nicoline

Hoofd Kennis, Onderzoek en Ontwikkeling Slachtofferhulp Nederland (36 uur) Utrecht

Sluitingstermijn

Organisatie

Slachtofferhulp Nederland (verder te noemen SHN) helpt burgers bij het vinden van herstel en recht nadat zij slachtoffer zijn geworden van een misdrijf, verkeersongeval of calamiteit. Ze zijn er ook voor getuigen, nabestaanden en andere betrokkenen. Met dienstverlening op maat en als krachtige ketenpartner op psychosociaal, juridisch en praktisch terrein, zetten zij zich in voor de behoeften en belangen van slachtoffers. De verleende hulp is kosteloos. SHN wordt gefinancierd vanuit het ministerie van veiligheid en justitie en gemeenten. Bij SHN werken 1100 vrijwilligers en 480 beroepskrachten verspreid over locaties in het gehele land.

Het is de missie van SHN om slachtoffers te ondersteunen bij het verwerken van de gebeurtenis en, waar mogelijk, het herstellen dan wel verlichten van de materiële en immateriële schade. SHN spant zich in voor de verbetering van de positie en rechten van slachtoffers. SHN wil de beste zijn op het gebied van emotionele, praktische en juridische hulpverlening aan slachtoffers en stimuleert de kennisontwikkeling op dit gebied. Voor dit laatste heeft SHN een aparte afdeling Kennis, Onderzoek en Ontwikkeling (KO&O).

KO&O zorgt ervoor dat kennis en expertise op alle niveaus in de organisatie wordt opgehaald en gedeeld. Als inhoudelijk eigenaar van de expertisegebieden Juridische en Psychosociale dienstverlening geeft de afdeling zowel invulling aan de vraagbaakfunctie als het content management voor de website en kennisbank. KO&O zorgt ervoor dat wet- en regelgeving, jurisprudentie, data-analyse en (wetenschappelijk) onderzoek vanuit de diverse expertisegebieden ingezet worden voor een nog betere dienstverlening aan het slachtoffer. Daarbij staan klantgerichtheid, kwaliteitsgerichtheid en resultaatgerichtheid hoog in het vaandel.

De ontwikkeling, zoals beschreven in het meerjarenplan 2018-2021, naar verdere vernieuwing en modernisering van de dienstverlening van SHN stelt eisen aan de stafafdelingen op het landelijk kantoor. Daarom zijn eind 2018 de kenniscentra psychosociaal en juridisch en de beleids- en onderzoeksmedewerkers samengevoegd tot één afdeling KO&O. Voor deze nieuwe afdeling is SHN op zoek naar een Hoofd KO&O.

De Functie

Als nieuw hoofd van de afdeling KO&O sta je voor de uitdaging om de twee kenniscentra en de beleids- en onderzoeksmedewerkers tot één team te smeden, zodat er een afdeling ontstaat die alle kennis, onderzoek en ontwikkelingen met elkaar verbindt. Je zorgt ervoor dat medewerkers zodanig worden aangestuurd dat zij in staat zijn om hun (kwalitatieve en kwantitatieve) doelstellingen te realiseren. Je creëert een werkklimaat waarin medewerkers ruimte krijgen en verantwoordelijkheid nemen voor hun dossiers. Samen met de afdeling stel je de kennisagenda op en zorg je ervoor dat er aansluiting komt tussen (online) content ontwikkeling en onderzoek.

Als hoofd KO&O leg je verantwoording af aan de directeur dienstverlening. Op een aantal strategische dossiers wordt er rechtstreeks geadviseerd aan de Raad van Bestuur. Je geeft hiërarchisch leiding aan een multidisciplinaire afdeling met ongeveer 20 medewerkers met een complex en uiteenlopend takenpakket. Je bent hiernaast verantwoordelijk voor het aansturen van de eigen afdelingsbedrijfsprocessen, zowel op personeel, kwaliteit en financieel vlak. KO&O werkt in de praktijk nauw samen met de afdeling kwaliteit van het Bestuursbureau en de Slachtofferhulp Academie.

We zoeken een hoofd KO&O die zich de komende jaren richt op de volgende resultaten:  

 • Het bouwen van één team en het uitvoeren van de ontwikkelopdracht 2018-2020.
 • Multidisciplinair werken is gemeengoed geworden.
 • Het strategisch beleid voor kennis, ontwikkeling en onderzoek binnen Slachtofferhulp Nederland is ontwikkeld en geëvalueerd.
 • Verbeteringen en/of innovaties op beleid zijn doorgevoerd.
 • Het creëren van de aansluiting tussen (online) content ontwikkeling en onderzoek.
 • Kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen van de afdeling KO&O zijn opgesteld en behaald conform het jaarplan en budget.
 • Het raamwerk van kennis en kunde in de praktijk organiseren en managen: het verbinden van alle bronnen van kennis, onderzoek en ontwikkeling en ervoor zorgen dat kennis en kunde op alle niveaus in de organisatie worden ‘opgehaald’ en ‘teruggegeven’

De functie kent veel verantwoordelijkheid en biedt veel ruimte voor eigen initiatief. Het is een functie in een mooie omgeving die ertoe doet, met een fantastisch team.

Het Profiel

Je hebt een WO werk -en denkniveau en ervaring als integraal manager met kennis en vaardigheden van projectmatig werken en projectleiding. Je bezit leidinggevende en coachende vaardigheden en hebt ervaring met het aansturen van hoogopgeleide professionals.
Je hebt affiniteit met alle kennisgebieden die onder de afdeling KO&O vallen, met name juridische en psychosociale vraagstukken, content management, en (wetenschappelijk) onderzoek. Je hebt een bijzondere interesse en affiniteit met de maatschappelijke trends en (politieke) ontwikkelingen die een bijdrage kunnen leveren aan de afdeling KO&O. Je bent sterk in het signaleren en vertalen van feitelijke en verwachte ontwikkelingen naar beleid en verbetervoorstellen. Kennis met betrekking tot het opzetten en onderhouden van een zogeheten kennisbank is een pre.
Je bent de smeerolie tussen jouw afdeling en belangrijke stakeholders in de organisatie. Je staat stevig in je schoenen en je bent sterk in verwachtingen management. Je brengt kennis en vaardigheden op het gebied van verandermanagement met je mee.

Daarnaast herken je  jezelf in de kernwaarden deskundig, betrouwbaar, daadkrachtig, positief kritisch, open en duidelijk, en innovatief.
Je vertrouwt op de expertise van de professional en geeft hun de ruimte om verantwoordelijkheid te pakken. Je bent empathisch en een verbinder, maar ook zakelijk en resultaatgericht.

Je herkent je in deze competenties;

 • Leiderschap
 • Overtuigingskracht
 • Adviesvaardig
 • Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
 • Sociale en netwerkvaardigheden in het onderhouden van contacten en onderhandelen met interne en externe partijen
 • Proactief, initiatiefrijk en vindingrijk
 • Analytisch vermogen voor het structureren van beleidslijnen naar concrete haalbare consistente doelen
 • Helicopterview
 • Kansen en mogelijkheden benutten
 • Scherp in communicatie

Een uitdagende en afwisselende baan bij een organisatie waar samen en gedreven kenmerkend zijn voor de informele cultuur die binnen de organisatie heerst.

Aanbod en procedure

Het salaris bedraagt conform inschaling in de cao sociaal werk schaal 12 maximaal € 5.441,= bruto per maand op basis van een fulltime aanstelling (36 uur). SHN kent een eindejaarsuitkering binnen een individueel keuzebudget. Waarom je belangstelling hebt zien we graag uiterlijk 10 januari 2019 (middels Word documenten) via onze website: www.bosmanvos.nl/vacatures. De intakegesprekken in Rijswijk vinden plaats op 11, 14 en 15 januari. De gesprekken bij Slachtofferhulp vinden plaats op 18 en 22 januari. Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure. De procedure wordt begeleid door Nicoline Franken van Bosman & Vos. Informatie over deze functie kunt u verkrijgen via mail nfranken@bosmanvos.nl.


Deel deze pagina in uw netwerk