ingrid 1504 85 Banner

Lid Raad van Toezicht - op voordracht van de cliëntenraad WVO Zorg Vlissingen

Sluitingstermijn

Organisatie

WVO Zorg is een middelgrote VVT-zorginstelling (ongeveer 60 miljoen omzet, 1550 medewerkers en 700 vrijwilligers) en biedt een totaalpakket aan wonen, zorg en welzijn, een hospice en revalidatie voor haar cliënten op Walcheren. WVO zorg is innoverend, ondernemend en financieel gezond. WVO Zorg onderscheidt zich door de eigentijdse visie op ouderenzorg, persoonlijk en op maat. Deze visie is terug te zien in onder meer de unieke eigentijdse en comfortabele gebouwen met bijzondere voorzieningen en de hoge tevredenheid van cliënten en medewerkers over de kwaliteit van zorg van WVO Zorg.

De organisatie heeft een 2-hoofdige Raad van Bestuur. De vijf locaties en de thuiszorg kennen een eigen cliëntenraad; de voorzitters van deze cliëntenraden vormen de Centrale Cliëntenraad.

WVO Zorg is een Planetree organisatie. Planetree is een zorgfilosofie waar mensgerichte zorg, een helende omgeving en een gezonde organisatie voorop staat.  Daarbij past dat de regie over het eigen leven van de cliënt zo goed mogelijk behouden blijft. Daarom wordt vooral gekeken naar wat de cliënt  wil en kan. De zorg die geboden wordt sluit daar zo goed mogelijk op aan. Persoonlijk en op maat. Zo komen de professional en de cliënt samen tot bijzondere, prettige én persoonlijke zorg. Dit komt terug in het motto van WVO Zorg “Samen Voelt Beter”. Verder onderscheidt WVO Zorg zich door te werken met Stepped Care (een effectieve methode om probleemgedrag te voorkomen) en door te investeren in mensgerichte technologie.

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) van WVO Zorg bestaat uit vijf leden en houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie. De RvT hanteert de Governancecode Zorg 2017. In de relatie met het bestuur en medezeggenschap gaat de RVT uit van wederzijds vertrouwen en respect. De leden zijn onafhankelijk van elkaar, maar vormen een open, collegiaal, professioneel, positief kritisch team, met oog voor bedoeling van de organisatie, strategie en (financiële) risico’s. Sterke maatschappelijke verbondenheid, betrokkenheid bij WVO Zorg en integriteit zijn daarbij belangrijk en leiden tot een proactieve houding en op deze waarden gericht toezicht.

Vacature

Vanwege het verlopen van de zittingstermijn van één van de leden is de RvT op zoek naar een nieuw lid. Het betreft een bindende voordracht vanuit de Centrale Cliëntenraad (CCR). In deze procedure trekken CCR en RvT samen op. De RvT verwacht van het nieuwe lid een onafhankelijke betrokkenheid bij de Centrale Cliëntenraad.

Het profiel

In zijn algemeenheid zijn de governance-eisen op het gebied van toezichthouden van toepassing. Daarnaast is het van belang dat de nieuwe collega zich herkent in de hierboven gestelde waarden. De RvT zoekt een integere teamspeler met een sterk maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel. Iemand die op moderne wijze de rol als toezichthouder vervult, die zaken op strategisch niveau beschouwt, prikkelende vragen stelt, van nature doorvraagt en de relevante thema’s benoemt.

Het nieuwe lid zal binnen de RvT deel uitmaken van de commissie Kwaliteit en Veiligheid. Kennis van kwaliteitssystemen, organisatieontwikkeling en innovatieve strategieën is een pré.

Dit betekent dat de voorkeur uitgaat naar een toezichthouder die:

  • Een brede blik heeft op en strategische kennis heeft van de maatschappelijke ontwikkelingen in het sociaal domein en de (ouderen-)zorg;
  • Sterk betrokken is bij de zorg en kennis heeft van kwaliteit van zorg;
  • De verschillende rollen als toezichthouder ten opzichte van de RvB kan hanteren;
  • Een duidelijke visie heeft op dienst- en zorgverlening aan cliënten en bewoners en een betrokken en toegankelijke gesprekspartner voor de cliëntenraad is;
  • Op senior niveau ruime ervaring heeft opgedaan in een organisatie binnen het sociaal domein of de zorg en die vanuit meerdere perspectieven bestuurlijke ervaring heeft opgedaan;
  • Snel in staat is de Zeeuwse regionale ontwikkeling te kunnen doorgronden.

Verder is ook het volgende belangrijk:

  • De voorkeur gaat uit naar iemand die actief is in zijn loopbaan. Een stevige persoonlijkheid die empathisch, nuchter en integer is.
  • Beschikt over inlevingsvermogen, organisatie-sensitiviteit, snel overzicht en een gezonde dosis humor en verbeeldingskracht.

Het is relevant om volledig ongebonden en onafhankelijk te zijn. Vanzelfsprekend kan er geen sprake zijn van inhoudelijke en/of persoonlijke belangenverstrengeling.

Aanbod en procedure

De vergoeding voor deze functie is conform de WNT-2 en valt binnen de adviesregeling van de NVTZ.
De inschrijftermijn voor deze positie sluit op 19 februari 2021. De (virtuele) intakegesprekken bij ons bureau vinden plaats in de week van 1 en 8 maart. De gesprekken bij WVO Zorg worden gevoerd in de week van 15 maart. De procedure wordt begeleid door Ingrid Venekamp (070-3072980). We lezen graag terug waarom u zich in dit profiel herkent. Uw motivatie en CV ontvangen we graag via onze website. 


Deel deze pagina in uw netwerk