ingrid

Directeur/bestuurder Stichting Jeugddorp De Glind (fulltime) De Glind

Sluitingstermijn

Organisatie

De Glind is een gewoon, groen dorp in de buurt van Amersfoort waar kinderen, jongeren en jongvolwassenen al decennialang veilig kunnen opgroeien en/of werken aan hun toekomst. Dat maakt het tot een Jeugddorp. Een dorp waar diverse maatschappelijke (zorg)organisaties actief zijn; gezinshuisouders, (sociaal)ondernemers, scholen en zorgaanbieders, waaronder Stichting Jeugddorp De Glind. Een dorp dat ambities heeft op het gebied van sociale duurzaamheid (toekomst van kinderen) en fysieke duurzaamheid (toekomst van de planeet).

Stichting Jeugddorp De Glind is in 2016 opgericht op initiatief van de Rudolphstichting en Gezinshuis.com. De organisatie brengt gezinshuizen, zorgorganisaties en ondernemers in De Glind samen onder één formule. Kern van de formule: “kansen bieden aan kwetsbare kinderen om zich te ontwikkelen tot volwaardige burgers”. Zij bieden jeugdigen (van 0 tot 23) met een complexe ontwikkelvraag ondersteuning en voorzieningen op alle leefgebieden: wonen in gezinshuizen, naar school, leerwerktrajecten en speciale vrijetijdsvoorzieningen. Jeugdigen horen erbij en doen mee in het dorp. Ze krijgen daarbij steun van professionals én van de dorpsgemeenschap: dat is de unieke kracht van het Jeugddorp!  

Stichting Jeugddorp De Glind is in en vanuit dit dorp een zorgaanbieder nieuwe stijl; een kleine, platte, flexibele en innovatieve netwerkorganisatie die jeugdhulp servicegericht benadert. Zij, en alle bij haar aangesloten partners, werken vraaggericht en leveren maatwerk. De aanpak past bij deze tijd en sluit aan bij de transformatie van de jeugdhulp. Zij maken voor jeugdigen een plan op maat, gericht op participatie op alle leefgebieden. Ze kijken eerst wie de jeugdige is, en dan wat de jeugdige nodig heeft. Vervolgens zoeken ze samen met de jeugdige naar een veilige plek binnen een gezinshuis in het Jeugddorp of de regio. Stichting Jeugddorp De Glind is op landelijk niveau een voortrekker op innovatie van gezinswonen.  Meer informatie over de organisatie is te vinden op www.jeugddorpdeglind.nl.

Bij Stichting Jeugddorp De Glind zijn 6 professionals werkzaam. De organisatie heeft een omzet van + € 1,3 miljoen en groeiambities. De komende jaren staan de volgende ontwikkelpunten centraal: 

 • Strategieontwikkeling en beleid met betrekking tot de ontwikkeling van Stichting Jeugddorp de Glind als viermilieuvoorziening voor voogdijkinderen en maatwerkvragen uit de regio;
 • Groei van 5 naar 20 gezinshuizen;
 • Contacten leggen en onderhouden met gemeenten, jeugdzorgregio’s en andere zorgaanbieders;
 • Versterking en versteviging van het leefgebied “dorpswonen” en het leefgebied “vrije tijd”;
 • Versterking en uitbouw van het aanbod op het gebied van integrale dagprogrammering;
 • Ontwikkelen van nieuwe vormen van gezinswonen.

De Functie

Als directeur/bestuurder ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen, vaststellen en uitvoeren van het strategische beleid en het realiseren van de operationele, beleidsmatige, financiële en personele doelstellingen van Stichting Jeugddorp De Glind. Je bent verantwoordelijk voor het (laten) werven van gezinshuisouders (franchisenemers van Gezinshuis.com) en je zorgt ervoor dat de inkooprelaties met gemeenten wordt verbreed en vergroot. Je realiseert de doorontwikkeling van de integrale dagprogrammering (dit is cruciaal; hier wordt het verschil gemaakt) en je bent verantwoordelijk voor innovatie en vernieuwing van dit totaalaanbod. Om verdere groei te realiseren moet je op zoek naar gezinsgelijkende vormen waarbij je de continuïteit van zorg garandeert. 

Je vertegenwoordigt Stichting Jeugddorp De Glind in externe overlegsituaties en ontwikkelt en onderhoudt het relatienetwerk. Je waarborgt hiermee dat de jeugdhulpverlening van Stichting Jeugddorp De Glind op korte en lange termijn aansluit bij de ontwikkelingen en eisen vanuit de omgeving en de continuïteit gewaarborgd blijft. Ook geef je impulsen op landelijk niveau voor vernieuwing van het gezinswonen. 

Dit is een uitdagende omgeving waarbij je als directeur/bestuurder het verschil kan maken vanuit een informele werksfeer.  

Je geeft direct leiding aan de 6 medewerkers van Stichting Jeugddorp De Glind en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht die toezicht houdt op hoofdlijnen. Tevens ben je eindverantwoordelijk voor de ontwikkeling, uitvoering en versterking van de samenwerkingsagenda met de Rudolphstichting in De Glind. Met deze organisatie wordt nauw samengewerkt bij de realisatie van het gedachtengoed van Stichting Jeugddorp De Glind en bovenstaande uitdagingen en ontwikkelpunten. Onder jouw leiding zal deze samenwerking verder geïntensiveerd worden. Op termijn is het mogelijk dat je eindverantwoordelijk wordt voor Stichting Jeugddorp De Glind én de Rudolphstichting.

Het Profiel

Bij deze organisatie en dit werkveld past een gedreven en inspirerende bestuurder die verbindend, toegankelijk, empathisch en ook besluitvaardig is. Om bovenstaande uitdagingen te realiseren zoeken we een pionier die innovatief en creatief is. Iemand die het beste uit de organisatie en haar medewerkers naar boven weet te halen, gestructureerd werkt en het overzicht weet te bewaren. Je bent een ondernemende netwerker die sociaal betrokken is en in staat is de strategische ontwikkeling in het dorp en in de regio verder vorm te geven zonder het gevoel voor omgeving en dorpscontext uit het oog te verliezen. Je kunt je goed verhouden tot de zingeving als drijfveer voor deze organisatie. Passie, bevlogenheid, ambitie en de potentie om dit te doen zijn belangrijker dan de functie eisen.  

Je hebt:

 • academisch werk- en denkniveau
 • bij voorkeur 5 – 10 jaar ervaring in een leidinggevende functie in het sociaal domein of de zorg
 • visie; je bent in staat om de visie die er ligt verder te concretiseren en te implementeren
 • het liefst kennis van de jeugdzorg, je moet in ieder geval aantoonbare affiniteit hebben met de opvang van kinderen in gezinnen
 • voldoende inzicht in financiën, bedrijfsvoering, HRM en marketing & communicatie om een serieuze gesprekspartner te zijn
 • het talent om de organisatie als ambassadeur te vertegenwoordigen; je beweegt je makkelijk in het netwerk en bent contactueel vaardig
 • kennis van maatschappelijke en politieke ontwikkelingen 

Je voelt je prettig als directeur/bestuurder van een kleine organisatie in een dorpsgemeenschap waarin je soepel moet laveren tussen complexe thematiek en het runnen van een kleine organisatie.

Aanbod en procedure

Inschaling vindt plaats op basis van ervaring binnen de WNT II klasse I. Je krijgt in eerste instantie een jaarcontract aangeboden met de intentie om dit daarna om te zetten naar een vast dienstverband. Je CV met motivatie (in Word documenten) zien we graag via onze site. Reacties zijn welkom t/m 15 mei 2019. De intakegesprekken bij ons bureau worden in de week van 20 mei gevoerd. De eerste en tweede ronde gesprekken bij Stichting Jeugddorp De Glind vinden plaats in de week van 10 en 17 juni. Een assessment maakt deel uit van de sollicitatieprocedure. Het arbeidsvoorwaardengesprek wordt gevoerd in de week van 24 juni. Een integriteitsverklaring en referentenonderzoek maken onderdeel uit van de procedure. Je moet een actuele VOG kunnen overleggen.


Deel deze pagina in uw netwerk