francine

Kwaliteitsadviseur 36 uur (Amsterdam)

Sluitingstermijn

Organisatie

De William Schrikker Groep (WSG) is een landelijk werkende innovatieve instelling voor jeugdbescherming, jeugdreclassering en pleegzorg. De WSG richt zich op kinderen met een beperking of een chronische ziekte, maar ook op kinderen van ouders met een beperking. Wanneer in de thuissituatie ernstige opvoedingsproblemen ontstaan, grijpt de kinderrechter in. WSG biedt ouders en kinderen die aangewezen zijn op hulp in het gedwongen kader, naast hulp, ook advies en ondersteuning. Met hun 70 jaar ervaring en expertise staan professionals voor hen klaar. De William Schrikker Groep telt inmiddels circa 1.100 medewerkers met een exploitatiebudget van € 80 miljoen. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de aansturing van de WSG en wordt daarbij ondersteund door zes directeuren van de Resultaat Verantwoordelijke Eenheden (Jeugdbescherming, Jeugdreclassering, Pleegzorg, het Expertisecentrum, het Servicecentrum en Zorg en Wonen). Om de komende stelselwijzigingen in de jeugdzorg en de AWBZ op te vangen, focust de WSG zich de komende jaren op het ontwikkelen van een goede gestructureerde samenwerking in de keten en het blijven aanbieden van specialistische hulp. Als partner voor alle gemeentes is de WSG goed in staat te adviseren over het jeugdzorgbeleid voor kinderen of ouders met een beperking. Preventie is een van de invalshoeken, maar uiteraard zijn ook kwaliteit van de begeleiding en behandeling van groot belang. De organisatie is de afgelopen jaren enorm gegroeid en heeft zich inhoudelijk geprofessionaliseerd. Het Expertisecentrum ontwikkelt evidence based methodieken. Het Bestuursbureau levert een bijdrage aan het ontwikkelen van beleid en kwaliteit, organisatiebreed. Het HKZ keurmerk is behaald, dus de standaard werkprocessen zijn goed in beeld gebracht. Tot nu was een kwaliteitscontroleur hier verantwoordelijk voor. Binnen de organisatie is de wens ontstaan om deze functie op een enigszins andere wijze in te vullen. De voornaamste omslag zit in de verandering van controle naar adviseurschap met signalerende taken. Naast het inzetten van kwaliteitsborging op de werkprocessen en het waarborgen van het HKZ keurmerk, wil de WSG dat kwaliteit een intrinsiek onderdeel wordt van het werk en beleving van medewerkers. Om dit doel te bereiken, zoeken we voor de WSG een stevige kwaliteitsadviseur, die met enthousiasme kan overbrengen dat kwaliteit als ondersteuning voor de implementatie van vernieuwing en verbetering van werkprocessen en de borging daarvan kan dienen.
 

De Functie

De kwaliteitsadviseur rapporteert aan de manager van het bestuursbureau en is verantwoordelijk voor het:
 • Adviseren en ondersteunen van de Raad van Bestuur, directies en managers op het gebied van het kwaliteitsbeleid.
 • Invoeren van de PDCA-cyclus en het bewaken van het toepassen er van.
 • Signaleren van interne- en externe ontwikkelingen die van belang zijn voor de ontwikkeling, implementatie en borging van het kwaliteitsbeleid. Dat betekent ook in samenspraak met het lijnmanagement het onderwerp op de agenda houden.
 • Maken van trendanalyses voor bestuur en directie en de verantwoordingen aan de inspectie en zo nodig proactief hierin handelen.
 • Leveren van een bijdrage aan de effectiviteit en efficiency door organisatieonderdelen met elkaar te verbinden door goede communicatie (bijvoorbeeld met best practices).
 • Coördineren van de implementatie van de verschillende kwaliteitsprojecten: bijvoorbeeld de invoering nieuwe manier van methodisch handelen, instroomproces vanaf aanmelding tot behandeling, ontwikkeling van nieuwe producten mbv PDCA-cyclus.
 • Coördineren van de interne audits en externe audits, met name in het kader van HKZ. Zorgen voor en actueel houden van kennis en vaardigheden van de interne auditoren.

Het Profiel

Voor deze functie zoeken we kandidaten met:
 • Academisch werk- en denkniveau en bij voorkeur een opleiding kwaliteitsmanagement
 • ervaring als kwaliteitsadviseur of implementatie van kwaliteit als project gedaan hebben en werken met PDCA-cyclus.
 • ervaring binnen de jeugdzorg
 • kennis van en ervaring met de HKZ en/of ISO
 • Kennis van de AWBZ
 • talent om vanuit de inhoud de verbinding te maken met het kwaliteitsbeleid
en die zich herkennen in de volgende competenties:
 • organisatiesensitiviteit
 • uitstekende adviesvaardigheden;
 • empathisch en tactisch kunnen opereren
 • relativeringsvermogen en sociaal vaardig;
 • plannen, organiseren en prioriteiten stellen;
 • netwerker (de verbinding met de organisatie willen zoeken en vinden);
 • flexibel.
Kortom: iemand die met verve in staat is om kwaliteitsbeleid zo te ontwikkelen dat het meer is dan een controle instrument, namelijk een gedeelde manier van kijken naar goede zorg en dit overtuigend en met behoud van de relatie onder de aandacht te brengen en houden.

Aanbod en procedure

Het salaris bedraagt vooralsnog maximaal € 4.353,= op fulltime basis (schaal 11 cao jeugdzorg). In eerste instantie wordt een jaarcontract aangeboden. Dat wordt bij goed functioneren omgezet in een contract voor onbepaalde tijd. De inschrijftermijn voor deze vacature sluit op 7 januari 2013. Vanaf 21 januari worden de selectiegesprekken bij de William Schrikker Groep gevoerd.

Deel deze pagina in uw netwerk