francine

Directeur stichting Transmuraal Netwerk Midden-Holland (36 uur) Gouda

Sluitingstermijn

Organisatie

De stichting Transmuraal Netwerk Midden-Holland, opgericht in 1998, is een formeel verband van zorgaanbieders met als doel in de regio Midden-Holland een vraaggericht samenhangend zorgaanbod te realiseren. Dat bekent dat ziekenhuizen, ouderenzorg, GGZ, gehandicaptenzorg, huisartsen, apothekers en paramedici zich als participant bij de stichting hebben aangesloten.
De stichting fungeert als een organisatie waarbinnen verschillende initiatieven, ketens en netwerken worden gefaciliteerd om het zorgaanbod in de regio Midden-Holland te verbeteren en aldus een kwalitatief hoogwaardig zorgaanbod in de regio Midden-Holland te bevorderen. Om deze doelstelling te bereiken, ontplooit de stichting de volgende werkzaamheden:

 • ondersteuning zorgketens en keteninitiatieven (projectontwikkeling);
 • kennisdeling zorginhoudelijke ontwikkelingen (procesontwikkeling);
 • ontwikkeling van samenhangend regionaal zorgbeleid (beleidsontwikkeling).

De stichting Transmuraal Netwerk heeft een structurele samenwerking met Zorgverzekeraar VGZ, Zorgkantoor Midden-Holland, Zorgbelang Zuid-Holland en Kernkracht (cliënten) en de vijf gemeenten van Midden-Holland: Gouda, Krimpenerwaard, Bodegraven-Reeuwijk, Zuidplas en Waddinxveen. Het gaat tenslotte niet alleen om verbindingen tussen organisaties en professionals binnen het zorgdomein, maar ook met die in het sociaal domein.
Het Transmuraal Netwerk kent een klein bestuur, een participantenraad, een stichtingsbureau, twee leidende bestuurlijke tafels (Gedeelde Zorg en Netwerk Transformatie), een aantal reguliere netwerken rond bepaalde thema’s (bijvoorbeeld dementie, CVA, NAH, Palliatieve Zorg) en diverse projecten en contactbijeenkomsten. Het Transmuraal Netwerk is in principe een vlechtwerk van netwerken.
Vanuit het stichtingsbureau nemen de directeur en 6 medewerkers de project- en netwerkondersteuning voor hun rekening.
Wegens afronding van de loopbaan van de huidige directeur zijn wij op zoek naar een waardige opvolger.

De Functie

Je bent integraal verantwoordelijk voor het strategisch beleid en de resultaten van de stichting. Je legt verantwoording af aan het bestuur.
Je faciliteert het tot stand komen van nieuwe initiatieven op het gebied van welzijn en zorg. Je hebt oog en oor voor ideeën en ontwikkelingen die voor het welbevinden van de inwoners in de regio van belang zijn. Je synchroniseert innovaties, waardoor voorkomen wordt dat op verschillende plekken hetzelfde wiel wordt uitgevonden. Je legt vanuit een onafhankelijke rol verbindingen met alle betrokken partijen en je weet de benodigde projectfinanciering te realiseren.
De belangen van cliënten en inwoners van de regio staan altijd centraal. Zij moeten de reden zijn om een project te starten.
De resultaatgebieden zijn:
Relatiemanagement:

 • Ontwikkelen en onderhouden van duurzame samenwerkingsrelaties met (al dan niet participerende) instellingen en overige externe organisaties.
 • Initiëren en realiseren van projecten door samenwerking tussen leden van de stichting en met onder andere patiëntenverenigingen, wetenschappelijke verenigingen, zowel regionaal, nationaal als internationaal.
 • Organiseren en vaststellen van communicatiebeleid.

Bedrijfsvoering:

 • Ontwikkelen, realiseren en evalueren van het financieel beleid (totstandkoming begrotingen, toewijzing budgetten, begrotings-  en budgetbewaking, financieel beheer en totstandkoming jaarrekening).
 • Beheren van ruimten, materialen en middelen.
 • Ontwikkelen, realiseren en evalueren van het personeelsbeleid.

Beleid:

 • Formuleren en opstellen van het strategisch en tactisch beleid van de stichting en vastleggen in de vorm van een meerjarenbeleidsplan en een jaarplan.
 • Bewaken van de realisatie van het vastgestelde beleid, anticiperen op ontwikkelingen en/of gewijzigde omstandigheden en zo nodig het beleid aanpassen.
 • Regelmatig overleg voeren met het bestuur over de (strategische) koers.
 • Verantwoording afleggen over het gevoerde beleid aan het bestuur door middel van onder meer het jaarverslag en de jaarrekening.

Projecten:

 • Initiëren van projecten en zorgen voor onder meer de financiering.
 • Faciliteren van projecten op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau.
 • Verzelfstandigen van projecten in eigen stichting.

Het Profiel

Je bent een inhoudelijk gedreven manager, die op een natuurlijke wijze leidinggeeft. Je bent in staat om je medewerkers en samenwerkingspartners te inspireren, te motiveren en verantwoordelijk te maken voor de uitvoering en controle van hun eigen werkzaamheden. Je bent verbindend, energiek, wekt vertrouwen en je bent gericht op samenwerking en inhoudelijke ontwikkeling. Je bent een boegbeeld zonder ego. Je schakelt makkelijk van strategie naar uitvoering. Je ziet, hoort, verbindt en voert uit. Dus niet de visionair die op afstand stuurt, maar die faciliteert en uitvoert.

In deze brede en veelzijdige rol is het belangrijk dat je aan deze eisen voldoet:

 • Afgeronde WO-opleiding
 • Aantoonbare en ruime ervaring op een breed terrein van gezondheidszorg en welzijn
 • Ervaring met fondsen- en subsidiewerving
 • Ervaring met (ook schriftelijk geformuleerde) beleidsontwikkeling

Verder herken je jezelf in de volgende competenties:

 • Visie ontwikkelen en vertalen naar concrete acties
 • Resultaatgericht
 • Initiatiefvol
 • In staat om externe contacten te onderhouden en uit te bouwen
 • Onafhankelijk
 • Politiek vaardig en integer
 • Zichtbaar, maar geen geldingsdrang
 • Vasthoudend en geduldig
 • Hands-on
 • Creatief met - en zorgvuldig in taal
 • Coachend leidinggevende

Aanbod en procedure

Een bijzondere rol in een zeer gevarieerd landschap. De functie is volgens Cao VVT ingeschaald in FWG 75 (max € 7.870,99 bruto per maand), op basis van een 36-urige werkweek. Inschaling vindt plaats op basis van meegebrachte kennis en ervaring.

Je CV met motivatie (in Word documenten) zien we graag tegemoet. Reacties zijn welkom t/m 27 juni 2019. De intakegesprekken bij ons bureau worden in de week van 1 juli gevoerd. De eerste gespreksronde met het bestuur vindt plaats in de week van 8 juli. De volgende rondes zijn in de tweede helft van augustus. Een (case)assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. Deze wervingsprocedure wordt begeleid door Francine van Rosmalen, 070 307 29 80. Heeft u vragen dan kunt u deze stellen via dit algemene nummer.


Deel deze pagina in uw netwerk