nicoline 1502 84 Banner

Directeur-Bestuurder Stichting Kinderopvang Centraal Nederland (28-32 uur) Leerdam

Sluitingstermijn

Organisatie

SKCN (Stichting Kinderopvang Centraal Nederland) biedt professionele en unieke expertise aan in de kinderopvang en in peuterwerk in Leerdam en omstreken. Bij SKCN kunnen kinderen van 0 tot 13 jaar zich optimaal ontwikkelen in een veilige omgeving onder begeleiding van gekwalificeerde en enthousiaste medewerkers. Kinderen zijn van harte welkom op een van de kinderdagverblijven, locaties buitenschoolse opvang, peuterspeelzalen of bij een van de gastouders.

In de 7 peuterspeelzalen wordt peuterspeelzaalwerk en voor- en vroegschoolse educatie (VVE) aangeboden. Peuters vanaf 2 jaar (Zederik en Lingewaal) en 2 jaar en vier maanden (Leerdam) zijn welkom. Kinderen vanaf 1,5 jaar met een VVE- indicatiestelling door het consultatiebureau zijn welkom bij Opstapje.

Kinderopvang en peuterwerk zijn landelijk in beweging waarbij het harmonisatieproces in zijn volle omvang plaatsvond in 2017 en afgerond zal worden in 2018. Het samengaan van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik in de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden is hierbij een extra aandachtspunt. In de nieuwe gemeente zullen meerdere aanbieders zijn van voorzieningen voor kinderopvang en peuterwerk. Door deze fusie zal het (gemeentelijk-) beleid voor deze sector opnieuw geformuleerd worden. Daarnaast staan de komende jaren in het teken van ontwikkelingen in het brede sociaal Domein. Een daarvan is de transitie van de kinderopvang. Verbinding met het onderwijs is hiervan het kenmerk. Al deze ontwikkelingen geven een nieuwe dynamiek aan de toekomst van de organisatie en dit noopt om continu en alert te bezien wat daarbij de beste strategie is voor SKCN.

SKCN hanteert een bestuursmodel met een raad van toezicht en een directeur-bestuurder.  Het managementteam wordt gevormd door de directeur-bestuurder en vijf managers, daarbij ondersteund door twee stafleden pedagogiek en personeel.  SKCN heeft 90 medewerkers, 60 gastoudergezinnen, 1000 kinderen die opgevangen worden en een omzet van bijna 4 miljoen.

Vanwege de pensionering van de huidige directeur-bestuurder zoeken wij naar goede kandidaten om hem op te volgen.

De Functie

De directeur-bestuurder is zowel kwalitatief, bedrijfsmatig als financieel verantwoordelijk, hij bestuurt de stichting en is eindverantwoordelijk voor de hele organisatie.

Het beleid wordt vastgesteld door de directeur/bestuurder en goedgekeurd door de raad van toezicht. Van de directeur-bestuurder wordt verwacht dat hij/zij richting geeft aan de strategie-en visieontwikkeling van SKCN. De verbinding met het onderwijs en het verkennen van mogelijke samenwerkingspartners zijn enkele scenario’s waar de RvT om vraagt. In – en extern draagvlak creëren zijn hiervoor belangrijke randvoorwaarden en een belangrijke taak voor de directeur-bestuurder. De directeur-bestuurder zorgt ervoor dat zowel in- als extern de organisatie wordt gekarakteriseerd als kwalitatief, professioneel en klantgericht. Hij/Zij onderhoudt de bestuurlijke contacten met de gemeenten, het onderwijs en vertegenwoordigt de organisatie in lokale, regionale en landelijke overleggen.

Als directeur-bestuurder geef je direct leiding aan het MT en 2 stafmedewerkers, Je biedt structuur, schetst heldere kaders en geeft daarbinnen ruimte voor eigen verantwoordelijkheid en ontwikkeling.

Je houdt overzicht en bent een sparringpartner voor het MT. Je maakt de begroting en het jaarverslag en stuurt op cijfers.

Speerpunten in de komende periode waarvoor de directeur-bestuurder mede verantwoordelijk is:

 • Uitbreiden marktaandeel voor- en vroegschoolse educatie (VVE).
 • Een duidelijke rol pakken om samen met het onderwijs invulling te geven aan de vraag naar kinderopvang in een regio met een enorme diversiteit aan onderwijs.
 • Bijdrage leveren aan het scheppen van mogelijkheden voor opvang van aandacht kinderen.
 • Positionering van de peuterspeelzalen na harmonisatie en de consequenties hiervan voor de gehele organisatie.
 • De organisatie SKCN zichtbaar maken binnen de nieuwe fusie gemeente.
 • Mede inhoud en richting geeft aan het vernieuwde strategische beleid van de organisatie.

Je legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Heb jij een passie voor de kinderopvang? Ben jij die directeur-bestuurder die zowel extern als intern gericht is en functioneer je gemakkelijk in een veranderende omgeving en herken jij je in onderstaand profiel, dan maken we graag kennis met je.

Het Profiel

We zoeken kandidaten met een afgeronde opleiding op minimaal HBO niveau en een academisch werk- en denkniveau. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring opgedaan in een positie waarbij je integraal en zelfstandig (in- en extern) verantwoordelijk was voor een aanzienlijk deel van de organisatie. We zoeken voor SKCN een moderne, veelzijdige manager of directeur met ervaring in de kinderopvang en de volle breedte van de dienstverlening.  Een stevige persoonlijkheid die zich goed verhoudt tot de diverse stakeholders, zoals ouders, schoolbesturen en –directies, wethouders etc. Kennis van samenwerking binnen Brede Scholen, de vorming van IKC’s en VVE is een belangrijke toegevoegde waarde.
Dit vraagt een directeur-bestuurder met visie en strategisch denkvermogen. Iemand die situaties snel analyseert en landelijke ontwikkelingen kan vertalen naar de situatie bij SKCN. De directeur-bestuurder is van nature een verbinder en een netwerker, zowel intern als extern.
Voor de interne operatie zoeken wij een directeur-bestuurder die de verantwoordelijkheid daar laat waar het hoort en een sparringpartner is voor het MT. Hij/zij neemt medewerkers mee in de veranderingen en heeft een zelforganiserende werkhouding. De directeur-bestuurder verbindt, brengt partijen bij elkaar, initieert en heeft de blik op de toekomst gericht.

We zoeken iemand die zich prettig voelt in deze veranderende dynamische omgeving en die zich, ondanks de vele vraagtekens die er zijn, wil committeren voor de komende jaren.
Je herkent je in onderstaande competenties:

 • Organisatie sensitief en politiek vaardig
 • Analytisch sterk
 • Durf en Lef
 • Uithoudingsvermogen
 • Open en toegankelijk
 • Veranderingsgezind
 • Verbindend en vasthoudend
 • Creatief, innovatief en ondernemend

Aanbod en procedure

Deze functie is ingedeeld in schaal 13 van de cao Kinderopvang.  De directeur-bestuurder van SKCN krijgt een aanstelling van 1 jaar die bij goed functioneren wordt omgezet in een vast dienstverband. Waarom je belangstelling hebt zien we graag (bij voorkeur Word document) via onze website. Reacties zijn welkom t/m 25 februari 2018. De intakegesprekken bij ons bureau worden in de week van 26 februari gevoerd. De gesprekken bij SKCN vinden plaats in de week van 12 maart. Een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure. Het is de intentie om de procedure uiterlijk eind maart af te ronden. De procedure wordt begeleid door Nicoline Franken. De volledige beschrijving van de functie-inhoud en de functie-eisen kunt u opvragen via mail: nfranken@bosmanvos.nl


Deel deze pagina in uw netwerk