ingrid

Directeur/bestuurder Nusantara Bussum, Ugchelen en Almere (fulltime)

Sluitingstermijn

Organisatie

Stichting Nusantara Zorg is een cultuurspecifieke zorginstelling. De organisatie is ontstaan uit verschillende instellingen die in 1958 klaarstonden om de mensen op te vangen die vanwege de dekolonisatie van Indonesië naar Nederland waren gekomen. Nusantara staat voor het bieden van kwalitatief hoogwaardige cultuurspecifieke zorg en dienstverlening waarbij de cliënt uit haar doelgroep centraal staat. Nusantara levert als Indische cultuurspecifieke zorginstelling alles wat het dagelijks leven van een cliënt zo comfortabel mogelijk kan maken. Zij streeft daarbij naar een zo hoog mogelijk niveau van welbevinden en kwaliteit van leven voor haar bewoners en cliënten.  

Bij het leven en werken binnen Nusantara staat het moderne concept van de grootfamilie centraal. Dit concept is een metafoor van de Indische grootfamilie: een wij-cultuur met een vriendschappelijke open omgang met elkaar, waarbij volwassenen en ouderen vanzelfsprekend een eigen plaats innemen, als in een nieuwe familiekring. Met dit uitgangspunt gaat Nusantara nadrukkelijk in tegen de tendens van verdergaande standaardisering en onpersoonlijke instrumenteel gerichte regelgeving. Zij zoekt doelbewust de eigenheid, de identiteit en persoonlijkheid op van ieder mens in zijn eigen kring. De kernkwaliteiten van Nusantara zijn gastvrij, oprechte interesse, respect, betrouwbaar en ontwikkeling.

Bij Nusantara zijn 227 medewerkers werkzaam en 200 vrijwilligers actief in de kleinschalige woon- en verpleegcentra in Bussum en Ugchelen. Tevens biedt Nusantara extramurale zorg in Almere, Haarlem en regio Apeldoorn. De omzet bedraagt + € 13 miljoen. Nusantara wordt aangestuurd door een directeur/bestuurder die rapporteert aan de Raad van Toezicht. Vanwege het vertrek van de vorige directeur/bestuurder neemt nu een interim bestuurder tijdelijk waar. We zoeken nu kandidaten voor de vaste invulling van deze functie.

De Functie

De omvang, warmte, hartelijkheid en de cultuurspecifieke zorg die geboden wordt maakt Nusantara tot een bijzondere zorgorganisatie. Om dit te behouden is de nieuwe directeur/bestuurder van Nusantara  (eind)verantwoordelijk voor het:

 • continueren van het beleid waarmee Nusantara een duurzame, zelfstandige en financieel gezonde organisatie blijft die cultuurspecifieke zorg biedt;
 • benadrukken en verder uitbouwen van het cultuurspecifieke dat Nusantara onderscheidt; realiseer een omgeving waarin de bewoners een optimale smaak-, kleur-, geur- en muziekbeleving kunnen ervaren;
 • ontwikkelen van een lange termijn zorgvisie passend bij de hedendaagse maatschappelijke context;
 • inrichten van en richting geven aan de ingezette organisatieverandering en –structuur met korte communicatielijnen en een aanspreekcultuur;
 • het optimaliseren van een professionele backoffice (financiën, HRM);
 • vernieuwen en verbeteren van het vastgoed;
 • aansturen van de organisatie op kwaliteit, personeel, financiën.

De nieuwe directeur/bestuurder zorgt ervoor dat de basis op orde is en dat Nusantara goed op de kaart staat. Je bent de gesprekspartner voor de Centrale Cliëntenraad (CCR) en de Ondernemingsraad (OR) en rapporteert aan de Raad van Toezicht.

Het Profiel

Voor deze uitdagende functie zoeken we kandidaten met WO werk- en denkniveau. Je hebt ruime bestuurlijke/management ervaring opgedaan in een organisatie binnen de intramurale zorg (bij voorkeur de ouderenzorg) waar je integraal verantwoordelijk was. Je hebt de potentie en ambitie om nu een eindverantwoordelijke positie in te vullen. Je hebt een moderne visie op ouderenzorg en je bent in staat om je te conformeren aan de route die recent is ingezet. Je bent een zichtbare en toegankelijke bestuurder die echt de verbinding maakt met bewoners/cliënten en medewerkers. Je stelt heldere kaders, bepaalt spelregels en spreekt je verwachtingen uit; binnen dat speelveld geef je de professionals de ruimte voor hun eigen ontwikkeling en spreek je ze met behoud van de relatie aan op hun verantwoordelijkheden en te behalen resultaten. Je delegeert en monitort de voortgang. Je schakelt soepel tussen het strategische en tactische niveau. Je hebt affiniteit met bedrijfsvoering en je herkent je in deze competenties: 

 • Analytisch inzicht
 • Integriteit
 • Besluitvaardig
 • Relativeringsvermogen
 • Nuchter
 • Realistisch

Je bent een stevige persoonlijkheid, met een hart voor de bewoners en je kunt soepel balanceren tussen afstand en nabijheid, zakelijkheid en warmte. Kortom: we zoeken een bestuurder die een groot hart heeft voor de bewoner/cliënt, focust op kwaliteit van de zorg en strak is op bedrijfsvoering. Het is statutair bepaald dat de bestuurder van Nusantara zijn/haar wortels heeft in voormalig Nederlands-Indië. We lezen graag terug waarom deze rol bij je past.

Aanbod en procedure

De bezoldiging bedraagt conform inschaling in de WNT klasse II. Je krijgt in eerste instantie een jaarcontract aangeboden. Je CV met motivatie (in Word documenten) zien we graag via: www.bosmanvos.nl/vacatures. Reacties zijn welkom t/m 27 maart 2019. De intakegesprekken bij ons bureau worden op 2, 4 en 5 april gevoerd. De eerste en tweede ronde gesprekken bij Nusantara vinden plaats in de week van 8 april. Een case-assessment maakt deel uit van de sollicitatieprocedure en is gepland in de week van 15 april. Het arbeidsvoorwaardengesprek wordt gevoerd in de week van 22 april. Een integriteitsverklaring en referentenonderzoek maken onderdeel uit van de procedure. Je moet een actuele VOG kunnen overleggen.


Deel deze pagina in uw netwerk