ingrid

Lid Raad van Toezicht Dordrecht

Sluitingstermijn

Organisatie

Protestantse Zorggroep Crabbehoff bestaat uit verpleeghuis Crabbehoff, het woon-zorgcentrum Dubbelmonde, het wooncomplex Henri Polakhof, het Behandelcentrum en de diensten Thuiszorg en Woningverhuur. In de visie op zorg staat de levenskwaliteit van de cliënt centraal. Ze stimuleren mensen dan ook invulling te geven aan hun persoonlijke wensen en verlangens en passen de zorg en dienstverlening daar zo veel mogelijk op aan.
 
Bij Zorggroep Crabbehoff werken ongeveer 600 mensen in vaste dienst. De kernwaarden zijn betrokken, verantwoordelijk en ondernemend. Meer informatie is te lezen op www.zorggroepcrabbehoff.nl.
 
Vanwege het rooster van aftreden is een vacature ontstaan in de Raad van Toezicht.

De Functie

Lid met portefeuille veiligheid en kwaliteit
Van de leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij gezamenlijk toezicht houden op het beleid van de Directeur/Bestuurder. Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft een aantal specifieke aandachtsgebieden. Voor deze vacature wordt een kandidaat gezocht met specifieke kennis op het gebied van veiligheid en kwaliteit. Het betreffende lid van de Raad van Toezicht functioneert als deskundige op het gebied van deze thema’s.
 
Daartoe dient men:
  • een zorg- en/of (para)medische achtergrond te hebben
  • aantoonbare kennis te hebben van actuele ontwikkeling op het gebied van veiligheid en kwaliteit in de zorg
  • veel affiniteit te hebben met zorgprocessen en de bewoners van de Crabbehoff
  • een relevant netwerk te hebben
  • binding te hebben met de Regio Zuid-Holland-Zuid en Dordrecht in het bijzonder
  • kritisch de resultaten en de ontwikkelingen van zorg - en dienstverlening te volgen.
  • actief te zijn in haar loopbaan.
  • over aantoonbare bestuurlijke kwaliteiten te beschikken; ervaring als toezichthouder is geen vereiste, uiteraard moet iemand wel de ambitie en potentie hebben. 
Gezien de samenstelling van de RvT gaat voorkeur uit naar een vrouw. 
 
De leden van de Raad van Toezicht onderschrijven de protestants-christelijke identiteit van de organisatie. De Raad van Toezicht baseert zich op de principes van de good governance, zoals die binnen het veld van de gezondheidszorg algemeen geaccepteerd zijn. De Raad van Toezicht bestaat uit zes leden en komt zes á zeven maal per jaar bijeen.
 

Aanbod en procedure

De vergoeding voor de leden van de RvT is € 7.000,= per jaar. De inschrijftermijn voor deze positie sluit op 9 oktober 2016. De intakegesprekken bij ons bureau voeren we in de week van 17 en 24 oktober. Het eerste gesprek met (een delegatie van) de RvT, een lid van de CCR en bestuurder bij Crabbehoff vindt plaats in de week van 31 oktober. Een kennismakingsgesprek met de CCR, OR, Identiteitsraad en het MT is gepland in de week van 14 november. De Raad van Toezicht streeft naar een definitieve benoeming op 14 december. De procedure wordt begeleid door Ingrid Venekamp. Wij lezen graag terug waarom u deze nevenfunctie wilt vervullen.

Deel deze pagina in uw netwerk