crista

Lid Raad van Toezicht Financieel profiel Impuls Kinderopvang Amsterdam

Sluitingstermijn

Organisatie

Impuls is een kinderopvangorganisatie met een maatschappelijke opdracht en richt haar activiteiten op kinderen van 0 tot 13 en hun ouders. 
Impuls heeft voor haar dienstverlening het kindercampusmodel ontwikkeld. 
Impuls realiseert met de kindercampus een stevige positie in Amsterdam en is daarmee een duurzame voorziening met een effectieve organisatie; klaar voor innovaties in de brede kinderopvang-sector, nieuwe samenwerkingsvormen; en voorbereid op moderne inkoop strategieën zoals aanbestedingen van overheidsopdrachten. 
Ruim 500 medewerkers zijn werkzaam op 78 locaties met en voor 3.000 kinderen en hun ouders/opvoeders. De werklocaties zijn in Amsterdam, voornamelijk Nieuw West. 
De omzet is circa 25 miljoen, de organisatie is financieel gezond; juridisch is Impuls opgedeeld in verschillende entiteiten. 
Impuls is een betrouwbare organisatie en samenwerkingspartner, staat garant voor kwaliteit en continuïteit in de dienstverlening. De organisatie is zichtbaar aanwezig in de stedelijke netwerken en actief voor de landelijke branche kinderopvang. 
Impuls werkt met het Raad van Toezicht-model en hanteert de Governance Code Kinderopvang. 
 
Impuls kindercampus is een sterk merk en geladen met de begrippen: hoge kwaliteit, innovatief, toegankelijk en kindgericht:
“Bij Impuls vinden we dat ieder kind gelijke rechten heeft op een kansrijke toekomst in een diverse samenleving. Daarom bieden wij ieder kind in de buurt een plek in de kindercampus; een samenwerking van Impuls, basisonderwijs zorg en ouders. In de kindercampus krijgt ieder kind aandacht en ruimte om te spelen, te leren en te groeien. In alle wijken waar Impuls actief is, ontwikkelen we de kindercampus. Belangrijke thema’s voor de kindercampus zijn diversiteit, gezonde leefstijl en spelend leren.”
 

De Raad van Toezicht

In de Raad van Toezicht van Impuls is een vacature ontstaan door de einde aan de zittingstermijn van een van haar leden. De taken en vereisten van leden van de Raad van Toezicht, verder RvT, vloeien voort uit bepalingen uit de statuten van Impuls en de Governancecode Kinderopvang.
De Raad van Toezicht van Impuls waakt over het integrale belang van Impuls.
De RvT houdt op maatschappelijk verantwoorde wijze toezicht op de (besturing van de) organisatie, is klankbord en werkgever van Raad van Bestuur, RvB. Ze fungeert als klankbord en sparring partner voor de bestuurder en keurt bestuursbesluiten goed (bij belangrijke strategische, organisatie- en investeringsbeslissingen).
De raad verstaat de kunst om te schakelen tussen afstand en nabijheid; toezichthouden en klankbord zijn; persoonlijke betrokkenheid en bestuurlijke distantie; stevig positie innemen en toegankelijk zijn.

Thema’s waarop de raad toezicht houdt en een adviserende en/of besluitvormende rol vervult zijn:

 • missie en visie, besturing(smodel) en meerjarenstrategie van de organisatie 
 • functioneren van het bestuur
 • majeure besluiten, financiële positie, kansen/risicoprofiel en risicomanagement 
 • kwaliteit van dienstverlening, prestaties en professionaliteit
 • sociaal beleid, externe reputatie en maatschappelijk verantwoord ondernemen
 • belangrijke externe ontwikkelingen en relatiemanagement naar de belangrijkste stakeholders

De Raad van Toezicht van Impuls Kinderopvang bestaat uit vijf leden. De leden vullen elkaar op verschillende gebieden aan. Impuls Kinderopvang heeft een eenhoofdige raad van bestuur.
De Raad van Toezicht heeft tenminste eenmaal per jaar overleg met de Ondernemingsraad, heeft regelmatig contact met medewerkers en management in de voorzieningen.
De raad komt 5 tot 6 keer per jaar bij elkaar; naast werkbezoeken en thematische bijeenkomsten.
In een complementair samengestelde raad zijn de leden aanvullend in kennis, netwerken en competentie, zowel op inhoud als stijl; ze benaderen elkaar op positief kritische wijze en leveren graag een collectieve bijdrage. Bij Impuls horen toezichthouders die affiniteit hebben met de kinderopvang, die verbindend, warm en betrokken zijn en open en transparant communiceren.

Het profiel

Impuls zoekt een toezichthouder die zich herkent in de volgende kenmerken:

 • De Raad van Toezicht Impuls Kinderopvang zoekt een kandidaat met een financieel profiel.
  Iemand die relevante bedrijfsmatige expertise kan koppelen aan strategische ontwikkelingen in de kinderopvang; die de combinatie van privaat/markt en publiek/subsidie begrijpt; die inhoud en bedrijfsvoering met elkaar kan verbinden. Ervaring met maatschappelijk ondernemerschap in het publieke en sociale domein is een pré. 
 • De kandidaat is onafhankelijk in meningsvorming en diplomatiek, heeft een goed ontwikkeld gevoel voor verhoudingen en is doortastend in het bereiken van resultaten. Is intrinsiek betrokken bij Impuls en haar omgeving; kan functioneren als een inspirerende en deskundige toezichthouder, die zowel gevraagd als ongevraagd zijn/haar mening geeft. Heeft een sterk ontwikkeld verantwoordelijkheidsgevoel, is persoonlijk evenwichtig en blijft dat ook onder druk. 
 • Een lid Raad van Toezicht heeft voldoende tijd en energie om vanuit een toezichthoudende rol mede vorm te geven aan de doelstellingen en ambities van Impuls.
  De kandidaat is op de hoogte van het nieuwe toezichthouden, heeft een visie op good governance in de kinderopvang en de ontwikkelingen hierin. Kan vanuit ideeën verbinding maken met de algemene visie op kinderopvang en waken voor de realiseerbaarheid. 
 • Strategische denker; een collega-toezichthouder die de algehele kwaliteit helpt verhogen.
 • Out of the box denker; iemand die nieuwe uitdaging en ideeën meebrengt, maar ook een echte teamplayer is.
 • Sociaal ondernemend persoon; met oog voor het detail; én in staat te schakelen naar een hoger abstractieniveau. 
 • Strategisch inzicht en beoordelingsvermogen; goed gevoel voor bestuurlijke, ambtelijke en politieke verhoudingen; staat open voor samenwerking met ketenpartners.
 • Oog voor specifieke doelgroepen en van daar uit in staat om het beleid van de stichting en het functioneren van het bestuur te toetsen. Het verschil kennen tussen besturen en toezicht houden.
 • Diplomatieke kwaliteiten, verbindend vermogen en oriëntatie op samenwerking.
 • Bij voorkeur ervaring en/of relevante kennis en netwerken in onderwijs, kinderopvang, jeugdzorg, sociaal domein en/of openbaar bestuur. 
 • Academisch werk- en denkniveau en de ambitie om zich te ontwikkelen tot een ervaren toezichthouder.
 • Integere teamplayer met een groot verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling. 

Gezien de kennis, expertise en netwerken die aanwezig zijn bij het huidige team van toezichthouders is de RvT op zoek naar veelkleurige en veelzijdige kandidaten met kennis van de financiële opgaven en uitdagingen in maatschappelijke ondernemingen.
De kandidaat is bij voorkeur woonachtig/werkzaam in de regio Amsterdam en omstreken.

Aanbod en procedure

Honorering conform de richtlijnen van de NVTK en past binnen de normstelling van de WNT-2.
 
De inschrijftermijn voor deze functie start op 16 maart en sluit op 29 maart 2018. 
De intakegesprekken bij ons bureau vinden plaats tussen 10 en 13 april 2018. 
De selectiegesprekken bij Impuls zijn in de laatste week van april en/of de eerste week van mei 2018. 
Benoeming vindt plaats in de vergadering van de raad van toezicht van mei of juni 2018. 
De procedure wordt begeleid door Crista Vonkeman, partner bij Bosman & Vos.
Wij lezen graag waarom u deze nevenfunctie wilt vervullen. Uw motivatie en CV zien wij graag tegemoet.

Deel deze pagina in uw netwerk