francine

Directeur Bedrijfsvoering Stichting Welzijn Baarn (24 uur) Baarn

Sluitingstermijn

Organisatie

Stichting Welzijn Baarn heeft als doel het bevorderen van welzijn voor alle inwoners van de gemeente Baarn door het ontplooien en versterken van de kracht van de burgers, zowel jong als oud. Dit doet zij door ondersteuning te bieden aan initiatieven en netwerken en verbindingen te leggen tussen mensen en organisaties. De organisatie levert een fundamentele bijdrage aan het voorkomen, signaleren en oplossen van maatschappelijke vraagstukken, gericht op een gezond sociaal klimaat in de lokale samenleving.

Welzijn Baarn inspireert de inwoner om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor vraagstukken die haar, hem en/of de samenleving aangaan. Ook stimuleert zij om mensen, die dat niet zelfstandig kunnen, zich te laten ondersteunen. Alle werkzaamheden die hier uit voort komen delen zij in drie categorieën in: ‘Advies & Ondersteuning’, ‘Samenleving & Participatie’ en ‘Preventie en Voorlichting’. Dit doen zij in verschillende teams van (in totaal 18) beroepskrachten en meer dan 350 vrijwilligers en administratieve ondersteuning vanuit het centraal bureau (personeels- en financiële administratie, PR en Communicatie, beheer en secretariaat).

De resultaten zijn goed en de organisatie is financieel gezond. Structureel is er een subsidie van ruim 9 ton met daarnaast incidentele projectgelden waarmee de omzet in totaal op € 1,1 miljoen komt. De verantwoording hiervoor is nu in handen van de directeur (die rapporteert aan het bestuur). Het is wenselijk dat medewerkers meer hun eigen professionele – en teamverantwoordelijkheid nemen in de (project)opzet en verantwoording van hun werkzaamheden.

De huidige directeur wil zich meer toespitsen op het creëren en ontwikkelen van nieuwe diensten, projecten en producten en de externe contacten onderhouden en verstevigen. Hierdoor is er in formatie ruimte ontstaan voor een directeur bedrijfsvoering. Daarom zijn we op zoek naar een aanvullend directielid.

De Functie

Als directeur bedrijfsvoering vorm je een eenheid met je collega directeur, waarbij er een onderscheid gemaakt is tussen de externe en interne oriëntatie. Dat betekent voor jouw rol dat je verantwoordelijk bent voor de interne processen: de totale bedrijfsvoering en managementinformatie en de benodigde optimalisatie van professionele gedragsregels. Je richt dus niet alleen een heldere planning- en controlecyclus in, met juiste en tijdige rapportages en maandcijfers van de stichting. Je zorgt er ook voor dat medewerkers plezier krijgen in managementinformatie en zich verantwoordelijk en trots voelen voor het gezamenlijke resultaat van de organisatie. Je wilt dat medewerkers ambassadeur zijn van de organisatie in zijn geheel en dus breder kijken dan hun eigen expertisegebied. Dat betekent dat je ze betrekt bij de resultaten, ze ervaringen met elkaar delen via de beschikbare portal en ze de vrijheid voelen om verantwoord te ondernemen.

Kortom, je schept duidelijkheid over verantwoordelijkheden, bevoegdheden en resultaatgebieden. Je stelt heldere kaders, creëert randvoorwaarden en faciliteert en stimuleert de medewerkers om hun talenten te ontwikkelen, verantwoordelijkheid te nemen en initiatieven te ontplooien. Je begeleidt ze in te komen tot saamhorigheid, een aanspreekcultuur en onderlinge samenwerking.

Het Profiel

Je bent HBO+ opgeleid en hebt ervaring als manager bedrijfsvoering (HR, financiële processen en zicht op ICT en facilitair) en je hebt ervaring met het optimaliseren van een interne organisatie.

Je bent de verbindende schakel tussen ontwikkelingen in het maatschappelijk domein en de vertaling naar de werkprocessen. Je beoordeelt de financiële kansen en/of consequenties. Je houdt overzicht en werkt planmatig. Je bent duidelijk en staat stevig in je schoenen en bent tegelijk iemand die met compassie besluiten neemt. Je maakt zaken bespreekbaar en spreekt mensen aan op afspraken en resultaten. Je bent iemand die op overtuigende wijze heldere en duidelijke kaders neerzet en daarbinnen de ruimte geeft die nodig is voor de ontwikkeling van de professionals. Met behoud van de verbinding realiseer je effectieve sturing van de organisatie doordat je richting biedt, structureert, contracteert, delegeert, de voortgang monitort en de resultaten borgt.
Je schakelt soepel op alle niveaus en weet goed overzicht te houden in een, constant aan verandering onderhevige, omgeving.
Je herkent jezelf in onderstaande punten:

  • Feeling met primair proces
  • Resultaatgericht
  • Zakelijk en empathisch
  • Communicatief vaardig
  • Consistent en betrouwbaar

Aanbod en procedure

Het salaris bedraagt conform inschaling in de cao welzijn en maatschappelijke dienstverlening schaal 12 maximaal € 5.334,= bruto per maand op basis van een fulltime aanstelling. De directeur bedrijfsvoering krijgt een aanstelling van 1 jaar met uitzicht op een vast dienstverband. Waarom je belangstelling hebt zien we graag via onze website. De procedure wordt begeleid door Francine van Rosmalen. Reacties zijn welkom t/m 3 december 2017. De intakegesprekken bij ons bureau in Rijswijk zijn op 6 en 7 december. De gesprekken bij Stichting Welzijn Baarn vinden plaats in de week van 11 december. Een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.


Deel deze pagina in uw netwerk