HR Manager (32 - 36 uur) Roosendaal

Sluitingstermijn

Organisatie

S&L Zorg is een professionele en betrokken zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking in West Brabant. Ongeveer 650 medewerkers en 200 vrijwilligers bieden dagelijks aan circa 350 cliënten uitstekende zorg.
Werken bij S&L Zorg betekent werken in een dynamische, professionele en relatief kleine zorgorganisatie die de beste zorg wil leveren binnen haar vakgebied. Met medewerkers die plezier beleven aan hun werk en vanuit eigen verantwoordelijkheid handelen. Een liefdevolle en respectvolle benadering voor de cliënt staat centraal, waarbij er aandacht is voor de eigen regie van de cliënt.
De passie om uitstekende zorg te leveren en de ambitie om beste werkgever in de regio te willen zijn, vertaalt zich in alle lagen van de organisatie, ook in de ondersteunende afdelingen, zoals HR.
HR bouwt proactief mee aan het realiseren van de randvoorwaarden die nodig zijn om deze ambities te realiseren.
De afdeling HR is onderdeel van de staf die de raad van bestuur en het management adviseert en ondersteunt bij beleidsontwikkeling en de implementatie van beleid. De afdeling bestaat uit twee HR adviseurs, een opleidingsadviseur, een medewerker opleidingen en de HR manager.
De HR manager is de hiërarchisch leidinggevende van de medewerkers van de afdeling HR.
De HR manager is de sparringpartner van het bestuur en strategisch/tactisch management.
De HR adviseurs hebben de focus op het adviseren en faciliteren van de zorgmanagers en de teamleiders.

De Functie

Je werkt samen met het bestuur, management en het HR-team samen aan de positionering van S&L Zorg in de regio. Als HR manager heb je een uitdagende en afwisselende baan, waarbij je verantwoordelijk bent voor de ontwikkeling van het organisatiebrede en –integrale HR-beleid. In een wereld van een toenemende complexe zorgvraag en een steeds kleiner aanbod op de arbeidsmarkt is het vinden, behouden en continu ontwikkelen van medewerkers cruciaal. Dat medewerkers belangrijk zijn voor de organisatie komt tot uiting in de ontwikkeling van een op de behoefte van de organisatie afgestemd HR-beleid. Actuele thema’s waar beleid op moet worden ontwikkeld zijn onder andere de arbeidsmarkt, duurzame inzetbaarheid inclusief behoud van medewerkers, vakmanschap in de zorg, strategisch opleiden, flexibilisering van de arbeid en eigen verantwoordelijkheid van medewerkers.
In deze functie wordt van jou verwacht dat je concernbreed HR beleid ontwikkelt dat aansluit bij en samenhangt met het primaire zorgproces en andere ondersteunende processen. Je volgt en analyseert maatschappelijke ontwikkelingen en trends op het gebied van zorg en wet- en regelgeving en vertaalt deze naar eigentijds, concreet en toepasbaar HR beleid. Je toetst en evalueert dat beleid en stelt het bij waar nodig.
Je bent de sparringpartner voor het bestuur en management en adviseert gevraagd en ongevraagd met betrekking tot strategische en tactische HR vraagstukken die relevant zijn voor S&L Zorg. Je onderhoudt informeel contact met de ondernemingsraad en adviseert bestuur en management inzake de Wet op de Ondernemingsraden. Je zorgt ervoor dat de ondernemingsraad tijdig zorgvuldige voorstellen ontvangt met betrekking tot wijzigingen in beleid en regelingen in de organisatie.
Je implementeert beleid in nauwe samenwerking met het lijnmanagement. Je levert een belangrijke bijdrage aan het professionaliseren van de samenwerking tussen de lijn en staf.

Je geeft vanuit een heldere visie en ambitie op inspirerende wijze sturing en coaching aan de professionals binnen de afdeling HR. Je coördineert de werkzaamheden binnen de afdeling en werkt nauw samen aan het realiseren van de doelstellingen van de organisatie met collega professionals en de lijn.

De functie van HR manager  is cruciaal voor S&L Zorg. Vanuit je kennis en ervaring ben jij de energieke verbinder die ervoor zorgt dat er een professionele HR afdeling wordt ontwikkeld die een stevige sparringpartner is voor bestuur en management.
De HR manager is rechtstreeks onder de bestuurder gepositioneerd.

Het Profiel

Je hebt kennis op academisch niveau op het gebied van Human Resources Management. Tevens heb je minimaal 5 jaar ervaring met advisering en beleidsontwikkeling op het vakgebied en het managen van een HR afdeling. Kennis en ervaring met de zorgsector is een pré. Je hebt kennis en ervaring op het gebied van organisatieontwikkeling, veranderingsprocessen en managementtechnieken. Kennis van projectmanagement en het doorgronden, analyseren, sturen en beheersen van projectprocessen is van belang.
(Markt)ontwikkelingen volg je op de voet voor het ontwikkelen van visie en beleid op het gebied van de HR dienstverlening. Ontwikkelingen binnen het eigen vakgebied volg je actief door middel van het bijhouden van vakliteratuur, het volgen van cursussen, congressen en symposia.

Je hebt een actuele visie op organisatie ontwikkeling en strategisch HR beleid en je hebt veel affiniteit met de bovengenoemde thema’s. Je beschikt over conceptuele denkkracht, analytisch inzicht en je hebt een goede pen. Je beweegt je makkelijk binnen diverse gremia in de organisatie. Je kunt snel schakelen tussen diverse thema’s op strategisch, tactisch en operationeel niveau.
Naast de inhoudelijke kennis die je meebrengt zoeken we iemand met visie, ambitie, energie en een stevige persoonlijkheid. Die inspiratie en met daadkracht vernieuwing komt brengen.

Je herkent je in deze eigenschappen:

  • Klantgericht
  • Ondernemerschap
  • Resultaatgericht
  • Verbindend vermogen
  • Overtuigingskracht
  • Organisatiesensitiviteit
  • Energiek

Aanbod en procedure

De functie is ingeschaald in FWG 60 (conform de CAO verstandelijk gehandicaptenzorg) en het salaris bedraagt maximaal € 4.385,- bruto per maand op fulltime basis (36 uur). Inschaling in FWG 65 (cao VG) behoort tot de mogelijkheden.
Aanstelling is in eerste instantie voor de duur van één jaar met uitzicht op een vast dienstverband.
Reacties zijn welkom t/m 5 september 2017. Je CV en motivatie zien we graag tegemoet.
De intakegesprekken bij ons bureau in Rijswijk worden gevoerd op 8 en 12 september. De gesprekken bij S&L Zorg worden in de periode van 19 september tot en met 28 september gevoerd. De procedure wordt begeleid door Yolanda Gagliardi van Bosman & Vos.
Een assessment maakt mogelijk onderdeel uit van de procedure. In het kader van de vergewisplicht is het inwinnen van referenties en het overleggen van een verklaring omtrent gedrag (VOG) een verplicht onderdeel in de procedure.


Deel deze pagina in uw netwerk