nicoline

Twee Gedreven Adviseurs Accountmanagement (32-36 uur) Amsterdam

Sluitingstermijn

Organisatie

Blijf Groep is expert op het gebied van huiselijk geweld en staat voor bescherming tegen geweld, het doorbreken van geweldspatronen en het scheppen van de juiste omstandigheden voor veiligheid en herstel. Blijf Groep biedt, coördineert en organiseert directe hulp op maat, thuis en in de opvang aan volwassenen en kinderen die te maken hebben met huiselijk geweld en uitbuiting in relaties. Blijf Groep zet methodieken in die ondersteunend zijn door evaluaties en onderzoek. Bekend is o.a. de Oranje Huis aanpak. Het werkgebied ligt in Amsterdam, Noord Holland,  Flevoland en Gooi- en Vechtstreek. Er werken ruim 300 medewerkers bij Blijf Groep, met een begrote omzet van 15 miljoen euro in 2016. Blijf Groep is een stichting die wordt gefinancierd door subsidies van gemeenten en door bijdragen van fondsen, bedrijven en particulieren.
Binnen Blijf Groep werkt men vanuit 4 duidelijk geformuleerde waarden; moedig, respectvol, flexibel en rendabel. Medewerkers dragen deze waarden uit en werken hieraan samen met cliënten, ketenpartners en andere betrokkenen. Ze gaan uit van het vermogen van mensen en hun kracht in sociale verbanden en betrekken een ieder die nodig is. De hulp van Blijf Groep is intensief waar nodig, licht waar mogelijk.
In 2015 is gestart met een organisatieverandering om te werken met zelforganiserende teams. Als gevolg van deze verandering en verschuiving van rollen is er een kenniscentrum met daarin adviseurs die Blijf Groep versterken. Een van die rollen is de rol van adviseur Accountmanagement.
Op dit moment werkt Blijf Groep aan een uitbreiding met een derde locatie van een Oranje Huis in Flevoland, Gooi- en Vechtstreek, een strategisch samenwerkingsverband met de 4 grote steden en het uitwerken van het strategisch plan 2017-2018 waarbij er een sterke focus komt op veiligheid. Het motto wordt: intern versterken met lef naar buiten.
Ter ondersteuning van de managers zoeken wij twee gedreven adviseurs Accountmanagement die de vertaalslag en verbinding maken van buiten naar binnen en van binnen naar buiten. Die van gegevens informatie maken en ideeën genereren.

De Functie

Je bent accountmanager, project manager, data adviseur en adviseur in 1 persoon. Je initieert en coördineert projecten die gericht zijn op het verkrijgen van opdrachten van gemeenten en andere opdrachtgevende instanties. Je sluit in opdracht van de managers prestatieafspraken en contracten af met externe opdrachtgevers en maakt samenwerkingsafspraken met ketenpartners over trajecten en beschikbare diensten. Je ondersteunt bij de onderhandelingen, bij het indienen van subsidieaanvragen en komt met concurrerende voorstellen. Je brengt de huidige contracten van het primair proces in kaart en gaat samen met de managers afspraken maken over de concrete opdrachten voor het komende jaar.
 
Samenvattend ben je als adviseur Accountmanagement verantwoordelijk voor en draag je bij aan resultaten op het gebied van:
 • Aanbestedingen en subsidie relaties, afsluiten van contracten met opdrachtgevers
 • Coördineren en organiseren van samenwerkingsafspraken
 • Ondersteunen van de manager bij onderhandelingen
 • Data analyse en genereren van informatie van verantwoordingsrapportages
 • Cultuurverandering naar ondernemerschap bevorderen
 • Trends en ontwikkelingen in kaart brengen ten aanzien van hulpverleningstrajecten

De adviseur Accountmanagement legt verantwoording af aan de manager ondersteunende diensten.

Je hebt ruime adviesvaardigheden zodat je de managers mee kan nemen in het maken van strategische en tactische keuzes. Je maakt zichtbaar verbinding en bouwt goede relaties op binnen en buiten de organisatie en onderhoudt deze. Je bent een goede onderhandelaar, politiek en organisatie sensitief. Je hebt voldoende overtuigingskracht en doorzettingsvermogen om projecten gericht op opdrachten van gemeenten, ketenpartners en andere opdracht gevende instanties op een effectieve manier te coördineren en vorm te geven. Je kan overstijgend denken en bent een duidelijke partij in de onderhandelingen. Je pakt je rol en geeft deze vorm en inhoud. Je maakt je de inhoud snel eigen en bent in staat om in korte tijd de organisatie extern te vertegenwoordigen. Je hebt lef, je bent eager en hecht grote waarde aan duurzame relaties. Je zoekt de samenwerking en durft je hierin kwetsbaar op te stellen. Je ziet kansen en nieuwe verbindingen  en komt met ideeën en bekijkt die vanuit een bedrijfsmatig perspectief. Je voelt je als een vis in het water en de kameleon op het droge, maar je bent ook een stevige persoonlijkheid die met tact en humor zaken voor elkaar krijgt.

Het Profiel

Je beschikt over een relevante opleiding op HBO+ of universitair niveau, bij voorkeur een bedrijfskundige, management en/of economische opleiding. Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring, kennis van het sociale domein is een pré. Je bent vaardig in het communiceren, verbinden, initiëren, onderhandelen, het coördineren en begeleiden van projecten en het overbruggen van tegenstellingen.
 
In deze nieuwe veelzijdige rol is het belangrijk dat je kennis hebt van of ervaring hebt met:
 • Accountmanagement en relatie beheer
 • Projectmatig werken en procesbegeleiding
 • Analyse en onderzoek
 • Contracteren en inkoop
 Je bent:
 • Vernieuwend en creatief op inhoud, toon en vorm
 • Een sterke verbinder van mensen en kwaliteiten
 • Je kunt goed structureren en prioriteren

Aanbod en procedure

Het salaris is afhankelijk van ervaring en bedraagt op basis van 36 uur per week, maximaal € 4.728,-- bruto per maand conform de cao welzijn & maatschappelijke dienstverlening schaal 11. De inschrijftermijn voor deze vacature sluit op 13 november 2016. De eerste gesprekken zijn vanaf 2 november op ons kantoor in Rijswijk. Gesprekken bij Blijf Groep vinden plaats in de week van 14 november. Een assessment  kan deel uitmaken van de procedure. Voor vragen kan je contact opnemen met Nicoline Franken.

Deel deze pagina in uw netwerk