nicoline

Directeur Gezondheidscentrum (28-32 uur) Didam

Sluitingstermijn

Organisatie

De Stichting Gezondheidscentrum Didam bevordert en coördineert curatieve en preventieve eerstelijnsgezondheidszorg in de gemeente Didam. De 28 disciplines in het Gezondheidscentrum werken zoveel mogelijk samen om de gezamenlijke zorgverlening zo goed mogelijk te laten aansluiten op de zorgbehoefte van de cliënt. Het Gezondheidscentrum Didam is het oudste gezondheidscentrum van Nederland en met alle disciplines ook één van de grootste. De Stichting vormt een samenwerkingsverband met verschillende zelfstandige praktijkhouders: een apotheek, 7 huisartsen en fysiotherapeuten, een cesar oefentherapeut, COPD-verpleegkundige, diabetesverpleegkundige, diëtist, ergotherapeut, logopedisten, pedicure, podotherapeuten, psychologen, orthopedagogen, sociale raadslieden, tandarts, verloskundigen, en praktijkondersteuners. Er zijn twee organisaties op het terrein van bloedafname, een consultatiebureau, huidzorg, orthopedisch schoenmaker, Siza, Zozijn, trombosedienst, uitleen servicepunt, twee thuiszorginstellingen en Sonozorg. Daarnaast werkt het gezondheidscentrum samen met andere praktijken of instellingen op het gebied van zorg, welzijn en wonen binnen de 1e of 2e lijn. Gezondheidscentrum Didam heeft een begroting van € 445k

Didam heeft 16.700 inwoners. Zo’n 18.000 patiënten in Didam e.o. zijn bij het gezondheidscentrum ingeschreven; een deel van de huisartsen werkt vanuit het gezondheidscentrum, een deel heeft extern een praktijk. Voor meer informatie kunt u terecht op https://www.gcdidam.nl/.

De Functie

Als directeur van het gezondheidscentrum Didam ben je de verbinder in de organisatie. In deze functie maak je de organisatie klaar voor de toekomst en initieer je projecten om invulling van effectieve en efficiënte zorg binnen de keten t.b.v. inwoners van Didam te borgen. Je zoekt aansluiting met de maatschappelijke context en het veranderende zorgveld. Een belangrijke uitdaging is het verschuiven van de 2e lijns zorg naar de 1e lijn. Je ziet daarin kansen en mogelijkheden. Je bent als directeur verantwoordelijk voor de volgende kerntaken:

Het aansturen van de organisatie

 • De directeur stuurt een tweetal medewerkers aan die werkzaam zijn bij de stichting (te weten: de conciërge en een administratief medewerker)  en je werkt nauw samen met de participanten van de verschillende disciplines.    
 • Je bent verantwoordelijk voor een optimale multidisciplinaire samenwerking binnen het gezondheidscentrum en met externe partners.
 • Je hecht aan de samenwerking met de raad van samenwerking, een vertegenwoordiging van de participanten, informeert de raad tijdig en betrekt de raad bij beleidsontwikkeling.
 • Je bent verantwoordelijk voor de resultaten van de organisatie (operationeel, financieel, kwaliteit, risicomanagement, relatiebeheer, besteding van gelden en innovatie).
 • Je krijgt grip op de bedrijfsvoering en je zorgt voor optimaal gebruik van de ruimte van het gezondheidscentrum.
 • Je werkt samen met de cliëntenraad en informeert de raad tijdig.

Ontwikkelen strategie en beleid

 • Op adequate - en zorgvuldige wijze geef je richting aan het ontwikkelen en uitdragen van de missie en visie van Gezondheidscentrum Didam en de daarbij behorende strategische plannen.
 • Je stelt strategische lange termijn plannen op en daaruit leid je jaarplannen af. Je bent daarbij in staat om de koers vast te houden en de strategie, missie en visie bij te stellen als de realiteit daarom vraagt.
 • Je vertaalt de jaarplannen naar toepasbaar beleid.
 • Je ontwikkelt nieuwe projecten en je weet subsidies aan te wenden om het rendement en de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Externe representatie en relatiebeheer

 • De organisatie heeft een goede naam opgebouwd in de regio. Je speelt een belangrijke rol in het onderhouden en verder uitbouwen van relevante externe relaties met o.a. de gemeente, de  zorgverzekeraar,  welzijn, andere zorgaanbieders, huisartsen, etc.
 • Je verkent nieuwe strategische verbanden, welke partners zijn relevant voor gezondheidscentrum Didam en hoe gaat de organisatie daarmee om?

De directeur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht en bewaakt de balans tussen tijdig en uitvoerig informeren enerzijds en kort en zakelijk informeren op hoofdlijnen anderzijds.

Het Profiel

We zoeken een directeur, een verbinder, die zichtbaar is voor zowel medewerkers, cliënten en externe partijen. Je ontzorgt de professionals, je bent ondernemend, laagdrempelig en pro actief. Je bent energiek en positief, je ziet mogelijkheden en kansen. Je bent pragmatisch, oplossingsgericht en gewend aan een weerbarstige context. Je kunt hoofd- en bijzaken onderscheiden, kunt boven de materie uitstijgen en de grote lijnen zien. Je bent helder, duidelijk en open in je communicatie. Je bent in staat om te schakelen tussen de diverse rollen, van strategisch naar operationeel, van de professional naar de zorgverzekeraar, van de stip op de horizon naar de realiteit van alle dag. We zoeken bij voorkeur kandidaten met enkele jaren ervaring, opgedaan met de 1e lijns zorg, in een integrale management rol. Je hebt een visie op de eerstelijns zorg en maakt een heldere en scherpe analyse, ook op financieel gebied. Je bent resultaatgericht en besluitvaardig: stelt de juiste prioriteiten en neemt tijdig, zorgvuldig en op consistente wijze beslissingen. Je hebt naast het genoemde ook gevoel voor humor.

De nieuwe directeur heeft de volgende kennis en ervaring:

 • Academisch werk- en denkniveau en een bedrijfskundige achtergrond.
 • Bij voorkeur gewerkt in een omgeving met hoogopgeleide professionals.
 • Aantoonbaar bekend met bedrijfsvoering (ICT/HRM/Financiën).
 • Vaardig in het maken van beleid.
 • Bewezen kennis van strategieontwikkeling en zowel financieel als operationeel in staat de organisatie op koers te houden.
 • Financiële kennis van de1e lijnszorg is een pre.
 • Communicatief en contactueel sterk, een boegbeeld met visie.
 • Goede onderhandelaar, aantoonbare resultaten geboekt in de samenwerking met externe partners.
 • Goede mix tussen management en organisatie: in staat om een kleine organisatie aan te sturen in een complexe omgeving.

Aanbod en procedure

De functie is ingedeeld in de functiegroep 16 van de CAO Gezondheidscentra. Het salaris is maximaal € 6514,-- maand bij een 38-urige werkweek. Je kunt t/m 19 mei 2019 op de functie reageren via onze website (middels Word documenten).
De intakegesprekken bij Bosman & Vos in Rijswijk worden gevoerd vanaf 27 mei 2019. De selectie- en adviesgesprekken vinden in de week van 5 juni  plaats bij het Gezondheidscentrum in Didam.
Een case assessment en referentencheck maakt onderdeel uit van de procedure. De procedure wordt begeleid door Nicoline Franken van Bosman & Vos.


Deel deze pagina in uw netwerk