francine

Directeur/bestuurder kinderopvang 32 uur Barendrecht

Organisatie

De Stichting Kinderopvang Barendracht (SKB) is een wijkgerichte maatschappelijk onderneming op het gebied van Kinderopvang. SKB investeert in de ontwikkeling van kinderen in samenwerking met ouders, onderwijs, welzijn en andere voor kinderen en ouders belangrijke partners. SKB is een slagvaardige en flexibele organisatie met een omzet van circa 7 mln.
SKB is de grootste organisatie voor kinderopvang in de gemeente Barendrecht. Wekelijks wordt een kleine 2600 kinderen een fijne kinderopvangplek geboden op 15 locaties.
SKB biedt met 250 medewerkers diverse kinderopvangdiensten aan waaronder: kinderdagopvang van 0 tot 4 jaar, peuterspeelgroepen en buitenschoolse en tussenschoolse opvang voor 4 tot en met 12 jarigen.

Vanwege de recente ontwikkelingen binnen de sector van de kinderopvang wordt de organisatie momenteel opnieuw ingericht. Hierbij is het werkgebied verdeeld in vier gebieden, wijken, alle met een wijkmanager die binnen de wijk meerdere locaties aanstuurt. Het doel van de herinrichting is het slagvaardiger en beter inspelen op de vraag van kinderen en ouders binnen de diverse wijken in Barendrecht.
De werkorganisatie wordt geleid door een eenhoofdige Raad van Bestuur, bijgestaan door een managementteam. In het managementteam hebben, naast de directeur/bestuurder, de manager Bedrijfsbureau en de manager Klantencontacten, Marketing en Communicatie zitting. Deze beide managementfuncties zijn zeer recent gecreëerd. Op dit moment is een interim directeur/bestuurder aanwezig en moet er vaste invulling komen.

De Functie

De essentie van deze functie van directeur/bestuurder is om, met respect voor wat ontwikkeld is qua koers, kernwaarden en visie, adequaat te anticiperen op de toekomst, waarbij je de betrokken medewerkers “meeneemt”. Dit is ook de essentie van de functie: je denkt en handelt strategisch, weet SKB extern goed te positioneren, ziet marktkansen en grijpt die en tegelijk ben je de zichtbare “voortrekker” bij de dagelijkse bedrijfsvoering. Geen grote ondersteuningsstaf maar veel betrokken medewerkers die meegenomen willen worden bij de ontwikkeling van SKB maar ook behoefte hebben aan heldere kaders en richtlijnen om SKB door deze lastige (markt)periode te loodsen.

Je houdt je (dus) bezig op drie terreinen:

1. Strategisch beleid/positionering
Je draagt zorg voor de ontwikkeling en uitvoering van het strategisch beleid, vertaalt strategische en financiële beleidsplannen van de organisatie naar concrete doelstellingen voor de onderscheiden functionarissen en beleidsgebieden en faciliteert de implementatie daarvan. Daarbij combineer je een duidelijke inhoudelijke visie op de kinderopvang met een zakelijke aanpak en initieer je de benodigde interne (veranderings)processen. Signaleren van ontwikkelingen met betrekking tot het werkveld zowel door eigen waarneming als vanuit signalen van klanten en medewerkers en deze vertalen naar mogelijkheden voor nieuwe dienstverlening en producten.

2. Aansturen van de organisatie
Je bent voorzitter van het managementteam waar de manager bedrijfsbureau, klantcontact, marketing en communicatie en de vier wijkmanagers ook deel van uit maken. Je geeft direct leiding aan deze managers en aan een medewerker beleid, kwaliteit en projecten, het secretariaat, de stafondersteuner en de zorgcoördinator. Je bent de bindende factor bij uitstek tussen alle geledingen en processen, creëert draagvlak voor gewenste veranderingen en bent zowel naar binnen als naar buiten het gezicht van SKB. Je brengt balans in de verbinding tussen centraal en wijkniveau. Je ziet toe en stuurt tijdig bij op de vooraf opgestelde budgetten, interne processen en kwaliteitsvoorwaarden met een heldere planning & control cyclus.
Je zorgt voor een (meer) resultaat- en klantgerichte cultuur.

3. Externe representatie en relatiebeheer:
Je vertegenwoordigt de organisatie in contacten met externen, zoals gemeente, schoolhoofden en andere jeugdorganisaties: je draagt de missie, visie en cultuur van de organisatie uit, onderhoudt en ontwikkelt netwerken die de positie van de organisatie versterken. Je zoekt actief naar nieuwe samenwerkingsverbanden die zowel aansluiten op de toekomstvisie van de SKB als op de marktontwikkelingen binnen de sector en het werkgebied.

Je hebt een constructieve werkrelatie met de OR en de Centrale Oudercommissie en informeert de leden van de raad van toezicht tijdig en legt verantwoording aan hen af.

Het Profiel

Voor deze uitdagende rol zoeken we kandidaten met een afgeronde academische opleiding en bedrijfskundige achtergrond. Je hebt minimaal drie jaar ervaring opgedaan in een eindverantwoordelijke functie of op een positie waarbij je integraal en zelfstandig (in- en extern) verantwoordelijk was voor een aanzienlijk deel van een organisatie. Bij voorkeur in een organisatie van beperkte omvang in een concurrerende markt. Je hebt gewerkt in dienstverlenende organisaties in het maatschappelijk domein, bent gewend aan een dynamische omgeving en je hebt meerdere malen organisatieveranderingen begeleid. Je bent strategisch en conceptueel sterk, hebt analytisch inzicht, bent bedrijfseconomisch sterk onderlegd en weet vanuit een heldere visie medewerkers mee te nemen in de noodzakelijke veranderingen. Zo weet je een zakelijke instelling met gevoel voor de maatschappelijke doelstelling van SKB te combineren.
Je bent een communicatieve persoonlijkheid die anderen binnen en buiten de organisatie kan inspireren en (ver)binden, een “mensenmens”. Je hebt ervaring met marketing binnen dit type organisaties en kent de regio. Bij voorkeur woon je er ook.
Je schakelt makkelijk tussen diverse niveaus: van strategisch naar operationeel; van markt naar financiën en van wethouder naar medewerker.

Kortom: we zoeken een maatschappelijk ondernemer, die bekend is in de regio, die past op een solo-functie, een groot hart heeft voor de kinderopvang, maatschappelijk bevlogen is en een zakelijk instinct heeft

Aanbod en procedure

Het all-in bruto jaarsalaris is maximaal € 80.000,= en je start met een jaarcontract. De inschrijftermijn voor deze vacature sluit op 16 februari 2014. Gesprekken bij ons kantoor in Rijswijk vinden plaats in van 17 tot 26 februari. De gesprekken bij de organisatie vinden plaats op 6 en 13 maart vanaf 16.00 uur. We lezen graag in je motivatie terug waarom deze functie in de kinderopvang bij je past.
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure

Deel deze pagina in uw netwerk