francine

Leidinggevende Vroegbehandeling Revalidatie 30 uur Leiden

Organisatie

Rijnlands Revalidatie Centrum (RCC) is een specialistisch centrum voor poliklinische en klinische (40 bedden) revalidatie. Vanuit vestigingen in Leiden en Alphen aan de Rijn in Leiden bieden ze algemene, hart- en longrevalidatie en kinderrevalidatie. Het doel van de organisatie is volwassenen en kinderen met een lichamelijke beperking te behandelen en begeleiden naar optimale zelfstandigheid.
Het RRC vindt dat mensen zelf moeten kunnen beslissen hoe hun leven eruit ziet. RRC-behandelaars ondersteunen de eigen regie van de patiënt en werken hulpvraaggericht. Evidence Based Practice (EBP) is het kader.
Het RRC werkt nauw samen met  instellingen in de regio op het gebied van patiëntenzorg, wetenschap en onderwijs. Zo is er bijvoorbeeld een intensieve samenwerking met het LUMC. Pijlers waarop de organisatie zich positioneert zijn expertise, samenwerking en daadkracht.
Het revalidatiecentrum is een categoraal ziekenhuis en valt daarmee onder de zorgverzekeringswet. Met de druk die uitgevoerd wordt om de kosten te beperken in de zorg vraagt dit om continue aandacht voor doelmatigheid. Tegelijk mag de kwaliteit hier niet onder lijden.

De sector Kinderrevalidatie behandelt baby’s, peuters, kinderen en jongeren  in de leeftijd van 0 tot 20 jaar. De sector Kinderrevalidatie bestaat uit twee behandelteams: team Vroegbehandeling behandelt kinderen van 0 tot 4 jaar en Team Schoolgaande Jeugd behandelt  kinderen en jongeren van 4 t/m 20 jaar.

Het team Vroegbehandeling onderzoekt, behandelt en begeleidt kinderen met stoornissen in de (sensomotorische) ontwikkeling. De begeleiding van ouders speelt een belangrijke rol gedurende de behandelperiode van de kinderen
Voor dit team zoeken we een leidinggevende.

De Functie

Je stuurt het team van bijna 25 hoogopgeleide enthousiaste professionals van het behandelteam vroegbehandeling. Dit is een multidisciplinair team en bestaat uit onder andere uit fysio- en ergotherapeuten, maatschappelijk werkers, orthopedagogen, psychologen, logopedisten. Je stuurt ze operationeel aan. Dat betekent dat je hen faciliteert om zo efficiënt mogelijk hun werk te kunnen doen. Dat er een juiste balans is tussen kwaliteit op de inhoud en inzet personeel. Je creëert de randvoorwaarden, zodat de samenwerking met de patiënt optimaal verloopt. De gedreven professional geef je een kader waarbinnen hij of zij het werk verricht, zodat duidelijk is hoeveel ruimte er is om het vak uit te oefenen en de patiënt en familie te ondersteunen. Dat betekent dat je de communicatie open en duidelijk houdt, heldere informatie geeft over mogelijkheden en grenzen en je de belastbaarheid en verwachtingen bewaakt.
Je bent verantwoordelijk voor de inzet van fte’s en de taakstelling van de behandelaren. De personele ondersteuning op het gebied van ontwikkeling (jaargesprekken, opleidingsplan) en verzuimbegeleiding pak je systematisch op. In samenspraak met de behandelaren zet je je in voor de ontwikkeling van een passend en innovatief programma. Je werkt mee aan het verbeteren van de organisatie.
Je stemt af met, adviseert en ondersteunt de sectormanager en legt verantwoording aan hem af.

Het Profiel

Je hebt een afgeronde opleiding op minimaal HBO-niveau, aangevuld met een managementopleiding. Je bent een enthousiaste operationeel manager, die minimaal vijf jaar ervaring heeft met en plezier beleeft aan het aansturen van zorgprofessionals. Je bent goed in het plannen en organiseren. Je hebt een coachende stijl van leidinggeven. Dus je geeft ruimte voor input en ontwikkeling, gaat de dialoog aan, geeft richting en hakt knopen door. Je anticipeert op de veranderingen die in het verschiet liggen en bereidt medewerkers er op voor door open te zijn over de doelstelling. Je weet medewerkers enthousiast te krijgen, mee te denken over het afdelingsbeleid en open te staan voor het organisatiebeleid. Je bent in staat de vertaalslag te maken vanuit de organisatie of andere ontwikkelingen naar je eigen afdeling. Je geeft uiting aan goed werkgeverschap, zoals dat organisatiebreed ervaren wordt. Uiteraard houd je oog voor kwaliteit en ben je in staat om die te ontwikkelen, ook in samenspraak met anderen. Je bent sterk gericht op samenwerken en staat open voor het zoeken naar en vinden van oplossingen vanuit een gezamenlijk perspectief. Je hebt gevoel voor bedrijfsvoering en interesse om bij veranderingen mee te denken over mogelijkheden. Je geeft en ontvangt feedback, zodat je werkt aan de persoonlijke ontwikkeling van je medewerkers en jezelf.
Je kan een Verklaring Omtrent Gedrag overhandigen.

Aanbod en procedure

Het salaris is volgens de Cao-ziekenhuiswezen, functiegroep 55, maximaal € 3.664,- bruto per maand bij een 36-urige werkweek afhankelijk van ervaring en opleiding. Daarnaast is de mogelijkheid tot deelname aan een collectieve verzekering, een bijdrage in de kosten van een aanvullende verzekering en bedrijfsfitness. Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure.
Reacties via onze website www.bosmanvos.nl/vacatures zijn welkom tot en met Gesprekken voor de eerste ronde bij RRC vinden plaats in week 3 van 2014.

Deel deze pagina in uw netwerk