ingrid

Directeur/ Bestuurder (full time) Amsterdam

Organisatie

NSGK (de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind) zet zich in voor een participatieve en inclusieve samenleving waarin kinderen en jongeren met en zonder handicap samen leven. Een samenleving die ervoor zorgt dat kinderen en jongeren gewoon kunnen meedoen. Als alle kinderen en jongeren op deze manier opgroeien en samen leven, is dat goed voor iedereen. En dat noemt NSGK: Beter Samen.
 
Om haar ideaal te realiseren ondersteunt NSGK organisaties en projecten die de kinderen en jongeren helpen om drempels uit de weg te ruimen (op www.nsgk.nl lees je meer over deze concrete projecten) en die hen aanspreken op hun mogelijkheden en niet op hun beperkingen. Om de maatschappij bewust te maken van de noodzaak om de positie van de kinderen en jongeren te verbeteren verricht NSGK veel activiteiten op het gebied van inclusie, empowerment, beeldvorming en toegankelijkheid. Jaarlijks draagt NSGK bij aan meer dan tweehonderd initiatieven. Ze initieert en ontwikkelt, samen met partners en vrijwilligers, mooie programma’s en projecten op het gebied van spelen, leren, sporten, wonen, werken en ontspannen. Als fonds stimuleert NSGK de ontwikkeling van een kind of jongere met een handicap zodat zij binnen de mogelijkheden en met ondersteuning kan uitgroeien tot een zo autonoom mogelijk functionerende volwassene.
 
Al sinds 1950 is NSGK actief voor deze doelgroep (kinderen en jongeren met een beperking tot 30 jaar). NSGK is een stichting waar 25 medewerkers (17,5 fte) werkzaam zijn, verdeeld over de afdelingen Handicap & Samenleving, Fondsenwerving & Communicatie en Interne Bedrijfsvoering. De kernkwaliteiten van NSGK zijn: vernieuwend, betrouwbaar en respectvol. NSGK krijgt geen subsidie van de overheid; ze verwerft inkomsten van particuliere donateurs, de landelijke collecte, bestemmingsgiften, legaten en fondsen. De omzet van NSGK bedraagt + € 4,7 miljoen en de organisatie is financieel gezond. NSGK is een ANBI instelling en heeft het CBF keurmerk.
 
NSGK heeft een meerjarenkader geschreven (NSGK 2016 – 2019) om haar ideaal van een inclusieve samenleving dichterbij te brengen. De daaruit afgeleide strategische doelen voor 2016 zijn: een gedeelde missie, beter samen leren en leven, partnerships opbouwen, fondsenwerving verbreden en beter organiseren.
 
Vanwege het vertrek van de directeur/bestuurder zoeken wij een goede kandidaat om haar te vervangen.
 

De Functie

Als directeur/bestuurder ben je verantwoordelijk voor het bestendigen en verstevigen van de maatschappelijke positie van NSGK. Om dat te bereiken houd je je bezig met:
  • Het (in- en extern) uitdragen van de nieuwe missie, visie en strategie;
  • De implementatie van de nieuwe strategie en het uitzetten van de koers;
  • De aansturing van de professionals: zorgen voor de optimale inzet van de NSGK medewerkers en hen inspireren om het beste uit zichzelf te halen;
  • De handhaving van de goede financiële positie;
  • De bedrijfsvoering van de organisatie; omdat het een kleine organisatie is ben je verantwoordelijk voor alle onderwerpen die het aansturen van een kleine organisatie met zich meebrengt;
  • De groei van de geldstroom: binnenhalen van mooie projecten, blijven prikkelen van bestaande aanvragers, realiseren van diversificatie van inkomsten, proactief op zoek gaan naar nieuwe en relevante samenwerkingsverbanden, bieden van een aantrekkelijk perspectief voor de donateurs, er voor zorgen dat partijen die iets willen doen voor de doelgroep projecten aanvragen bij NSGK;
  • De externe representatie van NSGK.
De essentie van deze functie is dat je vooral niet alles zelf doet maar ervoor zorgt dat het juiste zo goed mogelijk gebeurt en waar nodig zelf de handen uit de mouwen steekt. Een boeiende uitdaging voor iemand die iets wil doen voor kinderen met een handicap en die de essentie snapt van deze bijzondere maatschappelijke opgave.
 

Het Profiel

NSGK is een unieke organisatie en daarom is dit geen standaardprofiel. Intrinsieke motivatie om deze functie te ambiëren staat voorop. We lezen daarom graag waarom dit jouw droombaan is.
 
We hebben een beperkt aantal “harde” eisen: je hebt WO werk- en denkniveau en je bent financieel sterk onderlegd. Verder zoeken we een echte MKB ondernemer die alle facetten van bedrijfsvoering in zijn vingers heeft. Je denkt in kansen en mogelijkheden en hebt oog voor nieuwe ontwikkelingen die voor NSGK relevant zijn. Je past in het sociaal domein en hebt een hands on mentaliteit. Uiteraard heb je een groot hart voor de doelgroep maar weet je de organisatie ook op een zakelijke manier aan te sturen. Je snapt dat je moet balanceren tussen de uitersten van de goede doelen sector: het activistische enerzijds en het hoge knuffelgehalte anderzijds. Je onderkent de gevoeligheden die in deze context leven. Je schakelt heel makkelijk tussen dagelijkse beslommeringen en complexe materie. Je bent in staat om zowel in- als extern de essentie van NSGK uit te dragen. Je durft met behoud van realiteitszin nieuwe paden te bewandelen. Je moet je kunnen en willen confirmeren aan de essentie van de strategie 2016-2019.
 
Wellicht heb je eerder een kleine organisatie aangestuurd en is dit een mooie stap. Of je bent integraal verantwoordelijk geweest voor een onderdeel van een grotere organisatie, goed thuis op alle bedrijfsvoeringonderdelen en in staat eindverantwoordelijkheid te gaan dragen.
 
Je herkent je in deze competenties:
Ambassadeur
Ondernemerschap in het sociaal domein
Inspirerend leiderschap
Netwerker
Strategisch inzicht
Omgevingsbewustzijn
Energiek
Innovatief
Verbindend
 
We zoeken een warm mens met een groot hart voor deze sector, die met veel plezier het boegbeeld van NSGK wil zijn, die deze uitdaging aan wil gaan en ons kan vertellen waarom deze goed past.
 

Aanbod en procedure

Het salaris bedraagt conform inschaling in de regeling beloning directeuren van goede doelen op jaarbasis maximaal € 102.470,= bruto (op basis van een fulltime aanstelling). De directeur/ bestuurder van NSGK krijgt in eerste instantie een aanstelling van 1 jaar. Waarom je belangstelling hebt zien we graag via onze website: www.bosmanvos.nl/vacatures. Reacties zijn welkom t/m 19 september 2016. De intakegesprekken bij ons bureau worden in de week van 26 september en 3 oktober gevoerd. De gesprekken bij NSGK vinden plaats op woensdag 12 en vrijdag 14 oktober. Een tweede ronde of kennismaking met de voltallige RvT is gepland  in de tweede helft van oktober. Een (case)assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure. De procedure wordt begeleid door Ingrid Venekamp. Informatie kunt u opvragen via 070-3072980.

Solliciteer direct
 

Deel deze pagina in uw netwerk