nicoline

Directeur-bestuurder (32-36 uur) Kadera aanpak huiselijk geweld Zwolle

Sluitingstermijn

Organisatie

Kadera is de organisatie voor huiselijk geweld in de regio Overijssel, zij voorkomt en pakt huiselijk geweld aan in het (gezins)systeem en biedt veilige opvang als dit nodig is. Mensen die te maken hebben met huiselijk geweld kunnen bij Kadera terecht voor opvang en begeleiding. Kadera biedt ook preventie en deskundigheidsbevordering. De organisatie heeft veel ervaring met het uitvoeren van projecten die tot doel hebben huiselijk geweld of kindermishandeling te voorkomen en/of te stoppen. Met uiteenlopende preventieactiviteiten wordt het thema huiselijk geweld bij de directe doelgroep en/of betrokken professionals op de kaart gezet en levert Kadera een bijdrage aan de landelijke campagnes tegen huiselijk geweld. Kadera ziet zichzelf als specialistisch verbinder tussen de relevante partijen rondom het thema huiselijk geweld. De belangrijkste opdrachtgevers voor Kadera zijn de centrumgemeenten Enschede en Zwolle. Deze twee centrumgemeenten omvatten een groot gebied zijnde de regio’s Twente en IJsselland. Kadera heeft een omzet van bijna 6 miljoen met 60 fte. In 2018 had Kadera 100 ambulante cliënten en 200 cliënten in de opvang. In 2019 komen er 6 plekken bij voor de opvang van slachtoffers van mensenhandel.

De kernwaarden van Kadera zijn duurzaam, inventief, samen, krachtig en kundig. Kadera ziet bij de formulering van de strategie als haar kansen:

 • Verder ontwikkelen van ambulant werken
 • Meer aanbod ontwikkelen voor andere doelgroepen
 • Samenwerking met andere organisaties versterken

In 2019 is het herstructureringsplan “samen slagvaardig” geïmplementeerd. Dit plan is een antwoord op de tekorten ontstaan in 2018. Een belangrijk deel van de overschrijding houdt verband met de uitvoering van ambulante dienstverlening. Inmiddels is de managementstructuur aangepast en het herstructureringsplan bijna voltooid.

De Functie

Als directeur-bestuurder ben je verantwoordelijk voor de continuïteit van de organisatie en het verder verstevigen van de maatschappelijke positie van Kadera. Je geeft direct leiding aan 2 managers hulpverlening, de manager bedrijfsvoering, de PR en communicatiemedewerker, een beleidsmedewerker, projectmedewerkers en een medewerker preventie en training. Indirect stuur je circa 60 medewerkers aan. 

Als directeur-bestuurder van Kadera sta je voor de volgende uitdagingen;

 • Je brengt de wensen en ontwikkelingen van de doelgroep in het eigen marktsegment in beeld. Je vertaalt deze behoeften en ontwikkelingen in het landelijke, regionale en lokale welzijns- zorg- en woonbeleid naar voorstellen voor aanpassing en innovatie in het dienstenpakket. Je draagt zorg voor de implementatie hiervan.
 • Je voltooit het herstructureringsplan ”Samen Slagvaardig”; Grotendeels is dit plan al geïmplementeerd.
 • Je zorgt ervoor dat de organisatie financieel gezond blijft en realiseert voldoende financieringsstromen. Je ontwikkelt en realiseert het strategisch en financieel beleid voor de gehele organisatie.
 • Je verstevigt de externe relaties, legt goede verbindingen met de ambulante teams en je komt in beweging richting gemeenten en zusterinstellingen.
 • Je versterkt de verbindingen intern en extern, je verbindt de mensen in de organisatie tussen de vestigingen en tussen de taakstellingen.
 • Je ziet kansen en pakt ze ook.
 • Je werkt eraan mee dat medewerkers trots kunnen zijn op de organisatie.

Het Profiel

We zoeken voor deze uitdagende functie een teamspeler die energie heeft en deze aan de organisatie kan toevoegen; die het boegbeeld wil en kan zijn; die de ambitie heeft om medewerkers te ontwikkelen en die in staat is mensen te verbinden rond de problematiek waar Kadera zich op richt, rekening houdend met de wensen en noden van de doelgroep.
We zoeken een kandidaat met een afgeronde WO-opleiding en minimaal 5 jaar integrale managementverantwoordelijkheid. Actuele ervaring in het ambulante sociaal- en/of zorgdomein zowel als kennis van huidige financieringsstromen daarbinnen is gewenst. Je hoeft de inhoud van het werk zelf niet te kennen, maar wel in staat zijn om je dit snel eigen te maken.

Je bent ervan overtuigd dat het werk van Kadera ertoe doet. Humor, relativeringsvermogen en stressbestendigheid zijn goede eigenschappen in deze setting. Je voelt je prettig in een rol waarin je continu moet schakelen: van extern naar intern, van inhoud naar proces, van strategie naar operatie, van zakelijk en resultaatgericht naar empathisch en verbindend. Je herkent je in deze competenties:

 • People management; je snapt wat professionals beweegt; je bent in staat hen tot voorbeeld te zijn, hen te motiveren en stimuleren. Je inspireert tot het nastreven van gezamenlijke doelen en het leveren van resultaat.
 • (Maatschappelijk) Ondernemerschap; je bent een inspirerende en verbindende bestuurder. Je ziet kansen en weet die te vertalen in haalbare resultaten. Je ontwikkelt nieuwe concepten en modellen om tot nieuwe business mogelijkheden te komen. Moedigt ondernemend gedrag bij anderen aan en ondersteunt hen. Je bent koersvast en kunt goed onderhandelen.
 • Netwerker; je bent zowel in- als extern hét boegbeeld van Kadera. Je zorgt ervoor dat Kadera stevig gepositioneerd is; je representeert Kadera bij alle relevante collega-organisaties en politiek/bestuurlijke gremia. Je bent in staat om Kadera zichtbaar te maken en op de kaart zetten.
 • Strategisch inzicht; je hebt een visie op de actuele thema’s die spelen in het sociaal (zorg)domein. Je maakt scherpe analyses, schetst diverse scenario’s en je kunt ze vertalen naar een strategische koers.
 • Politiek/bestuurlijke sensitiviteit; je snapt de bewegingen in het complexe krachtenveld, je hebt veel gevoel voor verhoudingen, anticipeert hierop en schakelt soepel en onafhankelijk tussen de diverse gremia. Je zet netwerk/lobby en allianties in.
 • Commercieel bewustzijn; Je weegt investeringen en opbrengsten in tijd, geld of middelen tegen elkaar af en zoekt actief naar mogelijkheden voor optimalisatie.
 • Samenbindend vermogen; je bent toegankelijk en transparant, je kunt mensen verbinden, bruggen bouwen en anderen enthousiasmeren voor een bepaalde visie of aanpak en weet dit te borgen in de organisatie. Door je manier van presenteren kun je anderen overtuigen en stimuleren.

Aanbod en procedure

De functie is ingedeeld in salarisschaal 15, gebaseerd op de matrixfunctie van bestuurder-directeur 3 van het Functieboek CAO Sociaal werk met een maximum van € 7.482,= per maand bij een 36-urige werkweek. De aanstelling betreft een tijdelijk contract met uitzicht op een vast dienstverband. Je kunt t/m 4 januari 2020 op de functie reageren (bij voorkeur middels Word documenten). 
De intakegesprekken bij Bosman & Vos in Rijswijk worden gevoerd in de week van 6 januari 2020. De selectie- en adviesgesprekken vinden in de week van 13 januari plaats bij Kadera in Zwolle.
Een case assessment en referentencheck maakt onderdeel uit van de procedure. Je moet een actuele VOG kunnen overleggen.


Deel deze pagina in uw netwerk