francine

Twee Innovatieve Regiomanagers (28-36 uur) Breda

Sluitingstermijn

Organisatie

MEE West Brabant (MEE WB) richt zich met ongeveer 65 medewerkers op burgers met (tijdelijk) beperkte regie, beperkte sociale redzaamheid en problemen met het zelfstandig participeren in de samenleving. MEE WB heeft daarbij specifieke toegevoegde waarde als het gaat om inclusie en leven met een beperking (mensen met een verstandelijke, lichamelijke of psychische kwetsbaarheid). MEE maakt meedoen mogelijk! De focus van MEE WB ligt op participeren. Meedoen dus, ook voor mensen voor wie dat niet vanzelfsprekend is.

Gemeenten, zorgverzekeraars en andere opdrachtgevers zijn de financierders van de werkzaamheden en daar worden de resultaatafspraken mee gemaakt. Momenteel is er € 6.500.000 beschikbaar. MEE WB is een platte organisatie met een bestuurder, een kleine staf, twee managers die regionaal integraal verantwoordelijk zijn en de medewerkers die zelf organiserend werken.

MEE WB biedt informatie en advies, kortdurende begeleidingstrajecten en kennisontwikkeling- en overdracht. De ondersteuning die MEE biedt, is onafhankelijk van zorgaanbieders en zorgkantoren.

MEE WB gelooft in participatie, in een inclusieve samenleving. Zij ondersteunen dat door mensen meer eigen regie te geven. Dat geldt ook voor de mensen die bij hen werken.

Zij moedigen medewerkers aan om zichzelf te zijn en hun individuele vaardigheden en expertise in te zetten. Om mee te denken en praten over belangrijke ontwikkelingen. MEE WB wil haar medewerkers, ontplooiingsmogelijkheden bieden, zodat hun professionele groei wordt gestimuleerd. Momenteel is er een interim regiomanager werkzaam die de medewerkers faciliteert, maar de behoefte is om continuïteit te bieden aan medewerkers en samenwerkingspartners om de mogelijkheden in het werkgebied te benutten en innovaties te ontwikkelen. De collega regiomanager biljft het project arbeidsparticipatie doen.
Vandaar dat we op zoek zijn naar twee innovatieve regiomanagers. De werkzaamheden worden onderling verdeeld.

De Functie

Als regiomanager ben je verantwoordelijk voor de contractering bij gemeenten en andere opdrachtgevers in de regio en het realiseren van de gemaakte contractafspraken. Hierbij stuur je zowel mensen als projecten aan, zorg je voor de profilering en positionering van MEE in de regio en onderhoud je het strategische netwerk, in nauwe afstemming met de bestuurder. Je benut contacten en kansen optimaal en je initieert (innovatieve) mogelijkheden voor uitbreiding van dienstverlening en/of voor nieuwe dienstverlening in de markt, afgestemd op de behoefte van en waarde voor stakeholders. Je zorgt voor de externe positionering, profilering en het relatiebeheer bij opdrachtgevers en samenwerkingspartners in de regio.

Bij de organisatie werken 65 resultaatverantwoordelijke, zelforganiserende medewerkers in teams in meerdere gemeenten op basis van gebiedsgebonden/gemeentelijke opdrachten. Je faciliteert en inspireert hen, zodat zij qua inhoud en organisatie steeds aangesloten zijn bij de lokale opdracht en omgeving.

Je levert als lid van het managementoverleg een bijdrage aan de ontwikkeling en realisering van het strategische beleid en vertaalt dit naar doelstellingen en resultaten voor de regio. MEE WB staat aan de voorzijde van een volgende stap in de ontwikkeling naar een modern, toekomstbestendig organisatiemodel. Als regiomanager ben je nauw betrokken bij het ontwerpen van deze doorontwikkeling en ben je je ervan bewust dat dit ook een impact heeft op je rol binnen de organisatie. Kortom het is de kunst in deze functie om de combinatie te kunnen maken van intern en externe aandacht, grote lijnen en detail, afstand en nabijheid, sturen en ruimte geven, ontwikkelen en borgen.

Je legt verantwoording af aan de bestuurder.

Het Profiel

Je hebt minimaal een HBO+ werk- en denkniveau en een opleiding op het gebied van management en beleid. Je hebt ruime integrale managementervaring (bij voorkeur binnen zorg, welzijn en/of gemeenten) en bent bekend met de recente veranderingen in het sociaal domein. Je kunt strategisch handelen in een dynamisch veld, hebt gevoel voor politiek/bestuurlijke verhoudingen en bent in staat om de juiste relaties op te bouwen en te onderhouden. Je kunt samenhang creëren en verbinding maken tussen de regionale opgaven en interne organisatie. Je hebt een faciliterende en coachende stijl van leidinggeven gebaseerd op vertrouwen, constante ontwikkeling en resultaatverantwoordelijkheid. Je weet mensen te inspireren en bent gericht op samenwerken. Je hebt visie op inclusie, hebt een goed oog voor ontwikkelingen in de sector en voor behoeften en belangen van cliënten en opdrachtgevers uit de regio, en weet deze te vertalen naar kansen voor de organisatie en innovatieve producten en diensten. Je doet dit alles met een gezonde bedrijfsvoering. Kortom deze functie vraagt:

  • Inspirerend leiderschap
  • Maatschappelijk ondernemerschap
  • Samenwerkingsgerichtheid en kunnen onderhandelen
  • Besluitvaardigheid
  • Resultaatgerichtheid

Aanbod en procedure

Het maximale maandsalaris bedraagt € 5.096,-- bruto (FWG 65) op basis van een 36-urige werkweek conform de CAO Gehandicaptenzorg. Het betreft een dienstverband voor de periode van één jaar en verlenging behoort tot de mogelijkheden. De inschrijftermijn sluit op 1 mei. De gesprekken bij Bosman & Vos (Rijswijk) zijn in de eerste week van mei. De gesprekken bij MEE WB vinden plaats op 18 mei.
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. Voor vragen kan je contact opnemen met Francine van Rosmalen. Als je al eerder op deze functie hebt gereageerd heeft het geen zin dat nogmaals te doen.

Je CV met motivatie zien we graag tegemoet.


Deel deze pagina in uw netwerk