ingrid

Hoofd P&O - 36 uur

Organisatie

Trajectum is een organisatie gespecialiseerd in de behandeling en begeleiding van mensen met een lichte verstandelijke beperking en onbegrepen en risicovol gedrag, al dan niet met een forensische achtergrond. De organisatie streeft naar het bieden en bereiken van professionele en wetenschappelijk onderbouwde zorg in alle levens- en ontwikkelingsfasen van de cliënten. De hulp aan mensen die in de knel zitten met zichzelf en de omgeving richt zich nadrukkelijk op de hele behandelings-, en begeleidingsketen van gesloten en beschermd wonen tot ondersteuning bij zelfstandig wonen. Dat wordt geboden aan cliënten met of zonder een forensische achtergrond. Trajectum biedt ketenzorg: ze zijn in staat om de cliënt gedurende gehele behandeling tot resocialisatie en uiteindelijke uitplaatsing zorg op maat te bieden. Trajectum is ambitieus en wil een innovatieve nichespeler zijn op deze markt.
Stichting Trajectum is in oktober 2004 ontstaan uit de al bestaande samenwerking tussen Hoeve Boschoord en Hanzeborg. Bij Trajectum zijn + 1300 mensen werkzaam. De instellingen bewegen zich met hun aanbod aan gespecialiseerde individuele zorg op het grensvlak van de gehandicaptenzorg, psychiatrie en justitie. De geboden hulp kenmerkt zich door een grote betrokkenheid bij de bijzondere doelgroep en een integrale benadering van de hulpvragen.
De afdelingen P&O van beide organisaties zijn in januari 2010 samengevoegd. Positionering, integratie en ontwikkeling van de afdeling zijn belangrijke thema’s. Eind 2011 dient de organisatorische integratie gerealiseerd te zijn. De nieuwe afdeling, die 20 medewerkers telt, is volop in ontwikkeling en heeft behoefte aan een nieuw hoofd P&O.

De Functie

De hoofdtaken van het hoofd P&O van Trajectum bestaan uit het:

- Vertalen van de visie van de organisatie naar de strategie van de P&O afdeling;
- Ontwikkelen en implementeren van beleid op diverse thema’s waaronder de arbeidsmarkt (binden en boeien), opleiden en ontwikkelen;
- Creëren van randvoorwaarden om voldoende, goede, gezonde en gemotiveerde medewerkers binnen te krijgen en te houden, met behoud van uniciteit van de onderdelen van Trajectum;
- Invullen van de adviesrol naar de Raad van Bestuur en sparring partner zijn voor de RVE managers;
- Overleggen voorbereiden en voeren met de OR en de vakbonden;
- Vanuit P&O bijdragen aan organisatieveranderingen;
- Aansturen van de afdeling P&O, integreren van de 2 afdelingen en begeleiden van het ontwikkel- en professionaliseringstraject;
- Ontwikkelen van een heldere communicatiestructuur, zowel binnen de afdeling P&O als tussen de afdeling en andere onderdelenvan de organisatie;
- Op orde brengen van de P&O beheersprocessen;
- Harmoniseren van arbeidsvoorwaarden, regelingen en systemen.

Als hoofd P&O bent u lid van het MT.

Het Profiel

Voor deze functie zoeken we:
  • een ervaren P&O-manager met WO werk- en denkniveau;
  • een P&O-professional die in diverse organisaties verantwoordelijk is geweest voor complexe organisatie veranderprocessen, cultuurtrajecten en integratie van P&O-afdelingen;
  • bij voorkeur iemand die ervaring heeft met het werken met hoog opgeleide professionals;
  • iemand die arbeidsjuridisch goed onderlegd is en in staat is om zowel op strategisch niveau beleid te ontwikkelen als de verantwoordelijkheid te dragen voor het operationele personeelswerk;
  • en P&O-vakman én een ervaren en klantgerichte adviseur, die het overzicht bewaart en de consequenties in kaart brengt;
  • een persoon die goed kan luisteren, kritisch durft door te vragen en in staat is om besluiten te nemen;
  • een proactieve en stevige sparring partner, die niet ongevoelig is voor de gevolgen die deze organisatieverandering met zich meebrengt maar wel in staat is om prioriteiten te stellen en besluiten te nemen;
  • een stevige persoonlijkheid die in verbinding blijft;
  • een gezonde dosis implementatiekracht en resultaatgerichtheid;
  • een communicatief vaardige manager die op overtuigende wijze argumenten voor het voetlicht kan brengen.
Uiteraard hebt u affiniteit met de zorgsector. Kandidaten die woonachtig zijn ten oosten van Utrecht genieten de voorkeur.

Aanbod en procedure

Wij bieden in eerste instantie een jaarcontract aan. Het salaris bedraagt maximaal € 5.731,= op fulltime basis (fwg 70 cao gehandicaptenzorg). De inschrijftermijn voor deze vacature sluit op vrijdag 14 januari. De intakegesprekken bij het bureau vinden plaats vanaf 21 januari en de selectiegesprekken bij Trajectum worden in de maand februari gevoerd.

Deel deze pagina in uw netwerk