ingrid

Hoofd P&O 36 uur

Organisatie

De William Schrikker Groep (WSG) richt zich op kinderen met een beperking of een chronische ziekte, maar ook op kinderen van ouders met een beperking, door middel van maatregelhulp. WSG is een landelijk werkende, eigenzinnige en innovatieve instelling voor jeugdbescherming, jeugdreclassering en pleegzorg. Dat doet zij al bijna 70 jaar. De William Schrikker Groep telt circa 1.100 medewerkers met een exploitatiebudget van € 80 miljoen. De (éénhoofdige) Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de aansturing van de WSG en wordt daarbij ondersteund door vier directeuren van de specialistische onderdelen (Jeugdbescherming, Jeugdreclassering, Pleegzorg en het Expertisecentrum), de manager Servicecentrum en Programma manager Zorg en Wonen. Om de komende stelselwijzigingen in de jeugdzorg en de AWBZ op te vangen, focust de WSG zich de komende jaren op het ontwikkelen van een goede gestructureerde samenwerking in de keten, strategische innovatie en het blijven aanbieden van specialistische hulp. De organisatie stelt eigen kracht van de cliënt voorop. Ze staan nu voor de uitdaging om deze visie ook in de eigen organisatie te implementeren. Samenredzaamheid is daarbij het sleutelwoord. De organisatie is de afgelopen 5 jaar in omvang verdubbeld. Dit had tot gevolg dat de focus van de afdeling P&O (onderdeel van het Servicecentrum waarbij 6 P&O-adviseurs, 1 adviseur arbo/reïntegratie en 9 medewerkers personeels- en salarisadministratie werkzaam zijn) de afgelopen jaren vooral lag bij instroom en beheer. De komende tijd moet de aandacht verlegd worden naar strategische organisatie ontwikkeling. Wegens het vertrek van het huidige hoofd P&O zoeken wij nu voor de William Schrikker Groep een nieuw hoofd P&O die zich met hart en ziel aan deze organisatie wil verbinden.

De Functie

Het hoofd P&O is lid van het MT servicecentrum, rapporteert aan de manager van dit servicecentrum en is verantwoordelijk voor het:
 • aansturen en verder professionaliseren van de afdeling met als resultaat een proactieve, klantgerichte en professionele P&O-afdeling;
 • bijdragen aan de strategische innovatie en invoering van het Verbindend Werken. Dit nieuwe werken wordt ingevoerd ter bevordering van de zelfstandigheid en resultaatgerichtheid van de medewerkers die voornamelijk van huis uit werken. Voor P&O betekent dit de realisatie van vergaande digitalisering, ontwikkeling van bijpassende arbeidsvoorwaarden en personele regelingen, toepassing van diverse virtuele mogelijkheden en onderhandelen met de vakbonden over de CAO. Het betekent ook een cultuuromslag waarbij gestuurd wordt op resultaten en gedrag en niet op aanwezigheid. P&O zal beleid en instrumenten ontwikkelen om deze cultuuromslag mogelijk te maken;
 • adviseren van de bestuurder over P&O-gerelateerde thema’s;
 • ontwikkelen van actueel en modern gezondheidsmanagement;
 • harmoniseren van diverse personele regelingen;
 • voorbereiden en bijwonen van de overlegvergaderingen met de OR;
 • opbouwen en onderhouden van het in- en externe netwerk;
 • deel uitmaken van de omslag van het servicecentrum naar een klant- en resultaatgerichte, ondersteunende, goed samenwerkende afdeling.

Het Profiel

Voor deze functie zoeken we kandidaten met:
 • WO werk- en denkniveau, een afgeronde relevante HBO-opleiding, aangevuld met een managementopleiding (bv. post hbo bedrijfskunde);
 • minimaal 5 jaar ervaring als hoofd P&O, waarvan in ieder geval 1 functie vervuld is in het maatschappelijk (politieke) middenveld;
 • ervaring met grootschalige cultuurtrajecten;
 • kennis van de sociale en politieke kaart en affiniteit met de zorgsector;
 • talent op het ontwikkelen van mensen en organisaties;
 • aantoonbare affiniteit met het nieuwe werken en virtuele toepassingen;
en die zich herkennen in de volgende competenties:
 • een strategisch innoverende sparring partner op bestuursniveau;
 • uitstekende adviesvaardigheden;
 • tactisch kunnen opereren (politiek ervaren, stevig in de onderhandeling en in staat om mee te bewegen als dat nodig is);
 • relativeringsvermogen en sociaal vaardig;
 • prioriteiten stellen en besluiten nemen;
 • netwerker (de verbinding met de organisatie willen zoeken en vinden);
 • flexibel van karakter.
Kortom: iemand die in staat is om een eigen visie te ontwikkelen en mening te verkondigen en deze overtuigend en met behoud van de relatie onder de aandacht te brengen.

De William Schrikker Groep heeft een bewuste keuze gemaakt om diversiteitbeleid te implementeren. Gezien de samenstelling van het huidige directieteam gaat voor deze functie, bij gelijke geschiktheid, de voorkeur uit naar een kandidaat van allochtone afkomst.

Aanbod en procedure

Het salaris bedraagt maximaal € 5.249,= op fulltime basis (schaal 12 cao jeugdzorg). In eerste instantie wordt een jaarcontract aangeboden. Dat wordt bij goed functioneren omgezet in een contract voor onbepaalde tijd. De inschrijftermijn voor deze vacature sluit op 12 mei. De intakegesprekken bij ons bureau vinden plaats op 17, 18, 24 en 27 mei. Vanaf 6 juni worden de selectiegesprekken bij de William Schrikker Groep gevoerd.

Deel deze pagina in uw netwerk