francine 1483 80 Banner

Ervaren beleidsadviseur (32-36 uur) Utrecht

Organisatie

Het Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV) is een eigentijdse, informele organisatie en behartigt de belangen van werknemers op het gebied van werk en inkomen. Het CNV wil mensen weerbaar en wendbaar maken bij het verrichten van werk. Het CNV streeft naar een samenleving waarin mensen zoveel mogelijk gelijke kansen hebben en duurzaamheid een centraal begrip is. Het CNV levert diensten op maat, aansprekende producten en opvallende acties. Om die te bereiken voert het CNV een permanente dialoog met de leden, de samenleving en internationale organisaties op het gebied van mens en werk. Het CNV wil een herkenbare beweging zijn en blijven en daarom hebben ze een goed team van negen  beleidsadviseurs binnen  de vakcentrale. Deze adviseurs buigen zich over dit type vragen:
Welke sociaal economische maatregelen denkt het kabinet te nemen en wat vindt het CNV daar van?
Welke arbeidsmarktvraagstukken spelen nu en in de toekomst en wat is het antwoord van het CNV daarop?
Wat gaat er gebeuren met de pensioenen en hoe pakken de beoogde maatregelen uiteindelijk uit?
Welke afspraken moeten gemaakt worden om 55 plussers aan het werk te houden en jongeren aan het werk te krijgen?
Met dit soort vragen zijn de beleidsadviseurs van het CNV dagelijks aan de slag. Dit doen ze onder leiding van de teamleider, die de optimalisatie van de werkprocessen en de onderlinge samenhang van beleidsterreinen bewaakt, en in directe ondersteuning van het Dagelijks Bestuur van CNV Vakcentrale. Binnen het team van beleidsadviseurs zijn aandachtsvelden verdeeld, zoals arbeidsmarkt, sociale zekerheid, juridische vraagstukken en pensioenen. Ieder adviseert op zijn eigen terrein het Dagelijks -en Algemeen Bestuur en de bonden. De adviseur met het beleidsterrein pensioenen heeft een andere baan gevonden, waardoor een vacature is ontstaan. Heb jij interesse en ervaring in het ontwikkelen van en adviseren over een goed pensioenstelsel, lees dan verder.
 

De Functie

Als beleidsadviseur pensioenen van de vakcentrale kijk je met een nieuwsgierige blik naar de plannen van de overheid en ontwikkelingen in het pensioenveld. Je volgt het beleid van de overheid en werkgevers op de voet ten aanzien van onderwerpen die pensioenen betreffen. Je stelt je proactief op ten aanzien van de kabinetsvoorstellen en bent in staat om het opgestelde beleid te interpreteren en te vertalen naar gevolgen voor werknemers. Je bedenkt alternatieven, onderbouwt ze met argumenten en adviseert het bestuur hierover. Je ontwikkelt CNV standpunten en vertegenwoordigt het CNV in de Haagse beleidscircuits als het gaat om de pensioenbelangen van werknemers voor jong en oud. Je bent alert op profileringskansen voor het CNV en voorziet je collega's van communicatie/persvoorlichting van relevante standpunten en informatie. Je adviseert het bestuur en de bonden over de consequenties ten aanzien van het geheel van maatregelen voortvloeiend uit het regeerakkoord en tussentijdse wijzigingen daarop. Je vertegenwoordigt de vakcentrale in bijvoorbeeld de SER en de Stichting van de Arbeid. Uiteraard heb je contacten met andere werknemersorganisaties, werkgeversorganisaties, ambtenaren.
 Op basis van je voorwerk, door je kennis, het genereren van ideeën met direct betrokkenen, analyseren van (beleids)documenten en het ontwikkelen van beleidsvisies stel je beleidsnotities op. Naast je bevlogenheid rondom pensioenen heb je ook interesse in andere arbeid en inkomen gerelateerde onderwerpen en lever je een bijdrage om standpunt te bepalen. Uiteraard houd je continu contact met je leidinggevende, je collega's en de verantwoordelijk bestuurder en stem je af over dossiers en de urgentie ervan.
Kortom je hebt er zichtbaar plezier in om te acteren in de polder als gezicht van het CNV.

Het Profiel

Heb je passie voor onderwerpen rond arbeid en inkomen en heb je aantoonbare ervaring op het terrein van pensioenen, dan is dit een mooie kans om je op die terreinen in de breedte voor in te zetten. Je hebt een economisch en/of juridische academische opleiding en meerjarige relevante werkervaring, bij voorkeur opgedaan in een politiek/bestuurlijke omgeving. Je hebt actuele kennis van pensioenwet- en regelgeving en kan de relevante ontwikkelingen vertalen naar gevolgen op economisch gebied. Je bent analytisch sterk en houdt ervan constant te schakelen tussen het grotere perspectief en het naadje van de kous. Je beschikt over zeer goede schriftelijke - en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden. Je bent in staat om signalen zodanig om te zetten in beleidsvoorstellen, dat het kansen biedt voor het CNV om zich stevig te profileren. Je hebt het vermogen om snel te schakelen op een breed scala van onderwerpen, die te maken hebben met arbeidsmarkt vraagstukken. Je hebt een open, collegiale, deskundige en persoonlijk betrokken stijl van werken. In deze politiek/bestuurlijke omgeving moet je proactief zijn en met een open instelling en politiek inzicht  adviseren. Je presenteert je standpunt op heldere wijze en met overtuigingskracht. Je bent flexibel en staat stevig in je schoenen. Je hebt plezier in het spel dat gespeeld wordt en bent in staat om te relativeren. Je bent gemotiveerd om vanuit een christelijk-sociale maatschappijvisie een actuele invulling te geven aan deze functie, dan wel bereid je deze visie eigen te maken.

Aanbod en procedure

Het salaris bedraagt maximaal € 5.222,= bruto per maand op basis van 36 uur. In eerste instantie wordt een jaarcontract aangeboden. Dat wordt bij goed functioneren omgezet in een contract voor onbepaalde tijd. De inschrijftermijn voor deze vacature sluit op 7 januari 2015. De eerste gesprekken zijn vanaf 5 januari op ons kantoor in Rijswijk. De gesprekken bij het CNV vinden plaats in de week van 26 januari.
 

Deel deze pagina in uw netwerk