ingrid

Lid Raad van Toezicht portefeuille HRM (Dordrecht)

Organisatie

De Protestantse Zorggroep Crabbehoff bestaat uit verpleeghuis Crabbehoff, de woon-zorgcentra Dubbelmonde en Vijverhof, het Behandelcentrum en de diensten Thuiszorg en Woningverhuur. In de visie van de organisatie staat de levenskwaliteit van de cliënt centraal. Ze stimuleren mensen dan ook invulling te geven aan hun persoonlijke wensen en verlangens en passen onze zorg en dienstverlening daar zoveel mogelijk op aan. Bij Zorggroep Crabbehoff werken ongeveer 600 mensen in vaste dienst. De kernwaarden zijn: betrokken, verantwoordelijk en ondernemend. Voor de zorggroep zoeken wij een nieuw lid van de Raad van Toezicht met een HRM portefeuille.

De Functie

Van de leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij gezamenlijk toezicht houden op het beleid van de Directeur/Bestuurder. Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft een aantal specifieke toezichtgebieden. Voor deze vacature wordt een kandidaat gezocht met specifieke kennis op het gebied van Human Resource Management (HRM). Het betreffende lid van de Raad van Toezicht functioneert als deskundige op het gebied van HRM en is aanspreekpunt voor de leden van de Raad van Toezicht en de Bestuurder vanuit veranderkundig- , reorganisatie- en ontwikkelingsperspectief. Daarnaast heeft het betreffende lid van de Raad van Toezicht vanuit zijn/haar toezichtgebied een bijzondere relatie met de Ondernemingsraad van de Protestantse Zorggroep Crabbehoff.

Hij/zij heeft als specifiek toezichtgebied het HRM-beleid van de organisatie. De belangrijkste vraagstukken zijn de toekomstige krapte op de arbeidsmarkt, de aantrekkelijkheid van Protestantse Zorggroep Crabbehoff als werkgever (medewerkertevredenheid), implementatie van zingevinggericht werken en de kanteling van een hiërarchische en aanbod gestuurde organisatie naar een vraaggerichte organisatie, waarbij de regie primair bij de cliënt en de medewerker ligt. Hierbij is zicht op de lokale arbeidsmarkt van belang en de bereidheid deel te nemen aan activiteiten, behoudens de vergaderingen van de Raad van Toezicht.

Het Profiel

Voor deze toezichthoudende rol zijn de volgende competenties belangrijk:
  • een HRM achtergrond op managementniveau 
  • aantoonbare kennis en ervaring op dit gebied van veranderkunde, reorganisatie en ontwikkeling
  • een relevant netwerk
  • binding met de Regio Zuid-Holland-Zuid
  • kritisch de resultaten en de ontwikkelingen van zorg - en dienstverlening en het HRM veld volgen
  • actuele kennis van de (grootstedelijke) arbeidsmarktproblematiek.

De leden van de Raad van Toezicht onderschrijven de protestants-christelijke identiteit van deorganisatie. De Raad van Toezicht baseert zich op de principes van de good governance, zoals die binnen het veld van de gezondheidszorg algemeen geaccepteerd zijn. De Raad van Toezicht bestaat uit zeven leden en komt zes à zeven maal per jaar bijeen. De Raad van Toezicht streeft naar een evenwichtige samenstelling. In dat kader worden vrouwen nadrukkelijk uitgenodigd om te solliciteren. Bij gelijke geschiktheid wordt de voorkeur gegeven aan een vrouw.

Aanbod en procedure

Aan het lidmaatschap van de Raad is een (bescheiden) financiële tegemoetkoming verbonden. Wij zien uw reactie voorzien van een motivatie en een CV graag tegemoet. De inschrijving voor deze toezichthoudende rol sluit op 7 oktober. De intakegesprekken bij ons bureau vinden plaats op 11, 12 en 15 oktober. De gesprekken bij de Crabbehoff vinden plaats tussen 22 oktober en 9 november.

Deel deze pagina in uw netwerk