francine

Hoofd Kenniscentrum 24-32 uur (Zwolle)

Sluitingstermijn

Organisatie

Stichting Trajectum is een organisatie gespecialiseerd in de behandeling en begeleiding van mensen met een lichte verstandelijke beperking en onbegrepen en risicovol gedrag, al dan niet met een forensische achtergrond. De organisatie streeft naar het bieden en bereiken van professionele en wetenschappelijk onderbouwde zorg in alle levens- en ontwikkelingsfasen van de cliënten. De hulp aan mensen die in de knel zitten met zichzelf en de omgeving richt zich nadrukkelijk op de hele behandelings-, en begeleidingsketen van gesloten en beschermd wonen tot ondersteuning bij zelfstandig wonen. Dat wordt geboden aan cliënten met of zonder een forensische achtergrond. Trajectum biedt ketenzorg: ze zijn in staat om de cliënt gedurende gehele behandeling tot resocialisatie en uiteindelijke uitplaatsing zorg op maat te bieden. Trajectum is ambitieus en wil een innovatieve nichespeler zijn op deze markt. Stichting Trajectum is in januari 2012 ontstaan uit de al bestaande samenwerking tussen Hoeve Boschoord en Hanzeborg. Bij Trajectum zijn + 1500 mensen werkzaam. De instellingen bewegen zich met hun aanbod aan gespecialiseerde individuele zorg op het grensvlak van de gehandicaptenzorg, psychiatrie en justitie. De geboden hulp kenmerkt zich door een grote betrokkenheid bij de bijzondere doelgroep en een integrale benadering van de hulpvragen.
 
Stichting Trajectum heeft een eigen Kenniscentrum dat een belangrijke bijdrage levert aan de ontwikkeling van aantoonbare kwalitatief verantwoorde en effectieve behandeling en begeleiding van de doelgroep.
Het Kenniscentrum is opgebouwd uit drie afdelingen: onderzoek, ontwikkeling en opleiding. De afdelingen werken samen en krijgen op de inhoudelijke ontwikkelingen leiding en inspiratie van een, aan Trajectum verbonden, bijzonder hoogleraar van de Radboud Universiteit in Nijmegen. De afdeling onderzoek doet wetenschappelijk onderzoek naar het effect van behandeling en begeleiding. De afdeling ontwikkeling bestaat uit experts en programmaleiders; zij ontwikkelen de integrale zorgprogramma’s met richtlijnen, protocollen en behandelinterventies voor verslaving, agressie en seksueel overschrijdend gedrag. Ze richten zich, naast licht verstandelijk gehandicapten met risicovol gedrag, ook op psychiatrisch kwetsbare cliënten, doven en mensen met niet aangeboren hersenletsel. De implementatie van de ontwikkelde programma’s ligt nadrukkelijk bij de resultaatverantwoordelijke eenheden zelf. De afdeling opleiding biedt training en opleiding aan medewerkers, zodat ze toegerust zijn om hun specialistische werk optimaal uit te voeren.
Voor de aansturing van dit Kenniscentrum zoeken we kandidaten, die interesse hebben om dit in 24-32 uur per week te doen.

De Functie

U bent intern en extern het gezicht van het Kenniscentrum. U bent integraal verantwoordelijk en krijgt de mogelijkheid om zowel de inhoudelijke ontwikkeling als de aansturing van de afdelingen op het gebied van kwaliteit, personeel en financiën in goede banen te leiden. U geeft leiding aan 23 ervaren hoog opgeleide medewerkers en u bent verantwoordelijk voor een begroting van ongeveer € 1 miljoen. U stimuleert de kennisuitwisseling tussen de drie afdelingen binnen het Kenniscentrum zelf én tussen die afdelingen en het primair proces. Bovendien verbetert u de onderlinge communicatie, afstemming en samenwerking tussen de professionals van het Kenniscentrum en die werkzaam zijn op de diverse locaties in Drenthe en Overijssel. Dat betekent dat de aanwezige expertise optimaal benut wordt voor het ontwikkelen van de programma’s en dat die aansluiten bij de vraag van het primair proces. U bevordert de onderlinge bekendheid, zodat kennis van elkaar breder gedeeld wordt en de kwaliteit verder toegespitst en verfijnd. De programma’s nut u samen met uw medewerkers verder uit om nog optimaler gebruik te maken van de, in de organisatie aanwezige, keten van wonen, behandeling en begeleiding.
U onderhoudt externe contacten met regionale en landelijke spelers, zoals zorginstellingen, ministeries, zorgverzekeraars, fondsen, hogescholen/universiteiten en andere onderzoeksinstituten. U bent in staat om de expertise en kwaliteit van het Kenniscentrum met verve uit te dragen. Trajectum blijft daardoor een serieuze gesprekspartner binnen het netwerk. Uiteraard levert u, als lid van het MT, ook binnen de totale organisatie uw bijdrage aan verdere ontwikkeling en verbeteringen.
U rapporteert aan de Raad van Bestuur.

Kortom u bent het boegbeeld van het Kenniscentrum en faciliteert de gedreven medewerkers hun professionaliteit optimaal en effectief uit te laten oefenen en de trots te behouden.

Het Profiel

Voor deze functie zoeken wij kandidaten met WO werk- en denkniveau, een (gedrags)wetenschappelijke opleiding, aangevuld met een management opleiding. U heeft minimaal 3 jaar leidinggevende ervaring en verstand van bedrijfsvoering. Kennis van de sector is een pre.
Als leidinggevende hanteert u een coachende stijl, hebt u een constructieve houding en bent u in staat om hoogopgeleide professionals mee te nemen in een verandertraject. U maakt de verbinding tussen experts en het primair proces en weet een goede afweging van de diverse belangen te maken. U heeft begrip voor en een hoge mate van affiniteit met de inhoudelijke gedrevenheid, zonder de effectiviteit en bedrijfsmatigheid uit het oog te verliezen. U geeft ruimte binnen de gestelde kaders en staat open voor initiatief. U heeft overzicht en houdt vast aan de ingeslagen koers en bent continu uit op verbetering van de inhoudelijke en bedrijfsmatige processen. Uiteraard beschikt u over sociale vaardigheden als tact, luistervaardigheid en overtuigingskracht. Vanwege de spreiding van locaties dient u in het bezit te zijn van een eigen auto.

Aanbod en procedure

Het salaris is afhankelijk van ervaring en opleiding en bedraagt maximaal € 5.890,= bruto per maand bij een fulltime aanstelling (fwg 70 CAO Gehandicaptenzorg). In eerste instantie wordt een jaarcontract geboden. Informatie over de functie kunt u opvragen bij Francine van Rosmalen. De intakegesprekken bij het bureau vinden plaats tot 10 september. De eerste ronde gesprekken bij Trajectum zijn op vrijdagmiddag 14 september en maandag 17 september, de tweede ronde op donderdag 20 september in de ochtend.
Een assessment kan deel uit maken van de procedure.

Deel deze pagina in uw netwerk