ingrid

Directeur/bestuurder Stichting Welzijn Hoeksche Waard (28-32 uur) Hoeksche Waard

Sluitingstermijn

Organisatie

Stichting Welzijn Hoeksche Waard (verder te noemen Welzijn Hoeksche Waard) werkt aan sociaal vitale kernen waarin iedereen mee kan doen. Ze inventariseert vragen van inwoners, brengt initiatieven van inwoners en organisaties bij elkaar en ondersteunt degenen die dat willen en nodig hebben. De medewerkers en vrijwilligers weten wat er leeft in de dorpen en spelen daar op in. Samen willen zij ervoor zorgen dat iedereen mee kan doen in de Hoeksche Waard! En dat onder het motto: Met elkaar, voor elkaar. 

Welzijn Hoeksche Waard heeft de ambitie om de voorkeursaanbieder te zijn van sociaal werk en welzijnsdiensten in de regio. Om deze ambitie in dit turbulente tijdsgewricht in het sociaal domein waar te maken, moet zij zich kwalitatief gaan onderscheiden. Dus haar toegevoegde waarde aantonen, en dat zo concreet en resultaatgericht mogelijk. Ze is momenteel bezig met een strategisch visietraject om de kernwaarden, missie en visie te herdefiniëren.

De afgelopen tijd heeft Welzijn Hoeksche Waard een aantal mooie initiatieven ontplooid: WijZijn Putterhoek (samen met HW Wonen en Zorgwaard) en ze is gestart met het inzetten van Sociaal Makelaars die zich richten op het versterken van de zelfredzaamheid en het netwerk rondom kwetsbare ouderen die steeds vaker en langer zelfstandig wonen. Recent is in Puttershoek de eerste Hoeksche Huiskamer voor ouderen geopend. Er liggen 5 aanvragen tot uitbreiding van de Hoeksche Huiskamers in verschillende dorpen. Ook  is er een goed lopend Tweedehands Warenhuis. Welzijn Hoeksche Waard participeert in de twee wijkteams die zijn gerealiseerd op het eiland. Het derde team wordt in 2019 gestart.

Bij Welzijn Hoeksche Waard zijn 35 medewerkers werkzaam en ruim 600 vrijwilligers actief. Er zijn 3 vakinhoudelijke teams (jeugd- en jongerenwerk, vrijwillige inzet & informele hulp en sociaal werk) die ondersteund worden door een faciliterend team. De leidende werkmethodiek is kerngericht werken, waardoor de aandacht voor eigenheden en verschillen van de dorpen en kernen voorop blijft staan. De organisatie heeft een omzet van + € 2 miljoen (is financieel gezond) en wordt aangestuurd door een directeur/bestuurder die rapporteert aan een Raad van Toezicht. De huidige directeur/bestuurder verlaat de organisatie en wij zoeken voor Welzijn Hoeksche Waard een nieuwe directeur/bestuurder.

De Hoeksche Waard is een eiland met 86.000 inwoners. De Hoeksche Waard kent (mede daardoor) kleine, hechte gemeenschappen met een heel eigen identiteit. Veel gemeenschappen zijn nog vrij traditioneel en de christelijke cultuur is vaak sterk aanwezig. Thema’s die spelen zijn dementie, zorg voor kwetsbare senioren die steeds langer zelfstandig wonen, inclusie, preventie, armoede, mantelzorg en eenzaamheid. Op 1 januari 2019 zijn de gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen samengevoegd tot één nieuwe gemeente: De Hoeksche Waard.

De Functie

Als directeur/bestuurder van deze mooie organisatie sta je voor de uitdaging om de zichtbaarheid te vergroten, de toegevoegde waarde aan te tonen, de product- en dienstverlening te ontwikkelen en de organisatie goed aan te sturen. Je bent verantwoordelijk voor:

De implementatie van de strategische visie: je realiseert dat iedereen de essentie van de toegevoegde waarde van Welzijn Hoeksche Waard doorvoelt en uitdraagt; dat de kernwaarden de juiste lading krijgen en dat de dienstverlening hierop aansluit.

Het neerzetten van een organisatie die zich onderscheidt: je vergroot de zichtbaarheid, toont de toegevoegde waarde aan en laat het effect zien van wat de organisatie doet. Je zorgt voor goede profilering en positionering van Welzijn Hoeksche Waard naar de burger, de gemeenten en collega organisaties in het publiek domein. Je zorgt ervoor dat iedereen weet waar Welzijn Hoeksche Waard voor staat, dat ze de rol van verbinder inneemt, dat ze de schakel is tussen de hulpzoekende en de vrijwilliger, dat ze een relevante positie in het maatschappelijk veld heeft. Dus dat WHW echt zichtbaar is in de Hoeksche Waard. Je bent het boegbeeld van de organisatie en je representeert de organisatie in het externe veld.

De ontwikkeling van nieuwe producten- en diensten: Welzijn Hoeksche Waard moet de transitie van aanbod- naar vraaggericht afmaken. Je ontwikkelt eigentijdse en innovatieve nieuwe producten en diensten die een antwoord op de vraag vormen.

De aansturing van de organisatie (personeel, kwaliteit en financiën). Je stuurt direct de drie teamleiders, een stafmedewerker kwaliteit, een management assistente en een medewerker financiële administratie aan en indirect ben je verantwoordelijk voor 35 medewerkers en de vrijwilligers. Je brengt medewerkers in positie zodat zij het goede verhaal kunnen vertellen en dat ze ruimte hebben voor persoonlijke groei. Je maakt een professionaliseringsslag, die inhoudt dat veel dat impliciet is nu expliciet wordt gemaakt, vastgelegd en geborgd. Je creëert een aanspreekcultuur. Als er een aanbesteding voor 2020 uitgeschreven moet je deze binnenhalen. Je gaat op zoek naar andere geldstromen.

Je legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Het Profiel

Voor deze uitdagende functie zoeken we kandidaten met minimaal HBO werk- en denkniveau en minimaal 5 jaar aantoonbare integrale managementervaring in een complex krachtenveld. Actuele kennis van welzijnswerk/maatschappelijke dienstverlening is een vereiste en je hebt veel affiniteit met de rol die vrijwilligers spelen in een kleine welzijnsorganisatie. Je hebt een moderne visie op welzijn en aantoonbaar talent voor de ontwikkeling van nieuwe diensten. Je hebt ervaring met werken voor (of bij) gemeenten en het is een pré als je weet hoe aanbestedingen werken.

Voor deze rol is het belangrijk dat je soepel kunt schakelen tussen de strategische, tactische en operationele rol. Je beweegt je makkelijk en communiceert graag op ieder niveau. Je bent standvastig op inhoud en flexibel in het proces of de aanpak. Je bent in staat om mensen mee te nemen, voor je te winnen en te overtuigen. Je laat daarbij veel gevoel voor je omgeving en verhoudingen zien. Voor het sociaal domein heb je commerciële affiniteit en lef. Je bent proactief en initiatiefrijk. Je bent iemand die denkt in kansen en mogelijkheden en je hebt er plezier in om de organisatie extern te vertegenwoordigen. Stakeholdermanagement is één van je krachten. Je snapt dat je een lange adem moet hebben om in deze context resultaten te boeken. Tenslotte heb je veel gevoel voor een regio als de Hoeksche Waard.

Je herkent je in deze competenties:

  • Implementatiekracht
  • Leiderschap
  • Innovatief
  • Resultaatgericht
  • Beïnvloedingsvermogen
  • Klantgericht
  • Nuchter
  • Realistisch

Dus een mooie mogelijkheid voor iemand met de juiste ervaring en de ambitie en potentie om eindverantwoordelijk te zijn.

Aanbod en procedure

De functie is ingedeeld in schaal 13 van de CAO Sociaal Werk. Het maximum salaris bedraagt € 6.065,= bruto per maand bij een fulltime aanstelling. Een (case)assessment maakt onderdeel uit van de selectieprocedure. Je kunt t/m 25 januari 2019 op de functie reageren (middels Word documenten).
De intakegesprekken bij ons bureau vinden plaats in de week van 28 januari en 4 februari. De gespreksrondes bij Welzijn Hoeksche Waard worden in februari gehouden. De organisatie streeft ernaar om de procedure eind februari 2019 te hebben afgerond. Je moet een VOG kunnen overleggen. De procedure wordt begeleid door Ingrid Venekamp van Bosman & Vos. Informatie is bij haar verkrijgbaar (06 51310950).


Deel deze pagina in uw netwerk