ingrid

Directeur/Programmaleider 24-32 uur (Rotterdam)

Organisatie

Het Van Kleef Instituut is een kennisinstituut voor zorgprofessionals in de sector Preventie en Zorg, Wonen en Welzijn in de regio Zuid-Holland. Zij fungeert als monitor en aanjager van nieuwe ontwikkelingen in de zorg en zij speelt een rol bij praktijkgericht onderzoek door onderwijs en zorgpraktijk te verbinden. Haar doel is professionals in staat te stellen om optimaal te werken in en rond het primaire zorgproces. Kennisdeling, zorgvernieuwing en innovatie staan hierbij centraal.
Het Instituut heeft een drie-jarig programma met als thema “van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag”. Binnen dit programma zijn 5 programmalijnen vastgesteld: zelfmanagement en regie, wijkgerichte benadering, slimmer organiseren, keten en netwerkzorg en technologie bij zorg en zelfmanagement. Per onderdeel worden activiteiten aangeboden zoals netwerken, kennistafels, conferenties, lezingen, workshops, themabijeenkomsten, zorgvernieuwingsprojecten en praktijkgericht onderzoek. Deze activiteiten richten zich voornamelijk op verpleegkundigen, verzorgenden en paramedici. Het instituut heeft een regionale functie en werkt nauw samen met de hogescholen van Rotterdam en Leiden. Partners in het Instituut zijn ActiVite, Careyn, Thuiszorg Rotterdam en De Zellingen. Zij zijn vertegenwoordigd in het bestuur.

Bij het instituut zijn naast de directeur/programmaleider 2 medewerkers werkzaam en worden, gekoppeld aan het soort activiteit, externe projectleiders ingezet. Het instituut maakt gebruik van externe adviseurs voor o.a. financieel beheer, personele zaken en PR en communicatie. Wegens het vertrek van de huidige directeur/programmaleider zoeken wij goede kandidaten voor deze vacante positie.

De Functie

Als directeur/programmaleider van het Van Kleef Instituut zet u het instituut voort. Drie speerpunten zijn hierbij van belang: bestendigen van de huidige kwaliteitsnormen en inhoudelijke verdieping; anticiperen en inspelen op de huidige en toekomstige zorgvernieuwingen; incorporeren van hedendaagse digitale toepassingen en social media in de werkwijze en het aanbod. In deze veelzijdige rol bent u verantwoordelijk voor:
 • het aansturen van de organisatie;
 • het op orde hebben van de financiering en bedrijfsvoering;
 • het ontwikkelen en onderhouden van een relevant netwerk;
 • het vertalen van actuele zorgvernieuwingen naar de strategische keuzes, nieuwe programmalijnen en relevante projectvoorstellen;
 • het doorontwikkelen en implementeren van de bestaande 5 programmalijnen in het algemeen en voor keten- en netwerkzorg en wijkgerichte benadering en zelfmanagement in het bijzonder;
 • het vervullen van de verbindende rol tussen de onderwijsinstellingen (MBO, HBO, universitair) en de zorginstellingen (de burgfunctie tussen onderwijs en zorg);
 • de kennisdeling in projecten waarbij u opereert op het snijvlak van research en development (deze functie is veelal voorbehouden aan onderzoeksinstituten, universiteiten en hogescholen) en de uitvoeringspraktijk.
U legt verantwoording af aan het bestuur van de stichting.

Het Profiel

De ideale kandidaat heeft minimaal een afgeronde HBO-opleiding en een academisch werk- en denkniveau. U hebt ruime ervaring in de VVT-sector, liefst in een functie waar het leren, opleiden en ontwikkelen van medewerkers centraal staat. U bent conceptueel sterk, hebt een goede pen en veel kennis van programmamanagement. U herkent zich in de volgende competenties:
 • zelfstartende ondernemer die in staat is om een klein bedrijf aan te sturen en goed zicht heeft op diverse geldstromen;
 • interesse in en grote affiniteit met het werkveld en de inhoud van het vak van verpleegkundigen, verzorgen en paramedici;
 • in staat om ontwikkelingen te duiden en te vertalen naar zorginnovaties;
 • grote affiniteit met kennisdeling en –overdracht;
 • kennis van relevante digitale toepassingen en social media;
 • kunnen schakelen tussen operationele en strategische taken;
 • faciliterende houding;
 • organisatorisch sterk en een hands-on mentaliteit;
 • netwerker;
 • bestuurlijk sensitief en goed gevoel voor verhoudingen;
 • verbindend vermogen;
 • senioriteit en persoonlijke stevigte;
 • op diverse niveaus kunnen acteren.
Samengevat: een onafhankelijke en betrokken kandidaat met een professioneel zorghart, die snapt dat het primair proces in de zorg en welzijn centraal staat.

Aanbod en procedure

Het salaris is afhankelijk van ervaring en opleiding en bedraagt maximaal € 5.990, 57 (fwg 70 CAO VVT). In eerste instantie wordt een jaarcontract aangeboden;bij gebleken geschiktheid wordt dit daarna omgezet naar een contract voor onbepaalde tijd. Informatie over de functie kunt u opvragen bij Ingrid Venekamp. De inschrijftermijn voor deze functie sluit op 8 maart. De intakegesprekken bij ons bureau vinden plaats tussen 9 en 29 maart. De selectiegesprekken bij de organisatie vinden plaats in april. 


Deel deze pagina in uw netwerk