ingrid

Directeur / Bestuurder 32-36 uur (Amsterdam)

Organisatie

Onze opdrachtgever, IJsterk in Amsterdam, is een organisatie die gespecialiseerd is in kinderopvang en welzijnsactiviteiten in Amsterdam West en Centrum. Bijna 600 medewerkers bieden op vakkundige wijze opvang voor en (opvoed)ondersteuning aan baby's, peuters, jeugd en jongeren, volwassenen en senioren. In IJsterk Kinderopvang BV wordt circa € 17 miljoen omgezet door circa 450 medewerkers. Circa € 8 miljoen gaat om in de Peuterspeelzalen, het Pedagogium, School & Educatie, Speeltuinen en Actief Burgerschap (met circa 150 medewerkers). De activiteiten zijn ondergebracht in een Kinderopvang B.V. en een aantal stichtingen. Deze worden vanuit de Stichting IJsterk Beheer ondersteund door het Servicebureau (Financiën en Facilitair/ICT) en P&O. De organisatie wordt aangestuurd door de directeur/bestuurder.

De afgelopen drie jaar is de organisatie gestart zich, door middel van verschillende reorganisaties, aan te passen aan respectievelijk de vermindering van inkomsten voor de kinderopvang (vraaguitval ten gevolge van de rijksbezuinigingen) en welzijn (bezuinigingen van stadsdelen) welke in sommige onderdelen tot 25% bedroegen. Tegelijkertijd is er ook geïnvesteerd in medewerkers en materiaal om de organisatie voor te bereiden voor de uitdagingen binnen de kinderopvang en het welzijn. Deze investeringen hebben het afgelopen jaar de eerste positieve resultaten in de omzet tot gevolg gehad.

De huidige directeur/bestuurder heeft te kennen gegeven om na het afronden van de laatste geplande reorganisatie binnen bovenstaand proces, in de loop van het najaar van 2013 een nieuwe uitdaging buiten IJsterk te ambiëren.

In deze tijd van voortdurende krimp in de kinderopvang zal IJsterk Kinderopvang zich verder moeten aanpassen aan de teruglopende omzet en tegelijkertijd groeiende investeringen om kwalitatief goede kinderopvang te blijven bieden. IJsterk Welzijn zal zich verder aan de veranderingen in het maatschappelijk domein ten gevolge van onder andere de transities AWBZ en Jeugdzorg moeten aanpassen. Dit heeft aanzienlijke gevolgen voor de welzijnsactiviteiten. De organisatie moet zich bezinnen op wat ze doet en hoe ze dat organiseert; deze keuzes moeten resulteren in een heldere missie en visie. Wij zoeken goede kandidaten voor de positie van directeur/bestuurder die de verantwoordelijke managers en medewerkers van  IJsterk begeleidt bij deze ingrijpende veranderingen.

De Functie

De nieuwe directeur/bestuurder staat enerzijds voor de uitdaging om de missie, visie en koers voor de toekomst te bepalen en anderzijds de bedrijfsvoering van de organisatie verder te professionaliseren. Je bent verantwoordelijk voor het borgen van de bedrijfsprocessen en het realiseren van een goed bedrijfsresultaat. Daarnaast maak je strategische keuzes om IJsterk Kinderopvang en Welzijn aan de diverse ontwikkelingen aan te passen. Anticipeer op deze ontwikkelingen, focus op de klant en verdiep je in de inhoud. Zie daarbij de kracht van de organisatie, de passie, de talenten en inhoudelijke kennis van de professionals. Neem ze mee op weg naar de toekomst en begeleid ze op de route. Profileer IJsterk en zet de organisatie stevig op de kaart.

Concreet betekent dit voor de 3 onderdelen van IJsterk:

 • Voor de kinderopvang is het de uitdaging om de balans te vinden tussen klanttevredenheid,  medewerkertevredenheid en rendement. Het doorvoeren van verdere reorganisaties en bezuinigingen zal onvermijdelijk zijn, achterstallig onderhoud moet worden weggewerkt en als het niet anders kan, moeten enkele locaties sluiten. Tegelijk luidt de opdracht om de pareltjes in de Kinderopvang te lokaliseren, op te poetsen en ze stevig in het centrum van Amsterdam te positioneren. Zie wat er zo bijzonder is en realiseer, met behoud van lokale kleur, een efficiënt bedrijfsproces. Spreek hierbij de taal van de medewerkers en de klanten en zoek de oudercommissies en de scholen actief op.
 • Maak strategische keuzes met betrekking tot de welzijnsactiviteiten. De inhoud en kwaliteit van het werk zijn hierbij leidend, de vorm waarin het werk wordt georganiseerd volgt. Zie de marktkansen en/of zoek de samenwerking op met collega-instellingen of andere organisaties als dat de beste keuze is. Durf hierbij vernieuwend en innovatief te zijn. Vervul de rol van het boegbeeld (zowel extern als intern), onderhandel over de subsidiestromen en onderzoek eventueel alternatieve financieringsvormen.
 • In de Stichting IJsterk Beheer zijn ondersteunende afdelingen ondergebracht in het Servicebureau. Naast P&O zijn ruim 30 medewerkers werkzaam bij faciitaire zaken, ICT en financiën. IJsterk beheer moet de omslag maken naar een professionele dienstverlenende organisatie. Begeleid deze verandering zodat de bedrijfsvoering op orde is en optimale ondersteuning aan de managers van het primair proces geboden wordt.Uiteraard ben je naast bovenstaande onderwerpen eindverantwoordelijk voor de operationele aansturing van de organisatie. Je geeft direct leiding aan de manager Kinderopvang, manager Peuterspeelzalen, manager van het Pedagogium, de manager voor School & Educatie, Speeltuinen en Actief Burgerschap, de manager van het Servicebureau, de bestuurssecretaris en 2 P&O-adviseurs. Indirect geef je leiding aan circa 600 medewerkers. Je delegeert, coacht en faciliteert de professionals op zo’n manier dat zij zich goed kunnen ontwikkelen. Je onderhoudt een goede relatie met de OR en je legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Het Profiel

De nieuwe directeur/bestuurder heeft een afgeronde HBO opleiding, aangevuld met relevante management opleidingen, academisch werk- en denkniveau en ruime managementervaring. Je bent minimaal 3 jaar eindverantwoordelijk geweest en hebt recente ervaring in een organisatie met een logistiek bedrijfsproces dat lijkt op de kinderopvang. Een combinatie van ervaring in de profit en non profit sector heeft de voorkeur. Je hebt aantoonbare affiniteit met onderwijs en het bestuur van lokale overheden. Je hebt meerdere organisatieveranderingen, reorganisaties en cultuurtrajecten begeleid en geïmplementeerd. Je hebt bewezen ondernemersvaardigheden en bent financieel sterk onderlegd.
 
Verder herken je je in het onderstaande profiel:
 • Visie en strategisch inzicht
 • Analytisch, in staat om overstijgend te kunnen denken
 • Situationeel leiderschap
 • Een stevige persoonlijkheid die besluitvaardig is
 • Relationeel sterk en in staat om een relevant netwerk (o.a. scholen, oudercommissies, bestuurders bij de (stadsdelen van de) gemeente, collega instellingen) op te bouwen en te onderhouden
 • Toegankelijk en zichtbaar zijn
 • Verbindend vermogen
 • Met realiteitszin kansen zien en benutten
 • Groot incassering- en relativeringsvermogen

Je hebt een groot hart voor de doelgroep van IJsterk: kinderen en kwetsbare burgers in Amsterdam. Je combineert de liefde voor dit werk met een scherp oog voor efficiënte bedrijfsprocessen.
 

Aanbod en procedure

IJsterk biedt een marktconform salaris en een contract voor 3 jaar. Informatie over de functie kunt u opvragen bij Ingrid Venekamp. De inschrijftermijn voor deze functie sluit op 25 april 2013. De intakegesprekken bij ons bureau vinden in Rijswijk plaats tussen 13 en 24 mei. De selectiegesprekken bij de organisatie in Amsterdam vinden plaats in juni.
Deel deze pagina in uw netwerk