francine

Energieke clustermanager buitenschoolse opvang Mundo (32 uur) Rotterdam

Sluitingstermijn

Organisatie

Mundo is een zeer ondernemende organisatie die zich met verschillende vormen inzet voor opvang van kinderen van 0 tot 13 jaar. Een diversiteit aan kwalitatief hoogwaardige diensten en adviezen die Mundo aanbiedt op het gebied van de opvoeding kenmerken de organisatie. In al de producten en diensten staat het welzijn en de ontplooiing van het kind centraal. Mundo is een middelgrote organisatie met 30 verschillende opvanglocaties De locaties zijn verspreid over de hele regio Rijnmond en hebben allemaal hun eigen kleur. De sector kinderopvang blijft in beweging, deels door nieuwe wetgeving, maar ook door een veranderende vraag. Strategische samenwerkingspartners worden gezocht, nieuwe product- marktcombinaties ontwikkeld en ook de bedrijfsvoering vraagt aandacht. De organisatie is financieel gezond, heeft een stevige marktpositie en staat onder leiding van een bestuurder. Zij wordt ondersteund door een managementteam, bestaande uit een directeur en vier clustermanagers. Er werken ongeveer 280 gediplomeerde medewerkers. Iedere locatie heeft een eerstverantwoordelijke, die verantwoordelijk is voor de organisatie en coördinatie op de locatie en voor de planning en kwaliteit van het werk. Het is een organisatie die bruist, waar initiatief gewaardeerd wordt en kwaliteit hoog in het vaandel staat.

Onlangs is de structuur aangepast aan de groei van de organisatie en is in de aansturing onderscheid gemaakt tussen dagopvang van 0-4-jarigen en buitenschoolse opvang. Hierdoor is nu een vacature ontstaan voor een clustermanager buitenschoolse opvang.

De Functie

Als clustermanager heb je een gevarieerd pakket aan taken en verantwoordelijkheden. Je contacten variëren van kinderen, ouders, medewerkers, MT-collega’s en onderwijsdirecteuren. Als het je energie geeft om steeds te schakelen al naar gelang het type gesprek dan zit je hier misschien wel op je plek. Uiteraard ben je integraal verantwoordelijk voor de kwaliteit en de bedrijfsvoering van je cluster met een begroting van € 2 miljoen en 25 fte. Dat betekent dat je in staat bent om het strategische beleid te vertalen naar de praktijk, de kosten te bewaken en te voldoen aan wet en regelgeving. Je teams, verdeeld over 13 locaties werken zelfstandig, maar jij bent eindverantwoordelijk voor de inzet van personeel zoals past binnen de formatie en begroting. De bezetting is conform normen en het kwaliteitsniveau van het personeel passend bij de huidige vraag en in de nabije toekomst. Je zorgt dat het verzuim binnen afgesproken marges blijft en de pedagogische visie wordt nageleefd en uitgedragen op alle locaties. Je stemt af met de directeur en bestuurder over het beleid van schoolbesturen en signaleert afwijkend gedrag. In deze veelzijdige functie ben je dus de expert op o.a. het gebied van communicatie, contacten leggen en een goede relatie onderhouden. Maar je hebt ook een visie op de combinatie kinderopvang & onderwijs. Je signaleert kansen en mogelijkheden voor vernieuwing of verbetering en neemt initiatief om actie te ondernemen. Je geeft ruimte aan je teams om hier een actieve bijdrage aan te leveren. Daarnaast beïnvloed je binnen het MT het strategisch en pedagogisch beleid, ook voor de langere termijn.

Het Profiel

Het helpt als je ervaring hebt binnen het onderwijs of kinderopvang, maar het hoeft niet per sé. Je beschikt wel over HBO+ werk- en denkniveau en minimaal 5 jaar leidinggevende ervaring. Je bent een natuurlijk leider, coachend en inspirerend. Strategische doelen zet je om in praktisch handelen en je bent doel- en resultaatgericht. Daarbij ben je ondernemend en zoek je bewust de samenwerking op, zowel intern als extern. Je pedagogische visie past bij de organisatie en benut de geboden ruimte voor nieuwe ideeën. Je bent initiatiefrijk en creatief in het verzinnen van nieuwe samenwerkingsvormen op lokaal niveau t.b.v. de goede naam en faam van Mundo. Je kan tegen een stootje als het even anders gaat dan je gedacht had en blijft positief.

Je weet mensen in beweging te brengen. Om een goede vertegenwoordiger te zijn van de organisatie beschik je over de volgende competenties:

  • Creatief en verbindend
  • Analytisch en vooruitstrevend
  • Besluitvaardig en oordeelsvorming
  • Financieel en commercieel inzicht
  • Transparant en toegankelijk
  • Goed reflecterend vermogen
  • Kritisch en inspirerend

Aanbod en procedure

Een leuke functie in een sprankelende organisatie. De functie is volgens cao-kinderopvang ingeschaald in schaal 12 (max € 5.269,= bruto per maand), op basis van een 36-urige werkweek. Inschaling vindt plaats op basis van meegebrachte kennis en ervaring. Je CV met motivatie (in Word documenten) zien we graag via: www.bosmanvos.nl/vacatures. Reacties zijn welkom t/m 25 augustus 2019. De intakegesprekken bij ons bureau worden gevoerd tussen 27 augustus en 6 september. De eerste gespreksronde bij Mundo vindt plaats op dinsdag 10 september; de tweede ronde op donderdag 19 september. Een (case)assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. Deze wervingsprocedure wordt begeleid door Francine van Rosmalen, 070 307 29 80.


Deel deze pagina in uw netwerk