francine

Domeinmanager 36 uur (Utrecht)

Organisatie

De Economic Board Utrecht (EBU) is in 2012 ontstaan op initiatief van het bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid. Het doel van de EBU is om mensen, organisaties en sectoren met elkaar te verbinden om de regio Utrecht uit te laten groeien tot de meest leefbare economie van Europa.
De EBU wordt gevormd door 22 boardleden met een aparte uitvoeringsorganisatie. Het aandachtsgebied van de EBU beslaat drie domeinen: gezond leven, groene economie en diensteninnovatie. EBU creëert de schakel tussen het bedrijfsleven, overheid en onderwijs. Door deuren te openen tot kennis, kunde en kapitaal worden initiatieven versneld en kansen sneller verzilverd. De EBU stimuleert partijen om te komen tot een praktische uitwerking. De basisorganisatie wordt op dit moment gefinancierd met overheidssubsidie (provincie en gemeenten) en een Europese subsidie. Vanuit samenwerkingspartners is capaciteit beschikbaar gesteld voor de uitvoeringsorganisatie.
 
De rol van de uitvoeringsorganisatie is het bevorderen van de regionale economie door te inspireren, te verbinden en opschaling te ondersteunen. Hierbij richt de EBU zich op de samenwerking tussen het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden. Het ontsluiten van bestaande netwerken en het opbouwen van nieuwe netwerken behoren tot de activiteiten. Het centrale thema binnen het domein Zorg en Medisch is zelfmanagement. Er wordt intensief samengewerkt met Life Sciences en de domeinen Slim en Groen binnen de EBU.
 
Door over de eigen grenzen van sectoren te kijken wordt de toegevoegde waarde van andere sectoren ontdekt en vinden toepassingen plaats in de andere domeinen. Zo zijn er verschillende programma's ontstaan, bijvoorbeeld op het gebied van zelfmanagement zoals wonen zonder zorgen (zorg, vastgoed en domotica, growing games (toegepaste games ontwikkelen en implementeren in bedrijfssectoren), duurzaam wonen (energie, groen, slimme technologie en wonen), circulair inkopen (bruikleen in plaats van kringloop), slimme energie en diensteninnovatie.
De uitvoeringsorganisatie wordt aangestuurd door een directeur en er zijn 4 domeinmanagers actief voor de domeinen: gezond, slim en groen. Het domein gezond wordt bemand door een domeinmanager Zorg en Medisch en een domeinmanager Life Sciences. De domeinmanagers zijn de aanspreekpersonen.

De Functie

Als domeinmanager gezond en medisch ben je een pionier. Je volgt en voorziet de ontwikkelingen binnen het eigen domein, ingegeven door overheidsbeleid of wet -en regelgeving. Bovendien zie je waar ontwikkelingen in de andere domeinen economische raakvlakken hebben met gezond en medisch. Je signaleert relevante economische vragen en laat onderzoek doen om economische kansen in kaart te brengen. Je ontsluit netwerken en brengt partijen uit verschillende sectoren (bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid) met elkaar in contact in het kader van business development in de regio. Je toont de synergie tussen onderwerpen aan en stimuleert en faciliteert partijen om met elkaar mogelijkheden te verkennen en te komen tot samenwerking. Je benadert bedrijven en kennisinstellingen en overtuigd hen om een bijdrage te leveren vanuit hun maatschappelijk ondernemerschap. Je volgt ontwikkelingen of knelpunten binnen gemeentes en zoekt partijen bij elkaar die een bijdrage kunnen leveren in de uitvoering of oplossing. Je interesseert investeerders en stuurt erop dat geïnvesteerde middelen multiplien.
Je organiseert bijeenkomsten, zodat betrokken partijen hun ervaringen kunnen delen en de interesse bij anderen gewekt wordt om mee te doen en te investeren.
Je zoekt ook je collega's binnen de uitvoeringsorganisatie op en je informeert hen om met elkaar te ontdekken waar connecties, kansen en mogelijkheden liggen.
Je stemt af met de directeur over de contacten, de voortgang en gemaakte afspraken. Je onderhoudt relevante contacten binnen de board.
 

Het Profiel

Je hebt een HBO+ werk- en denkniveau en kennis van en ervaring in de gezondheidszorg en het bedrijfsleven. Je bent een netwerker en maakt makkelijk contact met het bedrijfsleven, overheden kennisinstellingen. Je hebt oog voor sector overschrijdende ontwikkelingen en ziet waar de verbinding tot stand kan worden gebracht. Je inspireert anderen (overheid en bedrijfsleven) om in beweging te komen en om zich hard te maken voor economische groei in het maatschappelijke domein. Je kunt goed luisteren en bent in staat de informatie te vertalen naar (toekomstige) markten.
Je hebt ruime ervaring binnen het domein Zorg en Medisch en kan gemakkelijk schakelen met de andere domeinen. Je bent creatief en analytisch. Je weet mensen enthousiast te maken, zodat ze kansen creëren, initiatieven nemen en werken aan de uitvoering. Je hebt oog voor de grote lijnen in samenwerkingsmogelijkheden en bent pragmatisch in het organiseren van de contacten.
Je werkt graag samen met andere domeinen en deelt kennis en informatie.
Je hebt hart voor de zorg en het sociaal domein en bent enthousiast om met weinig, veel voor elkaar te krijgen. Je bent handig om de grote hoeveelheid aan werkzaamheden goed te organiseren.

Aanbod en procedure

Het all-in bruto jaarsalaris is maximaal 4.500,- per maand voor een full time dienstverband. De voorkeur gaat uit naar een loondienstbetrekking. De termijn om op deze positie te reageren sluit op 13 juli 2014. In je sollicitatie lezen wij graag waarom je deze functie wilt vervullen. Hierop selecteren wij de beste kandidaten om voor te dragen. De gesprekken bij de Economic Board Utrecht vinden plaats in de laatste week van juli.
 

Deel deze pagina in uw netwerk