nicoline 1502 84 Banner

Directeur-bestuurder de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Zaanstreek-Waterland (28-32 uur) Zaandam

Sluitingstermijn

Organisatie

De Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Zaanstreek-Waterland (de SMD ZW) helpt de inclusieve samenleving tot stand te brengen in Zaanstreek-Waterland. Een samenleving waarin iedereen tot zijn recht komt en meedoet: de SMD ZW bevordert de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van bewoners en vergroot hun probleemoplossend vermogen. Zij ondersteunt, begeleidt en adviseert jongeren, volwassenen en ouderen die dat nodig hebben op het gebied van opvoedingsproblemen, schulden, eenzaamheid, problemen met instanties, verwerking van verlies en mantelzorgvraagstukken.

De SMD ZW denkt in kansen en mogelijkheden, maakt effectief gebruik van de sociale omgeving van de inwoners en werkt nauw samen met een uitgebreid netwerk van dienstverleners. Ze doet dat door een integrale benadering, vraaggericht en aantoonbaar activerend. De SMD is actief in de brede regio Zaanstreek en Waterland (Zaanstad, Oostzaan, Landsmeer, Waterland, Purmerend, Edam-Volendam, Wormerland en Beemster). Met bijna € 5 miljoen omzet en 72 medewerkers helpt de SMD ZW hulpvragers de regie over hun leven (terug) te nemen. Vijf teammanagers coachen de medewerkers, die werkzaam zijn in diverse gemeenten met een verschillend aanbod, vanuit het principe van zelforganisatie. In Zaanstad zijn de medewerkers onderdeel van sociale wijkteams. In opdracht van de gemeente Zaandam voert de SMD Zaankantersvoorelkaar uit. Dit is de sociale marktplaats voor en door bewoners. Hier worden vraag en aanbod van vrijwilligers, activiteiten en klussen aan elkaar gekoppeld. Zo ontstaat er op diverse terreinen met samenwerkingspartners co-creatie en aansluiting tussen vraag en aanbod; gericht op preventie en zelfredzaamheid van burgers en schoolmaatschappelijk werk.

Bij de SMD ZW wordt gewerkt volgens de kernwaarden: dichtbij en betrokken, versterkend, verbindend, ondernemend en betrouwbaar.

De RvT zoekt  een directeur-bestuurder die zowel de organisatie met visie, ondernemerschap als de innovatie van de dienstverlening verder uitbouwt.

De Functie

Als directeur-bestuurder sta je voor de uitdaging de organisatie verder te ontwikkelen, samenwerkingen aan te gaan met (keten) partners (privaat en publiek), een stevige positionering in het maatschappelijk veld te creëren, innovatie aan te jagen en de bedrijfsvoering op orde te krijgen. We zoeken een directeur-bestuurder die zich de komende 4 jaar richt op de volgende resultaten:  

 1. Je maakt de organisatie toekomstbestendig op basis van de ontwikkelingen in het externe veld. Je kijkt daarbij kritisch of de huidige organisatie-inrichting past bij de toekomstige uitdagingen.
   
 2. Doelmatig en professioneel inhoudelijk werk kan niet zonder sterke bedrijfsvoering en goede ondersteunende diensten. Je brengt de bedrijfsvoering verder op orde en zorgt ervoor dat processen afgestemd zijn op de huidige eisen.
   
 3. Als directeur-bestuurder van deze organisatie stuur je direct 5 teammanagers aan en indirect 72 medewerkers. Een belangrijk speerpunt is de ontwikkeling van de organisatie naar een hoger professioneel niveau brengen. Je stelt heldere kaders, creëert randvoorwaarden en faciliteert, stimuleert en inspireert de medewerkers om hun talenten te ontwikkelen, verantwoordelijkheid te nemen en initiatieven te ontplooien. Je neemt de medewerkers mee in de ontwikkeling van de organisatie en stimuleert daarbij het versterken van ondernemerschap en innovatie binnen de organisatie. Je draagt bij aan een aanspreekcultuur, kweekt vertrouwen en bevordert de onderlinge samenwerking en eigenaarschap. Je onderhoudt goede contacten met ondernemings- en cliëntenraad en zorgt voor breed draagvlak in de organisatie.
   
 4. Je bent het boegbeeld en de ambassadeur van de SMD ZW in een uitgebreide regio. Je neemt het initiatief om de SMD ZW stevig te positioneren en te profileren in de omgeving en haar zichtbaarheid te vergroten. Je onderhoudt goede relaties met je opdrachtgevers, samenwerkingspartners en andere stakeholders. Je onderzoekt samenwerkingsmogelijkheden met collega-instellingen om het aanbod optimaal aan te laten sluiten op de vraag. Je kijkt naar kansen en mogelijkheden in het sociaal domein en weet goed wie de relevante stakeholders zijn. Je realiseert nieuwe initiatieven die de netwerken in het werkgebied versterken.

Je legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Het is in deze functie de kunst om in het huidige, complexe, sociaal domein een kleine en excellente organisatie neer te zetten die grote toegevoegde waarde biedt.

Het Profiel

Je beschikt minimaal over een afgeronde HBO opleiding en academisch werk- en denkniveau. Je hebt ruim 5 jaar ervaring opgedaan in een integraal verantwoordelijke managementfunctie in het sociaal domein. Je snapt de complexiteit van het veranderende veld van de SMD ZW waarin gemeenten en welzijn- en zorgaanbieders zich op nieuwe wijze tot elkaar verhouden. Je bent bedrijfsmatig sterk en hebt zicht op de verschillende financieringsstromen. Je hebt een positief kritische houding ten opzichte van de eigen organisatie. Je lat ligt hoog en je bent niet snel tevreden. Je bent in staat om te schakelen tussen de diverse rollen die je hebt: van strategisch naar operationeel, van de professional naar de gemeente, van extern naar intern, van de stip op de horizon naar de realiteit van alledag. Je hebt gevoel voor verhoudingen en gaat voor een gezamenlijk resultaat. Je inspireert met visie, humor en relativeringsvermogen en brengt stabiliteit.

Onderstaande competenties zijn kenmerkend:

 • Je bent in staat om te werken en denken op academisch niveau. Tegelijkertijd ben je hands-on en dicht bij de medewerkers; je hebt een visie en beschikt over strategisch inzicht.
 • Je maakt vanuit een heldere visie met focus en duidelijke prioriteiten een toepasbaar modern beleid en concrete meerjarenplannen voor de SMD ZW.
 • Je hebt veel kennis van het veld en je kunt de financiële en bedrijfseconomische aspecten van deze organisatie met zijn vele producten snel eigen maken.
 • Je kunt boven de materie uitstijgen en de grote lijnen zien, neemt - als het moet - afstand van de dagelijkse praktijk, maakt een heldere en scherpe analyse, beschikt over een conceptuele denkkracht.
 • Je bent transparant over besluitvormingsprocessen en bent in staat om heldere, gedragen beslissingen te nemen.
 • Je bent besluitvaardig en koersvast, laagdrempelig en benaderbaar, nieuwsgierig naar ideeën die opkomen op alle niveaus in de organisatie en daarbuiten. Je hebt tact en geduld maar bent ook ‘professioneel ongeduldig’, je gunt medewerkers en partners de tijd om aan te haken en tegelijkertijd blijf je de urgentie om te ontwikkelen uitdragen zonder te vertragen.
 • Je bent ondernemend en innovatief. Je bent gefocust om kansen, nieuwe mogelijkheden te creëren en weet deze ook om te zetten in nieuwe initiatieven.
 • Je bent een netwerker en relatiebeheerder pur sang; je houdt er van te werken in een maatschappelijke context en met gemeentelijke opdrachtgevers en subsidiestromen.
 • Je communiceert helder en duidelijk; Je spreekt de medewerkers aan op afspraken en resultaten. Je geeft vertrouwen, benut de talenten van de medewerkers en stimuleert hun ontwikkeling.
 • Je creëert eigenaarschap, waardoor het nemen van verantwoordelijkheid en zelf oplossend vermogen gemeengoed worden binnen de organisatie.
 • Je bent een verbinder tussen mens en kwaliteit.

Kortom een bestuurder met veel competenties die borg staat voor de verdere doorontwikkeling van de SMD ZW.

Aanbod en procedure

Het salaris bedraagt conform inschaling in de cao sociaal werk (welzijn & maatschappelijke dienstverlening) schaal 13 maximaal € 6.065,= bruto per maand op basis van een fulltime aanstelling. De directeur- bestuurder van de SMD ZW krijgt in eerste instantie een aanstelling van 1 jaar, die daarna bij goed functioneren verlengd wordt. Waarom je belangstelling hebt (middels Word bestanden) zien we graag uiterlijk 7 januari 2019 via onze website: www.bosmanvos.nl/vacatures. De intakegesprekken in Rijswijk vinden plaats op 11, 15 en 16 januari. Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure. De procedure wordt begeleid door Nicoline Franken. Informatie over deze functie kunt u verkrijgen via mail nfranken@bosmanvos.nl.


Deel deze pagina in uw netwerk