francine

Locatiemanager 36 uur (Barendrecht)

Organisatie

Laurens is na een aantal fusies nu de grootste aanbieder van wonen, diensten en zorg in Rotterdam en omstreken. Het werkgebied is ingedeeld in zes regio’s, met in totaal 33 zorglocaties en een grote zorg aan huis (thuiszorg) organisatie. Een sterke, professionele zorgorganisatie met een kleinschalige aanpak, dicht bij mensen in de buurt waar zij wonen. Ze bieden zorg en dienstverlening die met de klanten meegroeit, in iedere levensfase. Ruim 5000 medewerkers werken bij Laurens in de zorg- of dienstverlening of bij Laurens Wonen, de woningcorporatie van Laurens. Bij Laurens staat het welbevinden van mensen, de klanten, centraal en werken ze met de kernwaarden Betrokken, Betrouwbaar, Ondernemend en Vakbekwaam. Ze werken veel met kleinschalige woonvoorzieningen. Daarbij komt het accent op leefstijlgerichte zorg te liggen: dagbesteding, dienstverlening, wonen en recreatie.
Regio Zuidrand heeft 7 locaties voor zowel intra- als extramurale zorg in Rotterdam Zuid en Westvoorne. Eén van die locaties is Borgstede in Barendrecht. Een locatie met 99 verzorgingshuisplaatsen en 24 plaatsen in kleinschalige PG units. Het staat midden in het centrum en heeft een dorpse cultuur, waardoor mensen uit de omgeving zich er snel thuis voelen. We zoeken een stevige locatiemanager, die met gevoel voor mens en zaak zich de locatie eigen maakt.

De Functie

Borgstede biedt diensten op het gebied van wonen en zorg aan ouderen die in meer of mindere mate verpleging of begeleiding nodig hebben. Als locatiemanager bent u integraal verantwoordelijk en geeft u direct leiding aan 3 teamleiders zorg en een coördinator Vrijwilligers & Verenigingen. Indirect geeft u leiding aan 126 medewerkers.
De facilitaire dienst, Zorg aan Huis en de behandeldienst zijn regionaal werkzaam en leveren hun diensten in uw locatie (of directe omgeving). U bent de voorzitter van het multidisciplinair overleg.
Er is momenteel behoefte aan een duidelijke strategische koers en kaders en een procesmatige aanpak. U begeleidt de teamleiders om hun positie in te nemen en tot het gewenste resultaat te komen. U ondersteunt hen in het proces naar vraaggericht werken. Dat betekent dat u er voor zorgt dat (teams) van medewerkers meer eigen verantwoordelijkheid krijgen en nemen en dat zij zo klantgericht mogelijk inspelen op de individuele wensen van de klanten. Eigen regie van de klant, oprechte aandacht voor de klant en kwalitatieve communicatie zijn de onderwerpen die van belang zijn.
Vanuit uw verantwoordelijkheid bewaakt u de kwaliteit van zorg en dienstverlening.
Uiteraard richt u de organisatie zo efficiënt mogelijk in en bent u verantwoordelijk voor een gezonde bedrijfsvoering: rekening houdend met het overheidsbeleid laat u visie en actie zien ten aanzien van de huidige lage ZZP’s.; de ideeën en strategie over huisvesting moeten nu al aandacht krijgen om op termijn ingespeeld te zijn op de actuele ontwikkelingen. Binnen en buiten de locatie heeft u overleg om tot passend beleid te komen.
U initieert en onderhoudt de contacten met alle relevante samenwerkingspartners, zorgverleners en maatschappelijke instanties. Binnen het regiomanagement levert u een bijdrage aan het (verder) ontwikkelen en implementeren van nieuw beleid en producten. U legt verantwoording af aan de regiodirecteur.

Het Profiel

Voor deze functie zoeken wij kandidaten met minimaal een HBO opleiding en een post-HBO management opleiding. U hebt minimaal 5 jaar leidinggevende ervaring in de gezondheidszorg en verstand van ontwikkeltrajecten.
U bent een leidinggevende die duidelijkheid geeft over de kaders en verwachtingen, die het voortouw neemt en oog heeft voor het proces: resultaatgericht en met gevoel voor mensen en verhoudingen. U luistert goed naar de signalen over klant- en medewerkers tevredenheid en kwalitatieve zorg en dienstverlening binnen de locatie en weet deze te vertalen naar heldere doelstellingen en werkprocessen. U neemt medewerkers mee in het plezier om dit te optimaliseren. De positie van teamleiders moet steviger worden en u bent in staat ze in positie te brengen. Dit doet u door het knelpunt helder te maken, uit te spreken wat u verwacht en hen vanuit verbinding te coachen tot het gewenste resultaat. U hebt gevoel voor vragen vanuit de omgeving en maatschappelijke ontwikkelingen en bent in staat om deze te vertalen naar mogelijkheden voor uw locatie.
De kernwaarden van de organisatie Betrokken, Vakbekwaam, Ondernemend en Betrouwbaar zijn een vanzelfsprekendheid voor u en u weet hier met uw medewerkers ook daadwerkelijk vorm aan te geven.
Uw stijl van leidinggeven kenmerkt zich enerzijds door een sociaal gevoel en een groot hart en anderzijds door heldere verwachtingen te hebben, grenzen te stellen en te sturen op de afgesproken resultaten. U onderneemt actie als dat nodig is. Door alles heen zoekt u steeds de dialoog met uw medewerkers.

Aanbod en procedure

Het salaris is afhankelijk van ervaring en opleiding en bedraagt maximaal € 4.963,= bruto per maand bij een fulltime aanstelling (fwg 65 CAO VVT). Er wordt een contract voor onbepaalde tijd geboden. Informatie over de functie kunt u opvragen bij Francine van Rosmalen. De intakegesprekken bij het bureau vinden plaats tot en met de eerste week van november. De eerste ronde gesprekken bij Laurens zijn in de 2e/3e week van november, een tweede ronde zal de week erna gepland worden. Een assessment maakt deel uit van de procedure.

Deel deze pagina in uw netwerk