nicoline

Directeur/bestuurder Wasko Kinderopvang (fulltime) Alblasserwaard

Sluitingstermijn

Organisatie

Wasko Kinderopvang is dé regionale kinderopvangorganisatie in de Alblasserwaard. Wasko biedt al bijna 30 jaar kinderopvang aan voor kinderen van 0-13 jaar in kinderdagverblijven, peuterspeelgroepen buitenschoolse-, tussenschoolse- en vakantieopvang. Wasko heeft meer dan 50 locaties verspreid over 5 gemeentes: Papendrecht, Alblasserdam, Molenwaard, Sliedrecht en Giessenlanden.

Elk kind is uniek en het aanbod is daarom ook divers: van liefdevolle dagopvang tot uitdagende peuteropvang, van Natuur BSO’s tot zelfs Sport- en ‘zogenaamde’ Zwem BSO’s. Ruimte om te groeien staat bij Wasko centraal. Voor kinderen op basis van de vijf O’s: Ontwikkeling, Ontspanning, Opvoeding en dit alles in een uitdagende en veilige Opvangomgeving in samenwerking met ouders, het Onderwijs, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Voor ouders in werk, studie en persoonlijke ontwikkeling zodat werk en gezin gecombineerd kunnen worden. Hiermee levert Wasko in de Alblasserwaard een wezenlijke bijdrage aan de groei en ontwikkeling van kinderen en hun ouders.

Wasko heeft een gezonde financiële huishouding en staat open voor nieuwe en verdere ontwikkelingen van de dienstverlening. Wasko durft buiten de geijkte paden te denken. Het ondernemingsplan vormt een goede agenda voor productontwikkeling, kwaliteit, flexibiliteit en scholing. Wasko richt zich de komende tijd op twee sporen:

 • de samenwerking met de scholen, brede school en IKC ontwikkeling en de plek van het peuterspeelzaalwerk daarin en
 • de samenwerking met maatschappelijke partners en bedrijfsleven.

Veel verschillende scholen en schoolkoepels zien in Wasko steeds meer een samenwerkingspartner die aan kan sluiten bij de levensovertuiging en pedagogische visie, hetzij in de vorm van een IKC, een brede school of een andersoortige samenwerking.

Daar waar het gaat over de innovatie van de producten en diensten, liggen kansen besloten voor groei in omzet en behoudt Wasko deels haar autonomie. In het opbouwen van samenwerking met nieuwe partners en de ontwikkeling van nieuwe producten zitten nog veel mogelijkheden. De focus op marketing en het neerzetten van een ondernemende organisatiecultuur is van belang. De organisatie wil verder toegroeien naar een klein slagvaardig management dat ondersteunend is aan de professionals die in hun werk meer ruimte en verantwoordelijkheid krijgen. In 2018 is de start gemaakt om de zelfsturing binnen Wasko verder te organiseren en de ontwikkeling van zelfsturende teams staat hoog op de interne agenda.

Bij Wasko zijn meer dan 400 medewerkers in dienst aan wie een uitdagende en energieke werkomgeving wordt geboden: een positieve, open sfeer én een organisatie waarbinnen ook zij door ontwikkeling en scholing de ruimte krijgen voor groei. Er zijn 70 vrijwilligers en ongeveer 20 stagiaires actief. De omzet van de organisatie bedraagt ongeveer € 11 miljoen.

Wasko is een stichting met een Raad van Toezichtmodel. Sinds 1 januari 2017 is Stichting Peuterspeelzalen De Waarden gefuseerd met Stichting Wasko. Met ingang van 1 april 2017 vallen de locaties van Stichting Kindercentra Alblasserwaard (SKA) onder Wasko. De huidige directeur/bestuurder heeft besloten haar werkend leven anders in te richten en zal Wasko deze zomer verlaten.

De Functie

De directeur/bestuurder van Wasko zorgt ervoor dat zowel in- als extern de organisatie wordt gekarakteriseerd als kwalitatief, professioneel, klantgericht maar vooral ook als de leukste kinderopvang uit de regio zowel voor de kinderen als voor de medewerkers.

Als directeur/bestuurder geef je direct leiding aan het MT (Manager Pedagogiek en Kwaliteit, Manager Strategie en Innovatie en de Manager Bedrijfsvoering en Control), Office Manager/Directiesecretariaat en de Adviseur Marketing en Communicatie en indirect aan alle medewerkers. De medewerkers worden aangestuurd door 9 teamleiders. Je rolt het traject van zelforganisatie verder uit.
Je biedt structuur, schetst heldere kaders en geeft daarbinnen ruimte voor eigen verantwoordelijkheid en ontwikkeling. Je neemt de medewerkers mee. Je houdt overzicht en bent een sparringpartner voor het MT. De speerpunten in de komende periode waarvoor de directeur/bestuurder verantwoordelijk is:

 1. Je maakt het vervolg op het huidige ondernemingsplan en geeft de huidige missie/visie en het tweesporenbeleid (spoor 1: samenwerking onderwijs en spoor 2: samenwerken allerlei andere partijen in de samenleving) voor de komende jaren verder vorm. Je draagt deze visie consequent uit, zorgt voor intern draagvlak en bewaakt de uitvoering van het plan. Je realiseert de verdere samenwerking met het onderwijs in al zijn verschijningsvormen (soorten samenwerking en verschillende denominaties) en bevordert nieuwe product- en dienstverlening.
 2. Je bent verantwoordelijk voor een duurzaam bedrijfsklimaat. Je zorgt voor het verfijnen van de bedrijfsvoering door het bevorderen van een moderne, efficiënte en gezonde bedrijfsvoering. Je realiseert optimaal functionerende en klantgerichte ondersteunende diensten en werkprocessen. Je vermindert de bureaucratie en controlemechanismes en je zorgt dat ICT systemen werken en op elkaar afgestemd zijn. Je stuurt strak op financiën en je organiseert een toekomstgericht HRM beleid.
 3. Je houdt je intensief bezig met het verder ontwikkelen van het externe ondernemerschap (spoor 2). Je bent in staat de markt van Wasko kinderopvang verder te benutten en eventueel uit te breiden, dit in de samenwerking met andere partijen wat leidt tot de ontwikkeling van nieuwe (commerciële en maatschappelijk) producten en diensten. Intussen bevorder je de creativiteit en het innovatieve vermogen van de medewerkers.
 4. Als ambassadeur van Wasko onderhoud je de bestuurlijke contacten met de gemeenten, het onderwijs en vertegenwoordig je de organisatie in lokale, regionale en landelijke overleggen en zorg je ervoor dat Wasko haar goede reputatie behoudt.

Je bent de gesprekspartner voor de OR en de vertegenwoordiging van de diverse oudercommissies. Je legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Het Profiel

Voor deze uitdagende rol zoeken we kandidaten met een afgeronde opleiding op minimaal HBO niveau en een academisch werk- en denkniveau. Een bedrijfskundige achtergrond is een pre. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring opgedaan in een positie waarbij je integraal en zelfstandig (in- en extern) verantwoordelijk was voor een aanzienlijk deel van de organisatie. Je hebt affiniteit met het vak en snapt wat doelgroepen, opdrachtgevers en samenwerkingspartners nodig hebben. We zoeken een stevige persoonlijkheid die zich goed verhoudt tot de diverse stakeholders, zoals ouders, schoolbesturen en - directies, wethouders etc. Daarbij kun je aantonen dat je de kinderopvang in een plattelandsgebied als de Alblasserwaard begrijpt. Je bent in staat je te verplaatsen in de dynamiek van kleine gemeentes en de plattelandscultuur met respect voor de verschillende denominaties.

Kennis van inhoudelijke ontwikkelingen, kwaliteitseisen en wet- en regelgeving is voldoende aanwezig in de organisatie. Je kunt je als bestuurder de werkwijze van Wasko snel eigen maken en weet die waar nodig te versterken en te verrijken. Als ondernemend bestuurder ben je intern en extern een veelzijdig en creatief ontwikkelaar en inspirator. Je weet Wasko goed op de kaart te houden en stimuleert de eigen medewerkers de blik naar buiten te richten. Jij bent de externe ambassadeur van Wasko.

Je creëert draagvlak voor veranderingen en hebt het lef om met nieuwe plannen te komen en inspireert anderen daar ook toe. Tegelijk sta je open voor nieuwe ideeën en geeft ruimte aan de medewerkers om te groeien.

Voor de interne organisatie zoeken wij een bedrijfsmatig sterke directeur/bestuurder. Je bent besluitvaardig en koersvast, laagdrempelig en bereikbaar, nieuwsgierig naar ideeën die opkomen op alle niveaus in de organisatie en daarbuiten.
Je neemt medewerkers mee in de veranderingen en je omarmt het gedachtegoed van zelforganisatie. Je bent een natuurlijk leider met charisma en overtuigingskracht, zodat je met en zonder formele positie, invloed kunt uitoefenen. Je bent stevig op ambitie en resultaat, altijd met respect voor de relatie. Kritisch en in verbinding.

Je herkent je in onderstaande competenties:

 • Conceptuele denkkracht
 • Initiatiefrijk
 • Durf en lef
 • Open en toegankelijk
 • Verbindend en vasthoudend
 • Bedrijfsmatig en maatschappelijk sterk
 • Helicopterview
 • Analytisch sterk

Natuurlijk heb je humor en relativeringsvermogen met een warme uitstraling en breng je als vanzelfsprekend rust en ondernemerschap mee. Je weet je zakelijke instelling met gevoel voor de maatschappelijke doelstelling te combineren. Je bent een communicatieve persoonlijkheid die anderen binnen en buiten de organisatie kan inspireren en (ver)binden.

Aanbod en procedure

Het salaris, afhankelijk van opleiding en ervaring, bedraagt een marktconforme beloning zoals geadviseerd door de NVTK, schaal H. We bieden een jaarcontract aan met uitzicht op vast dienstverband. Waarom je belangstelling hebt zien we graag via onze website: www.bosmanvos.nl/vacatures. Reacties (bij voorkeur als Word bestand) zijn welkom tot en met 26 mei 2018. De gesprekken bij ons op kantoor in Rijswijk zijn vanaf 1 juni. Bij Wasko vinden de gesprekken plaats in de week van 14 juni.
Een (case)assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure. De procedure wordt begeleid door Nicoline Franken.


Deel deze pagina in uw netwerk