nicoline

Locatiemanager Den Weeligenberg (36 uur) Zorgbalans Hillegom

Sluitingstermijn

Organisatie

Zorgbalans biedt zorg en ondersteuning aan mensen die dat echt nodig hebben. Dat doet de organisatie bij mensen thuis, in ontmoetingscentra en woonzorgcentra. Zorgbalans gaat uit van de vragen, wensen en mogelijkheden van hun cliënten, veelal ouderen en chronisch zieken. De medewerkers van Zorgbalans doen dat met toewijding, verbindend en met vindingrijkheid als belangrijke kernwaarden.
Zorgbalans organiseert de zorg en ondersteuning zoveel mogelijk in de buurt en de locaties vanuit een klein team. Samen met de partner, familie, andere zorgverleners, mantelzorgers en vrijwilligers wordt gezocht naar de beste zorg en ondersteuning in iedere situatie. De organisatie beweegt mee met de ontwikkelingen in de samenleving en verandert actief om aan te sluiten bij wat cliënten en de samenleving vragen. De missie van Zorgbalans is: “uw leven, uw wensen, samen onze zorg”. Bij Zorgbalans werken 3600 medewerkers en 900 vrijwilligers; Zorgbalans draagt zorg voor 1450 cliënten in de woonzorgcentra en Prettig Thuis die verpleeghuiszorg ontvangen en er wordt thuiszorg geleverd bij 5000 cliënten. Momenteel zijn we op zoek naar twee nieuwe locatiemanagers vanwege specifieke opgaven voor twee van onze grootste locaties. Vanwege het vertrek van de huidige locatiemanager naar de nieuwe locatie van Zorgbalans ,”de Wens”, zijn wij op zoek naar een inspirerende locatiemanager.

Locatie Den Weeligenberg
Locatie Den Weeligenberg biedt een (tijdelijk) thuis voor mensen die hoog complexe zorg nodig hebben zoals psychogeriatrische en gerontopsychiatrische grondslag. De bewoners wonen in groepen van 7 of 8 bewoners. Deze woongroepen zijn samengesteld op basis van de woonwensen van de bewoners. De bewoners beschikken ieder over een eigen kamer met sanitair en kunnen gebruik maken van centrale leefruimten in de woning zoals de keuken, eet- en zitkamer. Elke groep voert samen het huishouden, was, koken, schoonmaak. Buiten de woning kan iemand gebruik maken van de georganiseerde activiteiten van de eigen woning en de door de activiteitenbegeleiding georganiseerde activiteiten buiten de woning. In Den Weeligenberg werkt men zelfstandig, verantwoordelijk, vanuit vertrouwen en met respect waarbij eenvoud en openheid het uitgangspunt is. De teams werken op basis van zelforganisatie.
Pijler onder de geboden zorg is de Presentiebenadering waarin de relationele afstemming tussen zorggever en cliënt de basis is voor de geboden hulp en ondersteuning. Dit is doorvertaald naar het bieden van belevingsgerichte zorg en het concreet scheppen van overzicht, veiligheid, vrijheid, begrip, oprechte communicatie en begeleiding in het ziekteproces, en het voorzien in de basale behoeften. Locatie den Weeligenberg vormt samen met locatie Horstendaal en Saanensduin de “Wijk Den Weeligenberg”. Men maakt gebruik van elkaars sterke kanten, er is een wijkoverleg en recreatieve activiteiten worden - waar mogelijk – door en voor de Wijk gezamenlijk georganiseerd.
Den Weeligenberg heeft 100 bedden en er werken 180 medewerkers en 60 vrijwilligers verdeeld over 15 teams. Den Weeligenberg ligt in Hillegom en haar geheel eigen cultuur is haar kracht.

De Functie

De locatiemanager is eindverantwoordelijk voor de locatie Den Weeligenberg. Naast de locatiemanager bestaat het MT van de locatie uit een teammanager en een behandelend arts (duaal management). Tevens is de locatiemanager actief lid van het managementteam van wonen en revalidatie en legt verantwoording af aan de directeur van wonen en revalidatie. Het MT van wonen en revalidatie bestaat uit 14 locatiemanagers, de financieel adviseur en de HR adviseur.

Je bent verantwoordelijk voor- en stuurt op afgesproken resultaten en zorgt dat de bedrijfsvoering op orde is. Je levert een bijdrage aan de ontwikkeling en uitvoering van het organisatiebeleid. De locatiemanager heeft de komende tijd enkele belangrijke opdrachten:

 • Het op orde houden en continue verbeteren van de bedrijfsvoering en het primair proces.
 • Het verder vormgeven en het verbinden van de Wijk Den Weeligenberg.
 • Netwerk op- en uitbouwen Zorgbalansbreed en met ketenpartners.
 • Scheppen van duidelijke kaders en hierop aanspreken.
 • Den Weeligenberg met visie naar de toekomst brengen.

Naast bovenstaande opdrachten draagt de locatiemanager bij aan - en is verantwoordelijk voor:

 • Het bewaken van de balans tussen wonen, leefplezier en zorg.
 • Ondernemen en ontwikkelen; je vertaalt in- en externe ontwikkelingen m.b.t. innovatie, organisatieprocessen en bedrijfsmodellen naar voorstellen voor de koers van Den Weeligenberg.
 • De vertegenwoordiging van Zorgbalans bij relevante stakeholders.
 • Je hebt een voorbeeldfunctie en voortrekkersrol wat betreft de presentietheorie.
 • Het bestendigen van de zaken die goed lopen en daarnaast het verder ontwikkelen van de organisatie en de medewerkers.
 • Deskundigheid en kwaliteitsbevordering.
 • Richting en invulling geven aan vormen van nieuwe cliëntmedezeggenschap.
 • De samenwerking met de twee andere locaties in “de Wijk Den Weeligenberg” benutten, stimuleren en uitdragen.

Het Profiel

De toekomst van Zorgbalans vraagt om een bepaald type leidinggevende. Een stevige leidinggevende die strategisch en beleidsmatig sterk is, planmatig en gestructureerd werkt, duidelijkheid en rust brengt. Je bent een verbinder waar medewerkers voor willen werken. Daarnaast weet je veranderingsprocessen met oog voor mensen en cultuur door te voeren. Je hebt een sterk inlevingsvermogen en bent gericht op en stimuleert ontwikkeling van medewerkers. Presentie zit in je genen en je stimuleert het zelfoplossend vermogen in je team. Je staat voor je mensen, je bent toegankelijk en bereikbaar, sensitief en nuchter. Je brengt je eigen kleur en de mooie combinatie van warme zorg en zakelijkheid. Je bent een lid van het team maar bent je ook bewust van je rol, taak en verantwoordelijkheid. Alle leidinggevenden staan dichtbij de praktijk en zijn daarmee direct leidinggevende van een aantal teams.

Je weet binnen de strakke lijnen en heldere kaders de ruimte te vinden om de visie van Zorgbalans nog verder uit te diepen en te implementeren. Je benut hierbij je eerdere ervaring en creëert iets nieuws als het van toegevoegde waarde is. Je hebt voldoende analytisch vermogen om kansen, mogelijkheden of knelpunten te signaleren. Je bezit leiderschapskwaliteiten en doorzettingsvermogen om verandertrajecten op effectieve manier vorm te geven. Je brengt rust en vertrouwen.

Functie-eisen en kerncompetenties
Je hebt ervaring als integraal leidinggevende. Je bent een teamspeler en bedrijfsmatig sterk. Je ondersteunt de visie van presentie volledig en hebt een drive/passie om deze op een nog hoger niveau verder te brengen ten behoeve van de eigen locatie en Zorgbalansbreed. Ondernemerschap is je niet vreemd, daarbij werk je graag samen. Daarnaast ben je vaardig in het communiceren, breng je structuur en duidelijkheid en ben je sterk in het begeleiden van veranderprocessen. Je geeft vertrouwen en bent verbindend naar de teams, de wijk en de bewoners. Hierbij toon je lef en daadkracht, heb je geduld en doorzettingsvermogen en ben je integer, sensitief, vrolijk en heb je humor.

De volgende functie-eisen zijn van toepassing op deze managementrol:

 • relevante opleiding op HBO+ of universitair niveau;
 • aanvullende bedrijfskundige en/of managementopleiding;
 • meerjarig integrale managementervaring;
 • aantoonbare ervaring met het ontwikkelen van zorg- en/of dienstverleningsconcepten;
 • ervaring in het aansturen en samenwerken van professionals;
 • verbindend vermogen;
 • transparant, open, helder en duidelijk;
 • besluitvaardig;
 • belastbaar.

Aanbod en procedure

De functie is ingedeeld in de schaal FWG 65 van de CAO VVT. Het salaris is maximaal € 5.752,21 bruto per maand bij een 36-urige werkweek. Daarbij bouw je pensioen op bij pensioenfonds Zorg en Welzijn en ontvang je een eindejaarsuitkering van 8.33 % en vakantiegeld van 8%. Verder ontvang je een uitgebreid pakket aanvullende arbeidsvoorwaarden: Zorgbalans UIT&THUIS met gunstige regelingen voor gemak, gezondheid en ontspanning. Je kunt t/m 10 september 2021 op de functie reageren via onze website (voorkeur middels Word documenten). Een online HFM assessment en referentencheck maakt onderdeel uit van de procedure. De procedure wordt begeleid door Nicoline Franken van Bosman & Vos. Informatie over deze functie kunt u verkrijgen via mail nfranken@bosmanvos.nl of telefonisch 06 28887623. 
De vacature staat intern en extern tegelijk uit.


Deel deze pagina in uw netwerk