francine

Gebiedsmanager (32-36 uur) Gouda e.o.

Organisatie

Kwintes is de grootste RIBW (Regionale Instelling voor Beschermende Woonvormen) van Nederland en biedt mensen met een (langdurige) psychiatrische kwetsbaarheid of psychosociale problemen ondersteuning bij hun herstelproces. In meer dan 50 gemeenten in de provincies Zuid-Holland, Utrecht, Flevoland, Friesland en Gelderland bieden ze ondersteuning op maat aan een brede doelgroep. De organisatie is lokaal goed ingebed en werkt samen met tal van (keten)partners. Zo'n 1400 medewerkers werken voor ruim 6500 cliënten via dagbesteding, begeleid wonen, begeleiding aan huis, crisis-, dag-en nachtopvang, vrouwenopvang en beschermd wonen. In de afgelopen jaren heeft Kwintes zich voorbereid op de decentralisatie en de herstructurering van het zorgstelsel. De interne structuur is gewijzigd en er is kritisch gekeken naar de diensten. De regio's zijn herverdeeld in werkgebieden, zodat er directer contact is met de nieuwe financierder (de gemeente). De functie van locatiehoofden is opgeheven en de aansturing van de werkzaamheden ligt nu in handen van een gebiedsmanager. De verantwoordelijkheden liggen lager in de organisatie en teams zijn meer zelfsturend. Via de teams is er sneller in te spelen op de toenemende marktwerking en meer ruimte voor innovatie. Zo zijn er nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan, werkprocessen verbeterd en de mogelijkheden om te innoveren benut. In totaal zijn er 17 gebiedsmanagers werkzaam. Voor het gebied Rijnstreek (Bodegraven/Reeuwijk, Zuidplas, Lekkerkerk, Schoonhoven, Krimpen aan de IJssel, Leiden, Alphen aan de Rijn, Boskoop en Waddinxveen) zijn we op zoek naar een enthousiaste manager.

De Functie

Als gebiedsmanager positioneer en vertegenwoordig je de organisatie binnen één of meerdere (WMO) gebieden. Je geeft leiding aan meerdere zelfstandig werkende teams met in totaal tussen de 40-60 fte. Zij houden zich bezig met ambulante begeleiding, dagbesteding en beschermd wonen. Tevens ben je verantwoordelijk voor het op afstand sturing geven aan de uitvoering van het tactisch en operationeel beleid voor het (WMO) gebied. Je voert regie op het aanbestedingsproces en zorgt ervoor dat resultaten vanuit aanbestedingscontracten worden behaald. Binnen het gebied ben je het gezicht van de organisatie, die verbindingen legt en initiatieven tot betere samenwerking neemt zodat nieuwe producten en/of diensten kunnen ontstaan. Je zorgt ervoor dat het vastgestelde beleid in- en extern wordt uitgedragen en uitgevoerd en dat de afgesproken doelen zijn behaald. Het resultaat is dat Kwintes aantoonbaar kwalitatief goede, efficiënte en effectieve zorg biedt zodat cliënten zo zelfstandig mogelijk kunnen deelnemen aan de samenleving. Dit uiteraard vanuit de missie en visie van Kwintes.

Het Profiel

Je bent in het bezit van minimaal een hbo- of academische opleiding richting zorg, aangevuld met een managementopleiding (op minimaal post-hbo niveau). Daarnaast heb je meerdere jaren ervaring binnen het vakgebied en met leidinggeven. Je bent bekend met de organisatie van zorgprocessen, psychiatrische problematiek, de sociale kaart en begeleidings-methodieken. Landelijke en regionale ontwikkelingen binnen het vakgebied, zorgstelsel, de activiteiten van andere aanbieders houd je bij en vertaal je naar de eigen organisatie. Je bent in staat om de organisatie goed te positioneren in het WMO veld. Je bent een netwerker en ondernemer in het zien van kansen in een gereguleerde situatie. Dankzij je goede afstemming tussen externe vraag en interne inzet van middelen en personeel hanteer je een doelmatige bedrijfsvoering. Je hebt dus goede kennis van de financiële geldstromen. Je bent in staat om vertrouwen te scheppen in teams maar je kunt ook confronteren. Je conformeert je aan beleid en systemen en draagt dit ook uit binnen de organisatie. Daarnaast ga je vaardig om met interne en externe machtsverhoudingen en belangentegenstellingen.
Aan eigenschappen en kwaliteiten willen we het volgende terug zien:
  • klantgericht
  • veranderings- en resultaatgericht
  • externe oriëntatie en daarin goed samenwerken
  • plannen en organiseren
  • overwicht en betrouwbaar
  • coachende stijl van leidinggeven die gericht is op het meer zelfstandig maken van de teams 
  • uitstekende organisatiesensitiviteit
  • zelfstandigheid en reflectief

Aanbod en procedure

Het maximale maandsalaris bedraagt € 4.177,-- bruto (FWG 60) op basis van een 36-urige werkweek conform de CAO GGZ. Het betreft een dienstverband voor de periode van één jaar en verlenging behoort tot de mogelijkheden. De inschrijftermijn sluit op 21 september. Intakegesprekken vinden bij ons op kantoor in Rijswijk plaats op 23 en 24 september. Heb je al eerder gereageerd op deze functie dan heeft nogmaals reageren geen zin. Voor vragen kan je contact opnemen met Francine van Rosmalen.
Je CV met motivatie zien we graag via onze website: www.bosmanvos.nl/vacatures 

Deel deze pagina in uw netwerk