nicoline 1502 84 Banner

Directeur Multi Functioneel Netwerk Altra (36 uur) Amsterdam

Sluitingstermijn

Organisatie

Stichting Altra Onderwijs & Jeugdhulp (hierna te noemen Altra) is een organisatie voor speciaal onderwijs, jeugd- en opvoedhulp. Altra ondersteunt kinderen, jongeren, ouders en scholen bij uiteenlo­pende opvoed- en opgroeiproblemen. Dat doen ze samen met mensen uit en rondom het gezin, de buurt en met professionals.

Door de jaren heen heeft Altra veel expertise opgebouwd waarmee ze kinderen, jongeren en gezinnen in zeer complexe situaties kunnen helpen. De basis van hun werk is gespecialiseerd onderwijs, specialistische jeugdhulp en GGZ. Door deze met elkaar te verbinden, kan Altra vanuit verschillende perspectieven ondersteuning bieden. Dit varieert van lichte ondersteuning op scholen (vanuit de ouder- en kindteams, schoolmaatschappe­lijk werk en ambulante onderwijsbegeleiding) tot aan een plek op het speciaal onderwijs.

Altra biedt ook intensieve hulp in de eigen omgeving van het gezin, wanneer er meer of ernstigere problemen spelen, bijvoorbeeld in crisissituaties. Zij werken vanuit een focus op veiligheid, trauma en hechting. In de nabije toekomst ligt er een focus op doorontwikkeling van het aanbod voor jonge moeders, thuisloze gezinnen, in situaties van complexe scheidingen en voor onderwijsarrangementen. Om de laagdrempelige jeugdhulp aan kinderen, ouders en gezinnen waar te maken, levert Altra een bijdrage aan de wijkteams in diverse gemeenten. De kracht van Altra komt tot uitdrukking in een open cultuur die ontspruit in drie kernwaarden: vertrouwen, verbinden en vakmanschap.

Altra heeft in 2017 aan ongeveer 1.000 kinderen en jeugdigen specialistische jeugdhulp gegeven en daarnaast kregen 4000 jeugdigen ondersteuning van een van de ouder- en kind adviseurs van Altra. Ook 99 jonge moeders werden begeleid, ongeveer 115 thuisloze gezinnen en 75 gezinnen met complexe scheidingsproblematiek.

Altra en iHUB

Altra maakt deel uit van iHUB, wat staat voor inspiratie, innovatie en impact. iHUB is een alliantie van Altra, Horizon, De Opvoedpoli en De Nieuwe Kans met als doel de transitie van jeugdhulp en passend onderwijs tot stand te brengen. Samen met beleidsmakers, het bedrijfsleven, finan­ciers en betrokken jongeren en hun ouders gaat iHUB op zoek naar oplossingen voor maatschappelijke vragen. In pilots bedenkt en ontwikkelt iHUB effectieve zorg- en onderwijs­concepten. Bij Altra werken 800 medewerkers met een omzet van ongeveer 50 miljoen. Altra ontvangt zijn inkomsten uit baten jeugdhulp (gemeenten-SRA) en uit baten onderwijs. Altra ondersteunt bij specialistische jeugd- en opvoedhulp in 24 gemeenten in- en rondom Amsterdam.

In 2017 is de reorganisatie van het management bij de RVE Jeugd- en Opvoedhulp gestart. De RVE  wordt verdeeld over drie multifunctionele netwerken (MFN), die regionaal georganiseerd zijn rondom de problematiek bij een gezin. Tegelijkertijd wordt overgegaan naar een nieuwe manier van organiseren. De verschillende multifunctionele netwerken gaan zelforganiserend werken. De drie multifunctionele netwerken worden elk aangestuurd door een directeur MFN. Voor één en van deze netwerken is Altra Jeugd & Opvoedhulp op zoek naar een verbindende, inspirerende en ondernemende directeur.

Ben jij een bezielende leidinggevende, die professionals ruimte en vertrouwen durft te geven? Ben jij een netwerker pur sang, die professionals en organisaties uit verschillende disciplines weet te verbinden? En heb je bovenal een groot hart voor kinderen en jongeren? Dan zoeken we jou.

De Functie

Jij bouwt als directeur - in samenhang met je twee collega directeuren - aan een multifunctioneel netwerk, waar alle partners en disciplines rondom het gezin samenwerken vanuit een meervoudig perspectief.

Jij stimuleert, implementeert en borgt een innovatief behandelaanbod, passend bij de kinderen, jongeren en hun ouders, hun omgeving en binnen onze keten. Je behaalt je begrotingsresultaten. Door mee te doen aan aanbestedingstrajecten ben je in staat het volume in jouw regio te vergroten. De ambitie van Altra is het doorbreken van ingesleten patronen die van generatie op generatie worden doorgegeven. De nieuwe directeur heeft oog voor vastgeroeste patronen en is in staat over schotten heen te kijken.

Je geeft leiding aan 70 fte. Het team van autonome en gedreven medewerkers werkt vanuit persoonlijk leiderschap en professionaliteit. Het is jouw taak om de juiste voorwaarden te scheppen die het team laten bloeien. Jij biedt de medewerkers ruimte en een inspirerende veilige omgeving en betrekt hen actief bij de ontwikkelingen. Jij maakt Altra als partner zichtbaar in jouw netwerk. Dat doe je onder andere door nieuwe relaties aan te gaan met strategische partners en bestaande relaties te onderhouden.

Daarnaast zorg je als directeur voor een structuur met een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering, waarin contractering en zorginkoop nieuwe thema’s zijn.

Het Profiel

Jij bent in het bezit van sterke verbindende managementkwaliteiten. Je weet het evenwicht te bewaren tussen kwaliteit van dienstverlening, de kracht van de professional en de beschikbare middelen. Jij bent een prettige, stabiele en toegankelijke persoonlijkheid die met energie anderen weet te inspireren en te motiveren. Jij verbindt de interne met de externe organisatie. Daarbij ben jij één van de belangrijke gezichten van Altra. Zelfsturing zit in je genen en je stimuleert het zelforganiserendvermogen in je teams. Jij weet op afstand te blijven maar bent duidelijk in je opdrachtgeverschap. Jij staat voor jouw mensen, bent toegankelijk en bereikbaar, open en transparant. Je faciliteert en stimuleert de samenwerking en verbinding tussen medewerkers en ketenpartners. Je bent een nieuwsgierige, positieve denker. Jij focust op mogelijkheden en het realiseren hiervan. Creativiteit en lef en durf zijn eigenschappen die bij jou passen.

Functie-eisen en kerncompetenties

Je beschikt over een relevante opleiding op HBO+ of universitair niveau, aangevuld met een management opleiding. Je hebt academisch werk- en denkniveau. Je hebt aantoonbare ervaring met het aansturen op afstand van interne en externe netwerken van professionals. Kennis en ervaring binnen de jeugdzorg en/of GGZ of het onderwijs is een must. Je hebt een heldere kijk op de ontwikkelingen in deze domeinen en vertaalt de kansen die je ziet in een inspirerende visie op ondersteuning. Je hebt ervaring met het initiëren en onderhouden van strategische samenwerkingsrelaties. Je hebt minimaal vijf jaar relevante ervaring in een organisatie in verandering. Je durft je kwetsbaar op te stellen en bent vaardig in het communiceren, verbinden, initiëren, motiveren en het geven van feedback. Daarnaast neem je gemakkelijk beslissingen en begeleid jij veranderingsprocessen waarin je tegenstellingen overbrugt. Hierbij toon je lef en passie, ben je integer en sensitief.

In deze managementrol verwachten we dat je de volgende competenties bezit:

  • innovatiekracht en aantoonbaar ondernemerschap
  • conceptueel denkvermogen en implementatie kracht
  • netwerker en relatiebouwer met een externe focus in staat om op maatschappelijke effecten en rendement te sturen
  • analytisch
  • verbinder die gemeenschappelijkheid en draagvlak creëert
  • uitstekende mondelingen en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden
  • betrouwbaar, besluitvaardig en consistent, geeft het goede voorbeeld zowel in acties als gedrag
  • flexibel, weet van aanpakken en is crisis bestendig

Aanbod en procedure

Het salaris van deze functie valt in schaal 13 en is afhankelijk van ervaring en bedraagt op basis van 36 uur per week, maximaal € 6.074,29 bruto per maand conform de cao Jeugdzorg. De reactietermijn voor deze vacature sluit op 5 april  2018. De selectiegesprekken bij Bosman & Vos vinden plaats op 10 en 11 april. De vervolggesprekken bij Altra starten op 12 april op een kernlocatie van Altra in Amsterdam. Een (case) assessment maakt mogelijk deel uit van de procedure. Voor vragen kun je contact opnemen met Nicoline Franken van Bosman & Vos.
Je CV met motivatie zien wij graag (als Word document) tegemoet.


Deel deze pagina in uw netwerk