ingrid

Directeur/Bestuurder fulltime (Papendrecht)

Organisatie

Wasko is met 250 medewerkers en een omzet van € 8,4 miljoen de grootste aanbieder van kinderopvang in de Alblasserwaard. Op ruim 30 locaties in de regio biedt Wasko aan meer dan 3.000 kinderen van 0 tot 13 jaar kinderopvang, peuterspeelzaalwerk, tussenschoolse, buitenschoolse en vakantie opvang. De vijf O’s van Wasko staan voor haar kernwaarden: opvang, opvoeding, ontwikkeling, ontspanning en onderwijs. Onder het motto dat elk kind zichzelf kan zijn, staat de persoonlijke ontwikkeling en ruimte om te groeien centraal. Vanuit haar inhoudelijke pedagogische benadering is Wasko de partner die helpt en ondersteunt bij het opvoeden en grootbrengen van de kinderen. Omdat elk kind uniek is, is haar aanbod divers: van uitdagende peuteropvang tot een sport BSO en zelfs een groene BSO. Het is voor Wasko de kunst om, binnen een bepaalde eenheid, verscheidenheid en maatwerk te kunnen bieden.
 
Sinds 2012 heeft Wasko te maken met een verminderde vraag naar kinderopvang. Ze reageert en anticipeert op de actuele en toekomstige ontwikkelingen door te reorganiseren, locaties samen te voegen en de samenwerking met het onderwijs verder uit te bouwen. De reorganisatie is nu in volle gang en gedwongen ontslagen konden niet worden voorkomen. Dit heeft uiteraard de nodige onrust en ruis veroorzaakt. Al deze acties moeten er toe leiden dat de organisatie vanaf 2015 weer kan groeien. Om de toekomst het hoofd te kunnen bieden, zal continu en alert gekeken moeten worden wat de beste strategie voor Wasko is. Het managementteam van Wasko wordt gevormd door de directeur/bestuurder, drie vestigingsmanagers, de controller en de beleidsadviseurs. In het najaar van 2013 gaat de huidige directeur bestuurder elders een nieuwe uitdaging aan en wij zoeken kandidaten om deze positie in te vullen.

De Functie

De essentie van deze functie is om, met behoud van en respect voor de ontwikkelde strategie, kernwaarden en visie, adequaat te anticiperen op de toekomst. De nieuwe directeur/bestuurder van Wasko gaat zich de komende jaren focussen op 3 thema’s:

1. Strategie, marketing en ontwikkeling
Je bouwt verder aan de ambitieuze plannen om integrale kindcentra te realiseren. Vanuit de brede schoolgedachte kijk je wat innovatieve mogelijkheden zijn om Wasko nog beter onder de aandacht te brengen van haar (toekomstige) klanten. Je positioneert Wasko op de best mogelijke manier in deze complexe markt. Je onderzoekt wat de beste strategische opties op lange termijn en implementeert de keuzes en besluiten. Je schakelt met de diverse schoolbesturen over toekomstplannen en de realisatie daarvan. Je zoekt naar partners om mee samen te werken en kijkt welke organisaties willen aansluiten bij het ondersteunend apparaat van Wasko.

2. Aansturen van de organisatie
Je geeft direct leiding aan de MT-leden en indirect aan alle medewerkers. Je zet de MT-leden in op hun kwaliteiten en ondersteunt hen bij de verdere ontwikkeling van het MT als team. Omdat Wasko de overhead bewust heeft beperkt, heeft de directeur ook operationele taken in de aansturing van de organisatie. Je handelt de ingezette reorganisatie af en je zorgt ervoor dat Wasko financieel gezond blijft. Je bent verantwoordelijk voor het binnenhalen van de subsidies voor het peuterspeelzaalwerk. Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van HR-, marketing- en kwaliteitsbeleid.

3. Externe representatie en relatiebeheer:
Je bent als directeur/bestuurder het boegbeeld van Wasko. Je onderhoudt en vergroot het netwerk. Je voert overleg met de diverse gemeenten in de regio. Je vertegenwoordigt Wasko bij (gemeentelijke) overleggen  waar jeugd op de agenda staat. Je verbindt diverse externe partijen. Je representeert de organisatie bij de 7 schoolbesturen waar nu mee wordt samengewerkt. Je onderhoudt de contacten met de GGD en bent het gezicht van Wasko in de media. Je bent zichtbaar en toegankelijk voor alle relevante partijen.

Uiteraard ben je de gesprekspartner voor de OR en de vertegenwoordiging van de diverse oudercommissies en leg je verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Het is in deze functie de kunst om de verschillende elementen te combineren: met de visie van Wasko als gegeven inhoudelijk inspelen op deze onvoorspelbare markt, managen van de bedrijfsvoering, vernieuwen van de marketing en innemen van je bestuurlijke rol. Hierbij moet je continu laveren met helder zicht op de stip op de horizon

Het Profiel

Voor deze veelzijdige functie zoeken we kandidaten met een afgeronde academische opleiding en bedrijfskundige achtergrond. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring opgedaan in een eindverantwoordelijke functie of op een positie waarbij je integraal en zelfstandig (in- en extern) verantwoordelijk was voor een aanzienlijk deel van de organisatie. Je hebt gewerkt in dienstverlenende organisaties in het maatschappelijk domein, bent gewend aan een dynamische omgeving en je hebt meerdere malen reorganisaties en organisatieveranderingen begeleid. Je kunt goed overweg met weerstanden en het is een pré als je bekend bent met het bestuurlijke veld en de subsidiestromen. Je bent strategisch en conceptueel sterk, hebt analytisch inzicht, bent bedrijfseconomisch sterk onderlegd, hebt kennis van marketing, affiniteit met HR en gevoel voor ICT.

Je schakelt makkelijk tussen diverse rollen: van strategisch naar operationeel; van markt naar financiën, van wethouder naar medewerker, van abstract naar concreet, van directeur van een MKB onderneming naar de rol van bestuurder. Je ziet het vergezicht en staat met 2 voeten in de klei. Bij deze organisatie in deze regio past een nuchtere stijl en een stabiele persoonlijkheid die menselijkheid en zakelijkheid combineert. Verder herken je je in onderstaande competenties:
Leiderschap (situationeel)
Ondernemend (creatief, innoveren, kansen zien, nieuwe mogelijkheden realiseren)
Netwerken
Communicatief sterk
Initiatiefrijk (alert zijn, anticiperen, proactief)
Relativeringsvermogen
Hands-on mentaliteit
Gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen
Natuurlijk overwicht

Kortom: we zoeken een maatschappelijk ondernemer die toe is aan volgende stap in zijn loopbaan, die zich thuis voelt in de regio, die past op een solo-functie, een groot hart heeft voor de kinderopvang, maatschappelijk bevlogen is en  een zakelijk instinct heeft.

Aanbod en procedure

Het all-in bruto jaarsalaris is € 80.000,=. In eerste instantie wordt een jaarcontract geboden.  De inschrijftermijn voor deze vacature sluit op 15 september. De intakegesprekken bij ons bureau voeren we eind september/begin oktober. De gesprekken bij de organisatie vinden plaats in oktober. We lezen graag in je motivatie terug waarom deze functie in de kinderopvang bij je past.


Deel deze pagina in uw netwerk