ingrid

Directeur/bestuurder (24 uur) Leiden

Organisatie

't Huis op de Waard is een woonzorgcentrum voor ouderen met een rijke historie in Leiden. Het huis is gelegen binnen de singels van de stad en vervult door haar kleinschaligheid, eigen identiteit, cultuur, relatie met de buurt en de stad op loopafstand een unieke functie. In het kader van alle ontwikkelingen en veranderingen in de ouderenzorg is kritisch gekeken naar de toekomstige positie van 't Huis op de Waard. Onderzoek heeft uitgewezen dat 't Huis op de Waard een zelfstandige organisatie kan blijven in het hart van het oude centrum van Leiden. Om dit te realiseren ondergaat de organisatie een aantal grote wijzigingen. De locatie wordt van medio 2015 tot eind 2016 ingrijpend verbouwd om plaats te bieden aan 4 kleinschalige woongroepen PG (44 cliënten) en 16 somatische cliënten met behandeling. Daarnaast worden 43 extramurale plekken in huurwoningen gerealiseerd. Op de begane grond van de nieuwbouw wordt een aantal ontmoetingsruimten gerealiseerd, zoals een restaurant en een winkel. Op die manier krijgt 't Huis op de Waard een belangrijke spilfunctie in de wijk: het leven in de wijk wordt onderdeel van het leven binnen het huis en omgekeerd. In deze nieuwe vorm zal worden samengewerkt met andere zorg- en welzijn aanbieders.
 
In 2017 zal de omzet € 5,7 miljoen bedragen en zijn 70 fte aan het werk bij 't Huis op de Waard. Op de 2 tijdelijke locaties wordt een start gemaakt met het werken in de zelforganiserende teams. Bij de inrichting van de teams moet gekeken worden naar het deskundigheidsniveau in relatie tot de zwaardere zorg die geboden moet worden. Tot eind 2016 is een teammanager, zorgmanager en manager facilitaire zaken aanwezig om de veranderingen goed te begeleiden. Per 1 januari 2017 vervalt een aantal managementfuncties en is de ondersteuning verder beperkt. Dit alles maakt dat 't Huis op de Waard voor een grote omwenteling staat: naast de tijdelijke verhuizing, de vernieuwbouw en de transitie naar zware zorg ondergaat ook de organisatiestructuur- en cultuur een grote wijziging. Voor 't Huis op de Waard zoeken we een directeur/bestuurder.
 

De Functie

De nieuwe directeur/bestuurder staat voor de uitdaging om 't Huis op de Waard haar zelfstandige positie te laten behouden. Om dit te garanderen heeft de directeur/bestuurder een aantal speerpunten: behoud van de zelfstandigheid door het realiseren van de vernieuwbouw, de transformatie van een verzorgings- naar een verpleeghuis en de organisatieverandering (zowel qua structuur als cultuur). 't Huis op de Waard is een organisatie met beperkte omvang en ambitieuze plannen. Dat betekent dat in deze functie de nadruk ligt op de rol die je als directeur inneemt. Je bent de komende jaren verantwoordelijk voor:

Het aansturen van de organisatie: in de nieuwe organisatie stuur je direct 1 locatiemanager, een directiesecretaresse, een controller, een staffunctionaris, een medewerker financiële administratie, een medewerker HRM en een medewerker cliëntenadministratie aan. Indirect stuur je 55 fte zorgprofessionals en 9 fte facilitaire medewerkers aan. Samen met de locatiemanager draag je 24/7 de verantwoordelijkheid voor het zorgaanbod. Je bekijkt kritisch hoe de ondersteuning in een organisatie van deze omvang het beste ingericht kan worden. Je bent verantwoordelijk voor een financieel gezond bedrijfsklimaat, adequate productiecijfers, excellente zorg en een organisatie waar medewerkers graag willen werken. Je zorgt ervoor dat het verzuim omlaag en de medewerkers tevredenheid omhoog gaat. Uiteraard weet je als directeur/bestuurder wat er speelt in het zorgveld. Je vertaalt alle relevante ontwikkelingen naar haalbare doelen en toepasbaar beleid voor 't Huis op de Waard.
 
Het begeleiden van de ingezette organisatieverandering: je ondersteunt de medewerkers bij de verdere ontwikkeling naar zelforganiserende teams, je brengt het deskundigheidsniveau op het juiste peil in relatie tot de verzwaring van de zorg en je realiseert een aanspreekcultuur. Je creëert de omstandigheden waaronder de professionals hun werk het beste kunnen doen, je zet de MT leden in hun kracht en je stimuleert hen in dit verandertraject.
 
Je realiseert de vernieuwbouw: er is een projectmanager bouw maar als directeur/bestuurder ben je eindverantwoordelijk voor het opleveren van de vernieuwbouw. Gedurende het bouwtraject is een ervaren bouwopdrachtgever ter ondersteuning van de bestuurder ingeschakeld.
 
Je verstevigt het profiel, het imago en de positie van 't Huis op de Waard: je zorgt ervoor dat iedere relevante stakeholder weet wat 't Huis op de Waard te bieden heeft, zowel tijdens de vernieuwbouw als daarna. Je zorgt ervoor dat de organisatie zichtbaar blijft in de wijk zodat de organisatie ook na de verbouwing voldoende cliënten heeft. Je benut de unieke eigenschappen van 't Huis op de Waard op zo'n manier dat de organisatie de spilfunctie in de wijk gaat vervullen. Je gaat nieuwe samenwerkingsrelaties met externe partijen aan en je onderhoudt de bestaande relaties. Je exploreert de diverse nieuwe mogelijke samenwerkingskansen en je zoekt naar partners om mee samen te werken. Je breidt het dienstenpakket uit om het financiële draagvlak verder te verbreden (denk aan het openstellen van het restaurant voor bewoners in de wijk).
 
Je onderhandelt met het zorgkantoor en bent in gesprek met de gemeente en de bank. Je bent de gesprekspartner voor de OR en de cliëntenraad en je legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.
 
Het is in deze functie de kunst om in de huidige complexe zorgmarkt een kleine en excellente zorgorganisatie neer te zetten.
 

Het Profiel

We zoeken kandidaten met een afgeronde opleiding op minimaal HBO niveau. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring opgedaan in een eindverantwoordelijke functie of op een positie waarbij je integraal en zelfstandig (in- en extern) verantwoordelijk was voor een aanzienlijk deel van de organisatie. Je hebt ervaring in de intramurale zorg (bij voorkeur ouderenzorg, gehandicaptensector of GGZ kan ook) en je bent bekend met de huidige transities. Je hebt meerdere malen organisatieveranderingen begeleid en je gelooft in het idee om verantwoordelijkheden zo laag mogelijk te leggen. Je hebt aantoonbare resultaten geboekt in de samenwerking met externe partners, je bent financieel goed onderlegd en je stelt kwaliteit van de zorg altijd centraal. Uiteraard heb je passie voor de (ouderen)zorg en je gelooft in het credo: 'hard op de inhoud, zacht in de relatie'.
 
We zoeken een directeur die er niet voor terugdeinst om zijn handen vuil te maken en in te springen waar nodig. Die heel zichtbaar is, zowel voor de medewerkers als voor de bewoners. Toegankelijk, pragmatisch, flexibel, stevig, oplossingsgericht en met een hands-on mentaliteit. Je bent stressbestendig en gewend aan een weerbarstige context. De nieuwe directeur/bestuurder is iemand die heilig gelooft in het bestaansrecht van 't Huis op de Waard in deze vorm en die zich met hart en ziel inzet om de belangen van de bewoners en de medewerkers te behartigen. Die kansen ziet en de risico's goed inschat. Je bent in staat om te schakelen tussen de diverse rollen die je hebt: van strategisch naar operationeel, van nieuwbouw naar zorgzwaarte, van de professional naar het zorgkantoor, van de stip op de horizon naar de realiteit van alle dag. We zoeken een zakelijke en professionele directeur die het een uitdaging vindt om in deze kleine setting de uitdagingen te realiseren. Je herkent je in onderstaande competenties:
  • Leiderschap: benut de kracht van de medewerkers, zet op overtuigende wijze heldere en duidelijke kaders neer en geeft daarbinnen de ruimte die nodig is voor de ontwikkeling van de professionals. Spreekt mensen met behoud van de relatie aan op gemaakte afspraken, doorziet verhoudingen, luistert goed en snapt wat er gebeurt in een organisatie. Realiseert met behoud van de verbinding effectieve sturing van de organisatie, neemt de regie, biedt richting, structureert, contracteert, delegeert, houdt het overzicht, monitort de voortgang en borgt de resultaten.
  • Ambassadeurschap: staat pal voor de organisatie, snapt wat er in het sociaal domein gebeurt, kent de gevoeligheden en weet hierop te anticiperen. Bespeelt actief de netwerken van de relevante stakeholders om de doelen van 't Huis op de Waard te realiseren en lobbyt waar dat nodig is.
  • Maatschappelijk ondernemerschap: is niet afwachtend maar neemt het initiatief om de gang van zaken te beïnvloeden, heeft het lef om met nieuwe ideeën te komen, kan goed onderhandelen, ziet kansen en mogelijkheden, anticipeert op relevante ontwikkelingen en is maatschappelijk betrokken. Voelt zich verantwoordelijk alsof het zijn eigen organisatie is.
  • Visie en strategisch inzicht: kan boven de materie uitstijgen en de grote lijnen zien, neemt als het moet afstand van de dagelijkse praktijk, maakt een heldere en scherpe analyse, heeft een visie en beschikt over conceptuele denkkracht.
  • Resultaatgericht en besluitvaardig: handelt snel en adequaat, stelt de juiste prioriteiten en neemt tijdig, zorgvuldig en op consistente wijze beslissingen.
  • Samenbindend vermogen: kan mensen verbinden, bruggen bouwen en anderen enthousiasmeren voor een bepaalde visie of aanpak.

Aanbod en procedure

De functie is ingeschaald conform de Beloningscode Bestuurders in de Zorg en het salaris bedraagt maximaal € 74.888,= bruto per jaar op basis van 36 uur. Je krijgt een contract van 3 jaar. Deze procedure wordt begeleid door Ingrid Venekamp van Bosman & Vos. Je cv met motivatie zien we graag via onze website: www.bosmanvos.nl/vacatures. De inschrijftermijn sluit op 20 mei 2015. De intakegesprekken bij ons bureau voeren we tussen 25 mei en 12 juni. De gesprekken bij 't Huis op de Waard vinden vanaf half juni plaats.

Deel deze pagina in uw netwerk