nicoline

Klantgerichte data-adviseur (32-36 uur) Den Haag

Organisatie

Het Tympaan Instituut is een provinciaal kennisinstituut voor leefomgeving en participatie. Het adviseert en voert projecten uit voor organisaties in het sociale domein in elke fase van het beleid. Tympaan adviseert organisaties met digitale informatieproducten en kwantitatieve analyses. Door middel van adviesgesprekken, rapportages, prognoses, presentaties en factsheets ondersteunt Tympaan de organisaties bij hun vragen. Het instituut adviseert hen vanuit het principe dat niet alleen cijfers leidend zijn maar ook het kwalitatieve verhaal. Door  combinatie van beide invalshoeken komt beter beleid tot stand.
Tympaan Instituut heeft een goede naam opgebouwd in het sociale domein. De organisatie is tot nu toe vooral in Zuid-Holland bekend bij provinciale en lokale overheden en bij maatschappelijke organisaties. De afgelopen jaren kreeg Tympaan steeds meer voet aan de grond op het terrein van leefomgevingsvraagstukken. Het is belangrijk deze basis naar de toekomst toe te benutten.
 
Het Tympaan Instituut vormt zich het komend jaar om van een provinciaal kennisinstituut  tot een zelfstandig data-adviesbureau. Een bureau met een duidelijk herkenbaar product en een bijhorende markt. Een bureau dat zijn inkomsten geheel uit de markt haalt en de volgende kernactiviteiten uitvoert:
  • ontwikkelen van digitale informatieproducten (databases, kaarten, datasheets en dashboards);
  • duiden van de data en uitbrengen van advies op basis daarvan.
Dat gebeurt vanuit de volgende visie: ‘Zonder feiten geen gefundeerd beleid. Tympaan verzamelt data over de feiten. Tympaan maakt ze toepasbaar voor beleid door ze te combineren, te analyseren en te duiden. Daarmee ontstaat kennis en inzicht. Door het thema-overschrijdende karakter van zijn activiteiten, is Tympaan verbindend en levert het een bijdrage aan integraal beleid.’

Bij deze omvorming en nieuwe invulling van het bureau horen ook nieuwe functies zoals de data-adviseur en de accountmanager. Ben jij de nieuwe data-adviseur die mee wil bouwen aan een nieuw Tympaan Instituut?

De Functie

De data-adviseur is verantwoordelijk voor de werving van opdrachten en de uitvoering hiervan. Projectopdrachten betreffen digitale dataverwerking en –analyse, datavisualisaties en advies op basis van gemaakte analyses. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van een reeds bestaand breed netwerk. Het netwerk zal zelfstandig en in afstemming met de collega’s en de accountmanager onderhouden en uitgebreid worden.
 
Belangrijkste taken voor de data-adviseur zijn:
  • Vraaggericht uitvoeren van projectopdrachten naar volle tevredenheid van de klant, passend binnen de in de offerte gestelde randvoorwaarden. Daarbij wordt uitgegaan van een declarabiliteit van 75%.
  • Samen met en ondersteund door de accountmanager opstellen van offertes en onderhouden van de contacten.
  • Werven van projectopdrachten (op jaarbasis € 110.000,= per fte).
  • Organiseren van het eigen werk, waarbij administratieve ondersteuning zeer beperkt is.
  • Intervisie met collega’s en netwerk om te komen tot een optimale klanttevredenheid en kwaliteit.

Het Profiel

Je hebt wo werk- en denkniveau en werkt graag met cijfers en het analyseren ervan. Je signaleert tijdig ontwikkelingen bij de overheid, in de markt van de klanten en reageert daarmee adequaat op de toekomstige vragen. Je hebt oog voor sector overschrijdende ontwikkelingen en ziet waar de verbinding tot stand kan worden gebracht. Je kunt goed luisteren en bent in staat de informatie te vertalen naar (toekomstige) markten. Je werkt zelfstandig, resultaatgericht en bent analytisch zeer sterk. Je signaleert problemen, herkent en vindt belangrijke informatie en relevante gegevens, legt hiertussen verbanden en ziet mogelijke oorzaken van problemen.  Ervaring in data analyse is een vereiste. Ervaring met projectmatig werken en acquisitie is een pre.

Als data-adviseur ben je bovenal klantvriendelijk en in staat om de klantvraag op te halen. Je onderzoekt en bevraagt de wens van de klanten en handelt hiernaar. Uiteraard heb je oog voor de kosten en baten voor de eigen organisatie. Je bent hierbij de ambassadeur van het Tympaan Instituut en weet de klant te overtuigen dat hij bij Tympaan aan het juiste adres is voor zijn vraagstukken. Je hebt veel energie, bent een doorzetter, flexibel en neemt initiatief. Je herkent kansen en mogelijkheden en zet deze om in nieuwe opdrachten.

Aanbod en procedure

Het salaris bedraagt conform inschaling in de cao welzijn en maatschappelijke dienstverlening schaal 10
maximaal € 4.221,= bruto per maand op basis van een fulltime aanstelling. De data-adviseur van Tympaan krijgt een aanstelling van 1 jaar (verlenging is mogelijk, afhankelijk van functioneren en marktsituatie) 

Reacties zijn welkom. De procedure wordt begeleid door Nicoline Franken.

Deel deze pagina in uw netwerk