nicoline

Directeur-bestuurder Stichting Eilandzorg (fulltime) Zierikzee

Sluitingstermijn

Organisatie

Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland is een kleine zorgorganisatie in Zierikzee. Eilandzorg levert verpleeghuiszorg, thuiszorg en welzijnsdiensten. In locatie De Wieken is na renovatie plaats voor 56 WLZ cliënten en zijn er 14 appartementen voor onzelfstandige verhuur. Op locatie Mitt Hem (Zweeds voor ‘mijn huis’) ondersteunen en begeleiden ze bewoners met niet-aangeboren hersenletsel en ouderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. De thuiszorg en huishoudelijke medewerkers bieden zorg thuis en huishoudelijke hulp/zorg in en rond Zierikzee. Eilandzorg streeft daarbij om in overeenstemming met de wens van de cliënt zorg te leveren door professioneel personeel.

Bij Eilandzorg staat kwaliteit van leven voorop. De cliënt behoudt de regie over het eigen leven, de zorg is aanvullend. De cliënt bepaalt zelf hoe de zorgverlening in zijn/haar leven georganiseerd wordt.  Deze cliëntgerichte aanpak is mogelijk omdat men werkt met deskundige en loyale medewerkers. Mensen met liefde voor het vak. Door de kleine zelfstandig werkende teams zijn cliënten verzekerd van individuele aandacht. Gewoon, en heel persoonlijk. Eilandzorg werkt vanuit de kernwaarden wederzijds respect, vertrouwen, persoonlijke aandacht, deskundigheid en mantelzorgparticipatie.

Eilandzorg onderscheidt zich door een ‘Schouwse’, positieve familiecultuur: men kent elkaar, de zorg is kleinschalig met vaste medewerkers op de groep. Welzijn en zorg worden geïntegreerd aangeboden. Hierbij is aandacht voor de daginvulling, identiteit en geloofsovertuiging van de cliënt. De medewerkers gaan uit van wat cliënten wél kunnen in plaats van wat zij niet kunnen. Eilandzorg speelt in op de groeiende markt van ouderen en daarnaast op mensen met een niet-aangeboren hersenletsel. Daarnaast ontwikkelen ze vernieuwende concepten voor nieuwe doelgroepen. Eilandzorg vindt het belangrijk om op pro-actieve wijze te anticiperen op de veranderende wet- en regelgeving. Eilandzorg wil zich profileren als een betrouwbare, betrokken werkgever en innovatieve partner voor stakeholders.

Bij Eilandzorg zijn 190 medewerkers, 17 stafmedewerkers werkzaam en 95 vrijwilligers actief, bij een omzet van  + € 6 miljoen. Eilandzorg wordt aangestuurd door een directeur-bestuurder die rapporteert aan de Raad van Toezicht. Vanwege het vertrek van de huidige directeur-bestuurder per 1 januari 2020 zijn wij op zoek naar kandidaten die deze uitdaging in het mooie Zeeland aan willen gaan.

De Functie

De omvang, de locatie op Schouwen-Duiveland en de Zeeuwse (geloofs)cultuur maken Eilandzorg tot een bijzondere zorgorganisatie. Er liggen grote uitdagingen in de regio. Niet alleen de tekorten op de arbeidsmarkt maar ook de kleinschaligheid van de organisatie brengt een eigen dynamiek met zich mee. Eilandzorg is een organisatie met een eigen identiteit en plaats in het Zeeuwse. Om dit te continueren is de nieuwe directeur-bestuurder van Eilandzorg (eind)verantwoordelijk voor het:

  • Bieden van kwalitatief goede zorgverlening en een gezonde financiële positie, financieel beheer en verantwoording.
  • Profileren van Eilandzorg als aantrekkelijke werkgever.
  • Professionaliseren van de eigen organisatie en zorgverlening.
  • Het sturen op - en vertalen van strategisch beleid naar concrete jaarplannen en doelstellingen.
  • Het in balans houden van de personeels- en organisatieontwikkeling met de beschikbare middelen en doelstellingen van de organisatie.
  • Onderhouden en ontwikkelen van de relaties met financiers, stakeholders en ketenpartners.
  • Actief en constructief samenwerken met collega zorgaanbieders.
  • Werken volgens de regels van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, het Kwaliteitskader Wijkverpleging en de Governance Code Zorg.

Als directeur-bestuurder heb je de dagelijkse leiding van Eilandzorg en ben je voorzitter van het MT( een manager, de stafmedewerker HR en ICT en de controller). Je coacht het MT en de zelfsturende teams, benoemt vraagstukken waaraan gewerkt moet worden en voert de regie op kwaliteitskaders. Je draagt zorg voor de vertaling van externe ontwikkelingen in de zorg en financiering naar een heldere visie en strategisch beleid met inachtneming van de risico’s. Je betrekt daarbij de input van het management, de ondernemingsraad, cliëntenraad, en overige medewerkers en stakeholders. Je stuurt de organisatie aan op het gebied van personele, organisatorische en budgettaire aangelegenheden en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Het Profiel

Voor deze functie zoeken we kandidaten met WO werk- en denkniveau. Je hebt ruime management ervaring opgedaan in een organisatie binnen de intramurale zorg (bij voorkeur de ouderenzorg) waar je integraal verantwoordelijk was. Je hebt de potentie en ambitie om nu een eindverantwoordelijke positie in te vullen. Je bent een daadkrachtige leider en een natuurlijk boegbeeld. Je bent empathisch en hebt het vermogen om te verbinden, bruggen te bouwen en te inspireren en motiveren met oog voor zowel de harde als de zachte indicatoren. Je snapt wat het betekent om te werken in een kleine zorgorganisatie met korte lijnen. Je bent een zichtbare en toegankelijke bestuurder die echt de verbinding maakt met bewoners/cliënten en medewerkers. Je hebt een warm hart voor cliënten, mantelzorgers, medewerkers en vrijwilligers. Daarnaast herken je jezelf in het onderstaande:

• Je bent ondernemend en daadkrachtig en gaat daarin met compassie te werk.
• Je bent een betrouwbare en integere leider die goed kan delegeren en coachen.
• Je benut de kracht van de medewerkers en stimuleert en faciliteert hun ontwikkeling.
• Je kent het belang van medezeggenschapsorganen en werkt daar constructief mee samen.
• Je kan op inspirerende wijze veranderingen in de eigen organisatie initiëren, managen en uitbouwen en betrekt medewerkers, cliënten en mantelzorgers daarbij.
• Je stuurt op een gezonde financiering en kwaliteit van zorgverlening.
• Je bezit actuele kennis over het veranderende zorglandschap.
• Je hebt het vermogen om de maatschappelijke meerwaarde van de zorg- en dienstverlening van Eilandzorg op overtuigende wijze voor het voetlicht te brengen van externe stakeholders, zoals financiers en (keten)partners.
• Je denkt strategisch, benut kansen en mogelijkheden en draagt de visie van de organisatie op inspirerende en heldere manier uit.
• Je hebt een groot netwerk en kan in een sterk veranderende omgeving de eigen organisatie in het veld positioneren, en zet zich in om bestaande strategische samenwerkingsverbanden te behouden en nieuwe aan te gaan.

Aanbod en procedure

De bezoldiging bedraagt conform inschaling in de WNT klasse I. Je krijgt in eerste instantie een jaarcontract aangeboden. Je CV met motivatie (in Word documenten) zien we graag via: www.bosmanvos.nl/vacatures. Reacties zijn welkom t/m 13 oktober 2019. Wij checken de namenlijst van kandidaten die hebben gereageerd bij de RvT. De intakegesprekken bij ons bureau worden op 17, 18 en 21 oktober gevoerd. De eerste en tweede ronde gesprekken bij Eilandzorg vinden plaats in de week van 21 en 28 oktober. Een case-assessment of regulier assessment maakt mogelijk deel uit van de sollicitatieprocedure. Het arbeidsvoorwaardengesprek wordt gevoerd in de week van 28 oktober. Een integriteitsverklaring en referentenonderzoek maken onderdeel uit van de procedure. Je moet een actuele VOG kunnen overleggen.


Deel deze pagina in uw netwerk