francine

HR Manager (36 uur) Etten-Leur

Organisatie

ROC West-Brabant is één van de grootste ROC's van Nederland met 10 VMBO scholen en 8 MBO colleges en een VO onderwijsinstelling in een groot aantal sectoren. De 40 leslocaties zijn verspreid over de regio West-Brabant en tellen 25.000 leerlingen en 2500 medewerkers. Het ROC is ontstaan uit een fusie in 2005. De locaties zijn overzichtelijk qua omvang en hebben een eigen naam, een herkenbaar karakter en een onderscheidend aanbod. Om de scholen en colleges in staat te stellen zich maximaal te richten op hun kerntaak - de onderwijskundige taakstelling en hun positionering - zijn de ondersteunende processen op een meer efficiënte en meer effectieve wijze ingericht. Dit betekent standaardisatie, uniformering, concentratie en automatisering van stafachtige werkprocessen. De concentratie leidt er toe dat een groter deel van de ondersteunende werkzaamheden centraal wordt georganiseerd. De Raad van Bestuur vormt het MT met de collegedirecteuren, de directeur ROC diensten en onderwijs en de directeur bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering is een resultaatverantwoordelijke eenheid, die beleid ontwikkelt en de directies van de colleges en de Raad van Bestuur adviseert. De afdeling Bedrijfsvoering kent verschillende aandachtsgebieden te weten Business Control, HR, Juridische zaken en de ROC Academie.

ROC West-Brabant wil de komende jaren uitgroeien tot één van de koplopers in het beroepsonderwijs in de regio. Om dit in de komende jaren te verwezenlijken, focussen ze op drie speerpunten: leren, ontwikkelen en samenwerken. Dat geldt voor studenten, maar ook voor medewerkers. HR speelt hier een belangrijke rol in. Om de ontwikkeling van medewerkers vanuit het HR vakgebied goed te organiseren is de keuze gemaakt om HR te centraliseren en een onderscheid te maken tussen allround eerstelijns HR adviseurs en HR specialisten, zoals Arbo, verzuim, rechtspositioneel advies, mobiliteit en MD. Salaris- en personeelsadministratie vallen onder ROC diensten. Om het team te ondersteunen in hun werkzaamheden en een goede koppeling te maken naar het strategisch beleid is een nieuwe functie ontstaan van HR manager. De organisatie is op zoek naar een inspirerende nieuwe collega als ervaren manager op het vakgebied HR.

De Functie

Als HR Manager heb je verschillende terreinen waar je aandacht naar uit moet gaan.

 • Interne verbeter- en veranderslag: gezien het speerpunt van de organisatie om te focussen op leren, ontwikkeling en samenwerken vraagt met name ontwikkeling een actieve bijdrage om HR instrumenten en beleidsvoorstellen op te stellen. Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling en optimale uitvoering van het integrale HR-beleid en HR-instrumenten en -processen. De aansluiting met de collegedirecteuren vraagt de nodige aandacht en een accountmodel moet worden uitgewerkt.
 • Digitalisering: je levert een actieve bijdrage aan de uitrol van de digitalisering van HR-werkprocessen in samenspraak met de directeur ROC diensten.
 • Managen van een groep adviseurs: je bent de verbindende factor tussen de strategische beleidsvorming en de uitvoering door je adviseurs (nu 15 met mogelijke groei naar ruim 20), die door jou aangestuurd worden. Je begeleidt je team om hun werk kwalitatief goed te doen en efficiënt te organiseren. Een goede gesprekscyclus, heldere afspraken en goede samenwerking binnen je team en met het management in de klantorganisatie zijn resultaten die je boekt. Het eerste jaar zal, vanuit je leidinggevende rol, veel aandacht moeten uitgaan naar de teamontwikkeling binnen de eigen afdeling en de samenwerking met andere HR entiteiten zoals PSA, JZ en enkele vakspecialisten. Professionalisering van de eigen teamleden, maar ook van andere medewerkers werkzaam binnen de HR-keten en de verbetering van de performance van het HR-team zullen veel aandacht vragen.
 • Onderdeel uitmaken van reguliere overleggen: je adviseert de Raad van Bestuur en de directeuren van colleges op het brede terrein van HR en legt de onderlinge verbanden tussen onderwerpen. Je houdt alle relevante ontwikkelingen bij en vertaalt deze naar toepasbare instrumenten, praktisch beleid en de nodige regelgeving. Je pakt onderwerpen op zoals leiderschapsontwikkeling, strategische personeelsplanning, gesprekscycli, verzuimpreventie en flexibilisering

Kortom de focus binnen de HR-keten ligt op samenwerken en leren. Je legt verantwoording af aan de directeur bedrijfsvoering.

Het Profiel

Je hebt een afgeronde universitaire opleiding en meerdere jaren ervaring als manager op strategisch niveau op het gebied van HR. Je hebt, binnen verschillende, meer complexe organisaties, zeer ruime ervaring met het ontwikkelen van HR beleid en instrumenten en met leidinggeven aan een team van HR-professionals (HBO/WO niveau) en omvangrijke verandertrajecten. Je kent de cao's van het (V)MBO onderwijs en brengt met overtuiging de inhoud er van in verbinding met de strategische vraagstukken. Je beschikt over conceptuele denkkracht, staat stevig in je schoenen, bent verbaal sterk en hebt plezier in het aanpakken van verandertrajecten, zowel tav je eigen team als voor onderdelen binnen de organisatie. Je hebt een lange adem, bent creatief in het vinden van een oplossing en gedreven in het boeken van resultaten. Je bent proactief en geeft dus ook ongevraagd advies. Je doet dit grondig en bondig tegelijk. Kortom je komt snel tot de kern, zonder het relationele uit het oog te verliezen. Je bent in staat om het beleid (met je team) uit te denken, te verkopen en te implementeren. Je manier van werken is dus gestructureerd en de cyclus afmakend om daarna bij te stellen als dat nodig is. Je hebt ervaring met organisatie die werkzaam zijn in de professionele dienstverlening in een onderwijs- en/of semipublieke organisatie.

Je herkent je in deze competenties en persoonlijke kwaliteiten:

 • Klantgerichtheid en dienstbaarheid. Je bent je bewust van je voorbeeldfunctie en bent een aansprekend rolmodel voor de medewerkers met betrekking tot. klantgericht en dienstbaar handelen, het afwegen van belangen en bewaking van integriteit.
 • Stressbestendigheid. Je blijft kalm, objectief en blijft moeilijke situaties meester, blijft goed presteren onder druk, accepteert kritiek zonder bovenmatig defensief te worden.
 • Organisatiesensitiviteit. Je onderkent invloed en gevolgen van veranderingen, eigen beslissingen of activiteiten op andere onderdelen van de organisatie.
 • Communicatie. Heldere mondelinge en schriftelijke communicatie. Ideeën en meningen duidelijk maken in een rapport of document dat de juiste opzet en structuur heeft en dat de juiste taal en terminologie voor de lezer bevat.
 • Interpersoonlijke sensitiviteit. Je bent je goed bewust van de interpersoonlijke dynamieken en je invloed hierop.Mensgericht / resultaatgericht leiding geven: aan de ene kant gericht op het motiveren van mensen en het zorgdragen voor de condities waaronder de medewerkers moeten functioneren. Je geeft vertrouwen, stimuleert en coacht medewerkers. Aan de andere kant ben je gericht op de taken die moeten worden uitgevoerd en de resultaten die gehaald moeten worden.
 • Samenwerken. Je levert een actieve bijdrage aan een gezamenlijk resultaat of oplossing, ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct van persoonlijk belang is.
 • Autonomie. Je onderneemt acties die gebaseerd zijn op eigen overtuiging in plaats van op het plezieren van een ander.

Aanbod en procedure

Het salaris bedraagt conform cao MBO onderwijs, in schaal 13 maximaal € 5.319,= bruto per maand op basis van een fulltime aanstelling (onder voorwaarden is schaal 14 bespreekbaar met een maximum van € 5.842,=). Het gaat om een aanstelling van een jaar, met uitzicht op vast dienstverband. Je CV met motivatie zien we graag via onze website: www.bosmanvos.nl/vacatures. Reacties zijn welkom t/m 15 augustus 2015. De intakegesprekken bij ons bureau worden in de week van 17 augustus gevoerd. Gesprekken bij ROC West-Brabant met de selectie- en adviescommissie zijn op woensdag 26 augustus. Contactpersoon voor deze procedure is Francine van Rosmalen.


Deel deze pagina in uw netwerk