francine

Leidinggevende Revalidatie

Sluitingstermijn

Organisatie

Rijnlands Revalidatie Centrum (RCC) is een specialistisch centrum voor poliklinische en klinische (40 bedden) revalidatie. Het is met ruim 450 medewerkers, moderne voorzieningen en vestigingen in Leiden en Alphen aan den Rijn, een belangrijke factor in de revalidatie in de regio Het doel van de organisatie is volwassenen en kinderen met een lichamelijke beperking te behandelen en begeleiden naar optimale zelfstandigheid. Om dit te bereiken werken ze vanuit een drietal kernwaarden: Samenwerking, Daadkracht en Expertise. Het RRC werkt nauw samen met instellingen in de regio op het gebied van patiëntenzorg, wetenschap en onderwijs.
Het revalidatiecentrum is een categoraal ziekenhuis en valt daarmee onder de zorgverzekeringswet. Met de druk die uitgevoerd wordt om de kosten te beperken in de zorg vraagt dit om continue aandacht voor doelmatigheid. Tegelijk mag de kwaliteit zoals die nu ervaren wordt door patiënten hier niet onder lijden.
De sector Volwassenenrevalidatie 2 bestaat uit de behandelteams neurologie 1 en 2 en de kliniek. De behandelteams zijn multidisciplinair samengesteld en gespecialiseerd in de behandeling van complexe problematiek. Het behandelteam neurologie 1 behandelt patiënten met de diagnoses CVA, NAH, MS. Het team werkt patiëntgericht en biedt revalidatiezorg volgens de laatste wetenschappelijke inzichten. Voor dit behandelteam, neurologie 1 zoeken we een coachende leidinggevende.

De Functie

Je stuurt het team van ongeveer 30 hoogopgeleide enthousiaste professionals van het behandelteam neurologie. Dit is een multidisciplinair team en bestaat uit onder andere uit fysio- en ergotherapeuten, maatschappelijk werkers, psychologen, logopedisten. Je stuurt ze operationeel aan. Dat betekent dat je hen faciliteert om zo efficiënt mogelijk hun werk te kunnen doen. Dat er een juiste balans is tussen kwaliteit op de inhoud en effectieve inzet van personeel. Je creëert de randvoorwaarden, zodat de samenwerking met de patiënt optimaal verloopt. De gedreven professional geef je een kader waarbinnen hij of zij het werk verricht, zodat duidelijk is hoeveel ruimte er is om het vak uit te oefenen en de patiënt en familie te ondersteunen. Dat betekent dat je de communicatie open en duidelijk houdt, heldere informatie geeft over mogelijkheden en grenzen en je de belastbaarheid en verwachtingen bewaakt.
Je bent verantwoordelijk voor de inzet van fte’s en de taakstelling van de behandelaren. De personele ondersteuning op het gebied van ontwikkeling (jaargesprekken, opleidingsplan) en verzuimbegeleiding pak je systematisch op. In samenspraak met de behandelaren zet je je in voor de ontwikkeling van een passend en innovatief programma.
Je werkt nauw samen met je collega, stemt af met, adviseert en ondersteunt de sectormanager en legt verantwoording aan haar af.

Het Profiel

Je hebt een afgeronde opleiding op minimaal HBO niveau, aangevuld met een managementopleiding. Je bent een enthousiaste operationeel manager, die ervaring heeft met en plezier beleeft aan het aansturen van hoog opgeleide professionals. Je hebt een coachende stijl van leidinggeven. Dus je geeft ruimte voor input en ontwikkeling, gaat de dialoog aan, geeft richting en hakt knopen door. Je anticipeert op de veranderingen die in het verschiet liggen en bereidt medewerkers er op voor door open te zijn over de doelstelling. Je weet medewerkers enthousiast te krijgen, mee te denken over het afdelingsbeleid en open te staan voor het organisatiebeleid. Je bent in staat de vertaalslag te maken vanuit de organisatie of andere ontwikkelingen naar je eigen afdeling. Je geeft uiting aan goed werkgeverschap, zoals dat organisatiebreed ervaren wordt. Uiteraard houd je oog voor kwaliteit en ben je in staat om die te ontwikkelen, ook in samenspraak met anderen. Je bent sterk gericht op samenwerken en staat open voor het zoeken naar en vinden van oplossingen vanuit een gezamenlijk perspectief. Je hebt gevoel voor bedrijfsvoering en interesse om bij veranderingen mee te denken over mogelijkheden.
Je kunt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overleggen.

Aanbod en procedure

Het salaris is volgens de Cao-ziekenhuiswezen, functiegroep 55, maximaal € 3.592,- bruto per maand bij een 36-urige werkweek afhankelijk van ervaring en opleiding. Daarnaast is de mogelijkheid tot deelname aan een collectieve verzekering, een bijdrage in de kosten van een aanvullende verzekering en bedrijfsfitness. Een assessment maakt mogelijk onderdeel uit van de procedure.
Gesprekken bij ons kantoor zijn tot 22 mei.. Gesprek bij RRC zijn op 6 juni.

Deel deze pagina in uw netwerk