ingrid

Directeur/bestuurder SKVR (fulltime) Rotterdam

Sluitingstermijn

Organisatie

Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam (SKVR) is dé basisvoorziening voor cultuureducatie en amateurkunst in Rotterdam. Het is een belangrijk centrum voor de kunsten in Nederland. Samen met vele partners in de stad zet SKVR zich in voor culturele vorming en talentontwikkeling voor alle Rotterdammers. SKVR biedt jaarlessen, cursussen, workshops en evenementen in muziek, dans, theater, beeldende kunst, mode & design, fotografie & media en schrijven. Doel is persoonlijke ontwikkeling die leidt tot een betekenisvolle deelname aan de Rotterdamse samenleving.

SKVR is actief in de vrijetijdsmarkt en de onderwijsmarkt. Daarnaast verzorgt SKVR laagdrempelige sociale programma’s in Rotterdamse wijken. SKVR begeeft zich sinds kort ook op de zakelijke markt met trainingen en teamuitjes voor bedrijven en groepen particulieren.

Bij SKVR werken ongeveer 175 vaste medewerkers en ruim 500 freelancers. De omzet bedraagt € 13 miljoen (€ 7,5 miljoen van de gemeente Rotterdam middels 4-jaarlijks subsidiëring, € 3 miljoen uit onderwijsprojecten en € 2,5 miljoen uit cursusgelden). SKVR heeft een turbulente tijd achter de rug. Inmiddels staat de organisatie er weer beter voor en is het tijd om positief vooruit te kijken.

SKVR focust zich op een breed cultuureducatief aanbod voor alle Rotterdammers. Er wordt gewerkt aan een toekomstbestendig SKVR dat alle Rotterdammers op laagdrempelige wijze toegang geeft tot kunst- en cultuureducatie. Dat doet SKVR o.a. door kosten te beheersen en te investeren in kwalitatief zeer goede en betrokken docenten en aanbod, een toegankelijke website en klantgerichte campagnes middels marketing automation. SKVR richt zich daarbij nadrukkelijk op de vragen van de doelgroepen, zoals onderwijsinstellingen en verschillende klantgroepen in de vrije tijd.

SKVR wordt momenteel aangestuurd door een interim-directeur/bestuurder. We zoeken nu een nieuwe, vaste directeur/bestuurder voor deze mooie organisatie.

De Functie

Als directeur/bestuurder van SKVR stuur je direct de managers (vrije tijd, onderwijs, marketing-communicatie en front- en backoffice, financiën en services), de bestuurssecretaris, de secretaresse en indirect de inhoudelijke professionals aan. Je rapporteert aan de Raad van Toezicht en bent de gesprekspartner voor de Ondernemingsraad. Je bent verantwoordelijk voor:

  • De strategische positionering van SKVR en de ontwikkeling van een toekomstvisie voor de korte en lange termijn. Welke plek gaat SKVR innemen in Rotterdam en omgeving? Hoe positioneer je een organisatie die deels gesubsidieerd wordt en deels een marktpartij is? Hoe behoud je de creatieve passie van de organisatie en bereid je je ondernemend en zakelijk voor op de toekomst? Management en een projectleider buigen zich momenteel over de inhoud van het meerjarenbeleidsplan 2021-2024 van SKVR als propositie voor de komende Cultuurplanperiode van de gemeente Rotterdam; bij de start van de nieuwe directeur zullen de contouren bekend zijn. Daarnaast is heel recent een project SKVR 2030 opgestart om een strategisch vergezicht te schetsen.
  • Het in 2020 vervullen van een belangrijke rol in de politieke lobby rondom het meerjarenbeleidsplan en de propositie van SKVR voor de stad Rotterdam.
  • Het zoeken naar nieuwe kansen en mogelijkheden. Doe een benchmark, maak een marktanalyse en zoek de samenwerking met andere nieuwe partijen. Eén van de denkrichtingen is dat SKVR de facilitator wordt voor kleinere partijen; SKVR heeft de faciliteiten, de kennis en de omvang en kan daarmee van veel toegevoegde waarde zijn.
  • Het doorzetten van veranderingen. De aanzet is gegeven tot een nieuwe organisatie-inrichting. Dit heeft een structuur- en cultuurwijziging tot gevolg. Jij zorgt dat deze verandering zó landt dat MT leden en inhoudelijke professionals hun bijdrage goed kunnen leveren. Als coachend leider stel je heldere doelen en bepaal je de kaders waarbinnen de professionals ruimte hebben.
  • Het financieel gezond houden van de organisatie. Zorg dat de bedrijfsvoering zo optimaal en efficiënt mogelijk is ingericht en ondersteunend is aan de primaire processen. Realiseer een wendbare organisatie die klaar is voor de toekomst. Onderwerpen die je hierbij o.a. tegenkomt zijn de overgang naar een nieuwe CAO voor alle medewerkers en het realiseren van nieuwe huisvesting.
  • Het vertegenwoordigen van SKVR in de belangrijkste netwerken van de stad Rotterdam. Je zorgt dat SKVR zichtbaar is, je onderhoudt de contacten met andere culturele en onderwijsinstellingen, de gemeente en partijen in het sociaal domein. Je onderzoekt mogelijke strategische allianties.

Kortom, een mooie uitdaging om een organisatie, die écht ergens voor staat in Rotterdam, die financieel weer gezond is, waar de contouren van de contractering met de gemeente voor de periode 2021-2024 en het strategisch vergezicht op lange termijn zichtbaar zijn, verder te leiden in haar ambitieuze plannen.

Het Profiel

Voor deze bijzondere en uitdagende opdracht zoeken we een directeur/bestuurder die niet per se uit de sector hoeft te komen, maar wel aantoonbare affiniteit heeft met kunst/cultuur. Je hebt eerder een organisatie aangestuurd in het publiek of sociaal domein ((deels) publiek gefinancierd) waarbij je majeure verandertrajecten hebt begeleid. Het is een voordeel als je eerder hebt gewerkt met gedreven en gepassioneerde professionals. Je voelt je prettig in een politiek/bestuurlijk complex veld en je bent in staat om snel een relevant netwerk op te bouwen.

Je hebt academisch werk- en denkniveau en je bent bedrijfsmatig zeer sterk onderlegd. Je bent intern verbindend en extern in staat om de ambassadeur te zijn van SKVR. Je bent een sociaal ondernemer, hebt strategisch en analytisch inzicht en je kunt visie ontwikkelen en implementeren.

Als directeur zet je de stip op de horizon, stippel je de koers uit, stel je heldere kaders en spreek je de medewerkers aan op hun verantwoordelijkheden. Je creëert de randvoorwaarden waarbinnen de professionals kunnen excelleren en hun creativiteit kunnen inzetten. Je bent toegankelijk en zichtbaar, zowel voor de medewerkers als voor de externe partijen waar je mee samenwerkt. Je bent in staat om je te conformeren aan de ingezette route. Je bent het boegbeeld van SKVR, een bouwer met humor die past in deze mooie stad!

Het is een grote pre als je Rotterdam goed kent, omdat je echt in de haarvaten van deze stad moet functioneren. We lezen graag terug waarom je dat kunt.

Je herkent jezelf in deze competenties:

Leiderschap
Omgevingsbewustzijn
Politiek/bestuurlijke sensitiviteit
Besluitvaardig
Resultaatgericht
Oplossingsgericht
Netwerken
Initiatiefrijk

Aanbod en procedure

Inschaling vindt plaats op basis van de Beloningsrichtlijn directeur/bestuurders kunsteducatie en bedraagt maximaal 
€ 126.872,= bruto per jaar. Je krijgt in eerste instantie een contract voor 2 jaar aangeboden met de intentie om dit daarna om te zetten naar een vast dienstverband. Je CV met motivatie (in Word documenten) zien we graag via onze website. Reacties zijn welkom t/m 21 mei 2019. De intakegesprekken bij ons bureau worden in de week van 3 juni gevoerd. De gespreksrondes bij SKVR vinden plaats in de week van 24 juni. Een assessment maakt deel uit van de sollicitatieprocedure (waarschijnlijk in de eerste week van juli). Het arbeidsvoorwaardengesprek wordt gevoerd in de week van 8 juli. Een integriteitsverklaring en referentenonderzoek maken onderdeel uit van de procedure. Je moet een actuele VOG kunnen overleggen.


Deel deze pagina in uw netwerk