francine

Innovatieve Directeur (30 uur) de Bibliotheek Heusden

Sluitingstermijn

Organisatie

De bibliotheek van Heusden, een ambitieuze organisatie met vestigingen in Drunen, Heusden en Vlijmen omvat een werkgebied met 43.000 inwoners. Circa 24 procent van de bevolking is lid van de bibliotheek en er werken 15 medewerkers (waaronder programmering, educatie, jeugd, ICT, financiële administratie) en 35 vrijwilligers. Vijf wettelijke bibliotheekfuncties vormen het kader:

  • ter beschikking stellen van kennis en informatie
  • bieden van mogelijkheden voor ontwikkeling en educatie
  • bevorderen van lezen en kennis laten maken met literatuur
  • organiseren van ontmoeting en debat
  • laten kennis maken met kunst en cultuur

In het afgelopen jaar is gestart met het maken van de omslag van een traditionele bibliotheek naar een informatie- en ontmoetingscentrum. Naast elkaar vinden meerdere activiteiten plaats. Natuurlijk blijft het boek een centrale plaats innemen, maar daarnaast is er een scala aan activiteiten op het gebied van taal, kennis, educatie en cultuur. Alles is gesitueerd rondom de opdracht om de ontmoeting tussen mensen te bevorderen en de verbeeldingskracht en kennis van inwoners te vergroten, opdat zij zich kunnen blijven ontplooien en goed kunnen functioneren in de maatschappij. Laagdrempelig en gastvrij voor een breed publiek en met een uitwisseling aan wensen en ideeën. Dus er mag meer zijn dan het bieden van lezingen, informatiebijeenkomsten en tentoonstellingen.

De bibliotheek is nu al de meest bezochte culturele instelling in de gemeente met een doelgericht en structureel aanbod, waardoor de interesse van alle inwoners geprikkeld wordt. Daarnaast wil de bibliotheek in de komende jaren zich meer profileren en presenteren als een sociale instelling. Dat betekent dat er nog meer verbindingen tussen burgers en organisaties in de gemeente gelegd moeten worden, zoals met welzijn- en zorgorganisaties en andere culturele instellingen. Daarmee heeft de bibliotheek ook buiten de eigen muren een rol in het maatschappelijk belang.

We zoeken voor de bibliotheek een nieuwe directeur die met flair en enthousiasme invulling aan de functie geeft.

De Functie

Je bent het boegbeeld van de bibliotheek en gaat aan de slag met de verandering van de positionering van de bibliotheek en de uitbreiding van de doelstelling. Je ontwikkelt hier beleid op, schrijft het meerjarenbeleidsplan en maakt een heldere begroting. Je werkt nauw samen met het bestuur aan je plannen en draagt ze met verve uit naar medewerkers en externe partijen, zoals de gemeente (voor eventuele extra financiering) en samenwerkingspartners.

Extern benut je dus het netwerk van partijen om mee samen te werken, zoals welzijnsorganisaties, sportverenigingen, het kunstcentrum, zorginstellingen. Je zorgt dat de bibliotheek bij inwoners in alle leeftijdsgroepen - en jeugd in het bijzonder- in beeld is, dankzij het creatieve aanbod en ontmoetingsmogelijkheden. Je laat je voeden door wat er landelijk ontwikkeld wordt en onderhoudt contacten met collega’s. Je representeert de bibliotheek in het lokale en bovenlokale sociaal-culturele en maatschappelijke veld. Je houdt rekening met de gemeentelijke relaties en stemt hierover af met het bestuur.

Intern stel je met het bestuur de doelstellingen vast, die je samen met de 15 medewerkers en 35 vrijwilligers realiseert. Je hebt een omzet van € 1 miljoen ter beschikking. Je voert een goede bedrijfsvoering, schept heldere verwachtingen naar de medewerkers en stimuleert de creativiteit van een ieder. Uiteraard zorg je voor de goede kwaliteit van de medewerkers en goed werkgeverschap. Je wordt op het gebied van HR ondersteund door het bestuur. De salarisadministratie is uitbesteed, maar de financiële administratie is in goede handen bij één van de medewerkers.

Het Profiel

Je bent creatief en inventief. Je hebt ervaring in het culturele veld en beschikt over fantasie en enthousiasme, waardoor je op overtuigende wijze leiding geeft aan de overgang naar de gedroomde bibliotheek. Je hebt visie hoe je de toekomst van de bibliotheek wilt vormgeven en positioneren. Je bent een netwerker, weet het gezamenlijk belang te vinden en projectmatig vorm te geven. Je bent eerder iemand die afgeremd moet worden dan gestimuleerd. Je bent in staat medewerkers daarin mee te nemen en hun creativiteit en pro-activiteit aan te boren. Uiteraard snap je hoe de financiën op orde te houden. Je hebt gevoel voor politieke verhoudingen en de communicatieve gaven om anderen te overtuigen.

Je beschikt over HBO+ werk- en denkniveau en 5 jaar leidinggevende ervaring. Je bent een natuurlijk leider, coachend en inspirerend. Strategische doelen zet je om in praktisch handelen en je bent doel- en resultaatgericht. Om een goede vertegenwoordiger te zijn van de organisatie beschik je over de volgende competenties:

  • Zelfstandig en flair
  • Bruisend en energiek
  • Gericht op samenwerking: verbindend en toegankelijk
  • Pragmatisch en hands-on
  • Financieel inzicht

Aanbod en procedure

Het salaris is conform cao openbare bibliotheken, in schaal 11 met een maximum van € 5.032,= bij een 36-urige werkweek. Er wordt in eerste instantie een jaarcontract geboden met uitzicht op een vast dienstverband, bij gebleken geschiktheid. Gezien de mobiliteit van de functie en het werkgebied, moet je in het bezit zijn van een auto. Je reactie is welkom tot en met 15 februari 2018. De gesprekken bij ons op kantoor in Rijswijk vinden plaats in de week van 19 februari. De selectiegesprekken met het bestuur van de Bibliotheek zijn in de laatste week van februari. De procedure wordt begeleid door Francine van Rosmalen. Je CV met motivatie (bij voorkeur in Word) zien we graag via onze website.


Deel deze pagina in uw netwerk