nicoline 1502 84 Banner

Directeur/Bestuurder (28-32 uur) Utrecht

Sluitingstermijn

Organisatie

De Stichting Gezondheidscentra Utrecht is een koepelstichting met twee gezondheidscentra in Utrecht-Zuid in de wijken Lunetten en Hoograven en een gezondheidscentrum in Leidsche Rijn. In de gezondheidscentra wordt brede, geïntegreerde eerstelijnszorg geboden aan de bewoners van de wijken. Huisartsen, assistentes, praktijkondersteuners, apotheekmedewerkers en fysiotherapeuten zijn in dienst van SGU. In haar streven om tot integrale multidisciplinaire centra te komen, biedt zij andere aanbieders zoals logopedie, cesartherapie, verloskundige hulp, 1e lijns-ggz-zorg, maatschappelijk werk, dieetadvies en podotherapie de mogelijkheid bij de SGU ruimte te huren. Daarmee bieden zij in de centra brede wijkgerichte zorg dichtbij en toegankelijk onder één dak.

In haar visie gaat de SGU uit van een brede, geïntegreerde 1e lijnszorg, waarbij het zorgaanbod direct aansluit bij de zorgvraag in de wijk. Onze centra zijn zo verschillend als de wijken waar de zorg wordt geboden. De centra zijn zelfstandig met een eigen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en organisatie van de zorg. Daarin worden zij ondersteund door een kleine centrale staf op het gebied van ICT, informatievoorziening, financiën, P&O en directievoering.
 
SGU is ambitieus en wil sterk groeien, zowel in omvang van het zorgaanbod als in kwaliteit. Daarbij blijft de wijkgerichte kracht van de centra voorop staan. Zij zoeken in deze groeiambitie actief de samenwerking met zorgverzekeraars, gemeenten en andere partijen. De huidige druk op de 1e lijngezondheidszorg vereist bundeling van krachten. Daarom onderzoekt SGU op dit moment actief de mogelijkheden om (intensief) te gaan samenwerken met een aantal andere gezondheidscentra.
 
De SGU is een hechte organisatie, met betrokken medewerkers en sterke wortels in de wijken, dit maakt de SGU betrokken, bijzonder, leuk en uitdagend. De SGU heeft zowel een Ondernemingsraad als een Cliëntenraad.

De Functie

Als directeur/bestuurder van de SGU bent u de verbinder in de organisatie. In deze functie maakt u de organisatie klaar voor de toekomst en borgt u de ingezette veranderingen. U zoekt aansluiting met de maatschappelijke context en het veranderende zorgveld. U bent als directeur/bestuurder verantwoordelijk voor de volgende kerntaken: 
 
Het aansturen van de organisatie

 • U geeft direct leiding aan de MT-leden en indirect aan alle medewerkers. U zet de MT-leden in op hun kwaliteiten en ondersteunt hen bij de verdere ontwikkeling van het MT als team. De nieuwe bestuurder speelt een significante rol in de benodigde veranderingen van de organisatie, zowel in de structuur als de cultuur. U creëert de randvoowaarden waaronder zowel MT-leden als medewerkers in hun kracht komen.
 • U hecht aan de samenwerking met Cliëntenraad en Ondernemingsraad, tijdig informeren en betrekken bij beleidsontwikkeling is essentieel.
 • U bent verantwoordelijk voor de resultaten van de organisatie (operationeel, financieel, personeel, kwaliteit, risicomanagement, relatiebeheer en innovatie); U krijgt grip op de bedrijfsvoering, weet subsidies aan te wenden en het financieel rendement te verbeteren.

 Ontwikkelen strategie en beleid

 • U bouwt verder aan de ambitieuze doelstelling van de SGU.
 • Op adequate en zorgvuldige wijze geeft u richting aan het ontwikkelen en uitdragen van de missie en visie van de SGU en de daarbij behorende strategische plannen.
 • U stelt lange termijn strategische plannen op en daaruit leidt u jaarplannen af. U bent daarbij in staat om de koers vast te houden en de strategie, missie en visie bij te stellen als de realiteit daar om vraagt.
 • U vertaalt de jaarplannen naar toepasbaar beleid.

Externe representatie en relatiebeheer

 • De organisatie heeft een goede naam opgebouwd in de regio. U speelt een belangrijke rol in het onderhouden en verder uitbouwen van relevante externe relaties, zoals de gemeenten, het zorgkantoor, welzijn, andere zorgaanbieders, huisartsen, etc.
 • U verkent nieuwe strategische verbanden, welke partners zijn relevant voor de  SGU en hoe gaat de organisatie daarmee om?


De directeur/bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht en bewaakt de balans tussen tijdig en uitvoerig informeren enerzijds en kort en zakelijk informeren op hoofdlijnen anderzijds.

We zoeken een directeur/bestuurder, een people manager, die zichtbaar is voor zowel medewerkers, cliënten als externe partijen. U bent voor de hiervoor genoemde partijen toegankelijk, pragmatisch, flexibel, stevig, oplossingsgericht en gewend aan een weerbarstige context. U staat voor uw beslissing, spiegelt, spart met-  en coacht de medewerkers. U bent helder, duidelijk en open in uw communicatie. U bent in staat om te schakelen tussen de diverse rollen, van strategisch naar operationeel, van nieuwbouw naar zorgzwaarte, van de professional naar het zorgkantoor, van de stip op de horizon naar de realiteit van alle dag.

 

Het Profiel

We zoeken kandidaten met enkele jaren ervaring opgedaan in de 1ste  lijnszorg, in  een eindverantwoordelijke functie voor een (aanzienlijk deel van de) organisatie. U heeft organisatieveranderingen begeleid, kan boven de materie uitstijgen en de grote lijnen zien, neemt als het moet afstand van de dagelijkse praktijk. U heeft een visie en maakt een heldere en scherpe analyse, ook op financieel gebied. U bent resultaatgericht en besluitvaardig: stelt de juiste prioriteiten en neemt tijdig, zorgvuldig en op consistente wijze beslissingen.

Daarnaast vragen wij kandidaten die ‘bewezen’ expertise hebben in conceptueel denken en begeleiden van organisaties in samenwerking en/of fusies.

De nieuwe directeur/bestuurder heeft de volgende kennis en ervaring:

 • Academisch werk- en denkniveau en een bedrijfskundige achtergrond.
 • Bij voorkeur gewerkt in een omgeving met hoog opgeleide professionals.
 • Stevige en vooruitstrevende veranderkundige opvattingen.
 • Kennis van het sociaal domein en een actueel netwerk in de 1e lijn.
 • Financiële kennis van  de 1e lijnszorg. 
 • Gevoel voor marketing/communicatie, informatievoorziening en financiën.
 • Goede onderhandelaar, aantoonbare resultaten geboekt in de samenwerking met    externe partners. 
 • Affiniteit met zowel de zorgsector als het openbaar bestuur.
 • Goede mix tussen management en organisatie: in staat zijn om een kleine organisatie aan te sturen in een complexe omgeving.

U herkent zich in deze competenties:

 • Leiderschap: U benut de kracht van de medewerkers, zet op overtuigende wijze heldere en duidelijke kaders neer en geeft daarbinnen de ruimte die nodig is voor de ontwikkeling van de professionals. U kunt uitstekend omgaan met professionals, weet deze te verbinden en te stimuleren hun professionele rol op te pakken en zich te profileren. Spreekt mensen met behoud van de relatie aan op gemaakte afspraken, doorziet verhoudingen, luistert goed en snapt wat er gebeurt in een organisatie. Realiseert met behoud van de verbinding effectieve sturing van de organisatie, neemt waar nodig de regie: biedt dan richting, structureert, contracteert, delegeert, houdt het overzicht, monitort de voortgang en borgt de resultaten.
 • Maatschappelijk ondernemerschap: U bent niet afwachtend maar neemt het initiatief om de gang van zaken te beïnvloeden, hebt het lef om met nieuwe ideeën te komen, kunt goed onderhandelen, ziet kansen en mogelijkheden, anticipeert op relevante ontwikkelingen en bent maatschappelijk betrokken.  
 • Visie en strategisch inzicht: U kunt boven de materie uitstijgen en de grote lijnen zien, neemt als het moet afstand van de dagelijkse praktijk, maakt een heldere en scherpe analyse, ook op financieel gebied, hebt een visie en beschikt over conceptuele denkkracht. 
 • Resultaatgericht en besluitvaardig: U handelt snel en adequaat, stelt de juiste prioriteiten en neemt tijdig, zorgvuldig en op consistente wijze beslissingen.
 • Samenbindend vermogen: U kunt mensen verbinden, bruggen bouwen en anderen enthousiasmeren voor een bepaalde visie of aanpak.

Aanbod en procedure

De functie wordt ingeschaald in schaal B van de Beloningscode voor Bestuurders in de Zorg maximaal € 98,248,= bruto per jaar op basis van een fulltime aanstelling. Het betreft een functie met een transitie opdracht voor de periode van drie jaar voor 28 tot 32 uur per week.

De inschrijftermijn voor deze vacature sluit op 12 december 2015.
De eerste gesprekken zijn vanaf 14 december op ons kantoor in Rijswijk. Gesprekken bij de SGU vinden plaats in de week van 11 tot 15 januari 2016. Een case assessment maakt mogelijk deel uit van de procedure. Voor vragen kunt u contact opnemen met Nicoline Franken.
Uw cv met motivatie zien we graag via onze website: www.bosmanvos.nl/vacatures.

Deel deze pagina in uw netwerk