francine

Energieke zorgmanager (32-36 uur) Dordrecht

Sluitingstermijn

Organisatie

Het Parkhuis is een veelzijdige zorgorganisatie voor langdurige zorg waar kwaliteit van leven voorop staat. Het Parkhuis biedt langdurige zorg aan 325 intramurale en ruim 250 extramurale cliënten in de regio Dordrecht. Daarnaast ontwikkelt het Parkhuis zich tot hét expertisecentrum voor dementie, Korsakov en gerontopsychiatrie in Dordrecht en omgeving. De organisatie telt circa 700 medewerkers en ruim 300 vrijwilligers en is financieel gezond. De jaaromzet 2016 bedroeg circa € 30 miljoen.

De kernwaarden van de organisatie zijn hartverwarmend en bekwaam, respectvol, betrouwbaar en gastvrij. Het Parkhuis streeft er nadrukkelijk naar de meest gewilde zorgaanbieder te zijn, een organisatie waar de zorgvraag van de bewoner centraal staat en beantwoord wordt, waar de bewoner zich thuis voelt, waar trots zegeviert en waar het fijn werken is. De grootte en diversiteit aan bewoners dragen daar toe bij.

Nog prettiger wordt het, zowel voor cliënten als medewerkers, als er in 2019 een mooi nieuw pand staat, dat aansluit bij de wensen van deze tijd en in de toekomst.

Om het cliëntproces te optimaliseren is in 2016 een organisatieverandering ingevoerd. Niet alleen in structuur, maar ook in werkprocessen. De cliëntvraag is leidend bij de uitwerking van de werkprocessen en het organisatiemodel dat daaruit voortvloeit. De basis is het zorgleefplan, waarbinnen zowel cliënt als familie een centrale rol krijgen. Het gaat om hartverwarmend thuis-voelen. De organisatie is hieraan ondersteunend.

De verantwoordelijkheid ligt zo laag mogelijk in de organisatie. Teams bestaan gemiddeld uit 25 – 40 personen, afhankelijk van de grootte van de afdeling. Het aantal cliënten kan variëren (van 18 tot 36) per afdeling, net als de reden van verblijf (gerontopsychiatrisch, (jong) dementerend, Korsakov). Op een locatie wordt proactief samengewerkt met een collega zorginstelling voor wat betreft de inzet van ondersteunende diensten en de paramedici.

In verband met het vertrek van een zorgmanager is Het Parkhuis op zoek naar een energieke zorgmanager die vervolg geeft aan het concept hartverwarmend thuis-voelen. 

De Functie

Als zorgmanager zorg je dat de cliënten op een optimale manier plezier beleven aan hun woonomgeving en de juiste zorg krijgen die past bij hun vraag. Je zet medewerkers op de goede manier en het goede moment in. Je zorgt dat de zorgcoördinatoren goed gefaciliteerd zijn, de inhoudelijke werkzaamheden voor hun rekening nemen, het zorgleefplan uitvoeren en men eigenaarschap laat zien. Je ziet toe op de kwaliteit en kwantiteit en dus klopt je bedrijfsvoering. Je coacht het team en de individuele medewerker om te verbeteren en te ontwikkelen, stimuleert ondernemerschap en het zelforganiserend vermogen. Je geeft vervolg aan de ingezette cultuuromslag, waardoor medewerkers zich gesteund voelen in het laten zien van professioneel gedrag en een bijpassende manier van communiceren. Je stimuleert de samenwerking, niet alleen binnen je eigen team, maar ook op locatie met de andere zorgmanagers en met de collega-organisatie of andere externe partners.

Een prachtige uitdaging is om bij te dragen aan de opzet en inrichting van de nieuwbouwlocatie. Dat gaat niet alleen om fysieke aanpassingen, maar ook in werkprocessen.

Je legt verantwoording af aan de clustermanager Zorg.

Het Profiel

Je hebt plezier en steekt graag energie in het begeleiden van veranderprocessen. 
Je hebt ervaring in de zorg als leidinggevende en een afgeronde managementopleiding op HBO niveau. Je hebt een grote mate van zelfstandigheid en bent in staat en bereid om een actieve rol in te nemen in het MT. Je bent nieuwsgierig, stelt de juiste vragen op het goede moment en een passende manier, wat bijdraagt aan een toename van het reflecterend vermogen bij medewerkers.
Je bent een leidinggevende die resultaatgericht is, maar zich vooral richt op de kwaliteit van het primaire proces. Als dienend leidinggevende geef je inhoud aan de verandering en delegeer je verantwoordelijkheden vol vertrouwen aan medewerkers. Dat betekent dat je regelruimte, handelingsvrijheid en beslissingsbevoegdheid geeft. Dat impliceert ook dat er ruimte is om fouten te maken, waarbij je uiteraard gebruik maakt van het lerend effect. Je schept vertrouwen, communiceert open en bent duidelijk over je verwachtingen. Je weet daarbij te schakelen tussen verschillende disciplines en staat stevig genoeg in je schoenen om anderen te overtuigen en tot een oplossing te komen. Je geeft daarmee het voorbeeld dat een eigen mening telt en hoe je op professionele wijze je verantwoordelijkheid en eigenaarschap laat zien.

Verder herken je jezelf als zijnde:

  • Energiek
  • Vrolijk en positief
  • Initiatiefrijk
  • Verbindend
  • Toegankelijk

Aanbod en procedure

Afhankelijk van opleiding en ervaring is het maximale salaris € 3.866,52 conform FWG 55 cao VVT bij een fulltime aanstelling. Het betreft een dienstverband voor de periode van één jaar met uitzicht op een vast dienstverband. Waarom je belangstelling hebt, zien we graag uiterlijk 30 augustus. De intakegesprekken vinden in Rijswijk plaats op 5, 6 en 11 september. De 1e ronde gesprekken bij Het Parkhuis zijn in de week van 18 september. Voor vragen kan je contact opnemen met Francine van Rosmalen.


Deel deze pagina in uw netwerk