francine

Locatiemanager woonzorgcentrum 36 uur

Organisatie

Woonzorgcentra Haaglanden (WZH) is een grote zorginstelling met op dit moment 11 locaties waar ruim 3500 betaalde medewerkers en 1000 vrijwilligers aan meer dan 2500 cliënten zorg leveren. De WZH biedt een huis voor iedereen. De verschillende woon-zorglocaties hebben stuk voor stuk een eigen identiteit en cultuur. Alle locaties kennen andere woon-, leef-, en werkomstandigheden. Een kleurrijk geheel waar ieder mens met een eigen zorgvraag, een eigen cultuur en een eigen achtergrond zich thuis voelt. Ze doen dat onder het motto 'voor elkaar'. Een gedachte die centraal staat in alles dat ze - bewoners, cliënten, medewerkers en vrijwilligers - ondernemen. Zo zorgen ze samen voor een open en geborgen woon-, leef- en werkomgeving voor iedereen. Het sociaal welbevinden van de oudere mens is aanleiding om een goed aanbod te ontwikkelen passend bij de behoeftes. De organisatie is en blijft dan ook volop in ontwikkeling, zodat ze als trendsetter herkenbaar en aantrekkelijk zijn voor een ieder. Zowel om te wonen als te werken. Er is onlangs gekozen voor een omslag van regiostructuur naar locatiemanagement met daarboven een directieteam bestaande uit een bestuurder, 2 directeuren wonen & zorg en een directeur facilitaire zaken. Door deze herstructurering is het nog meer mogelijk om toe te spitsen op de unieke 'couleur locale' van de locaties. Behalve deze omslag gaat ook de ondersteunende staf anders georganiseerd worden, namelijk van decentraal naar centraal om meer efficiency te bereiken. Door de herstructurering naar locatiemanagement zijn er vacatures ontstaan. Een daarvan is bijvoorbeeld de locatie Waterhof. De locatie kenmerkt zich door de enorme variëteit aan producten op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Alles is daarbij gericht op de mogelijkheden die de cliënt zelf (nog) heeft en op het tegemoet komen aan de eigenheid van de cliënt en zijn/haar wens. Zo zijn er leefstijlgroepen, garantwoningen, een woontoren voor Nederlands Indische ouderen, etc.

De Functie

De locatiemanager is integraal verantwoordelijk voor de het gehele bestaande pakket aan wonen, welzijn, zorg- en dienstverlening en voor het signaleren van en inspelen op actuele ontwikkelingen. Afhankelijk van de grootte van de locatie stuur je ongeveer 100 tot 200 fte (in) direct aan. De omzet van de locaties is wisselend en erg afhankelijk van het aanbod van producten. Je gaat samenwerkingsverbanden aan, zowel binnen de organisatie als daar buiten om zo efficiënt mogelijk in te spelen op de vraag. De ondersteunende diensten zoals P&O en facilitair zijn gecentraliseerd, waarbij je als locatiemanager verantwoordelijk bent voor de af te sluiten dienstverleningsovereenkomsten. Op die manier worden doelmatigheid en eigenheid gecombineerd. Als locatiemanager geef je nader kleur aan de locatie, passend bij de bewoners, hanteer je de kwaliteitscyclus en signaleer je verbeterpunten. Je bent verantwoordelijk voor de in- en uitvoering daarvan. De te realiseren doelstellingen en de te behalen resultaten leg je vast in een managementovereenkomst. Je legt hier verantwoording over af aan de directeur wonen en zorg.

Het Profiel

Je beschikt over een HBO werk- en denkniveau en een afgeronde managementopleiding. Je hebt managementervaring en aantoonbare leidinggevende ervaring in een dynamische omgeving. Je bent in staat om een grote variëteit aan processen tegelijk te managen. Essentieel is een goed financieel en organisatorisch inzicht, beschik je over visie en innovatievermogen. Verder ben je kwaliteitsbewust en iemand die in teamverband de verbeteringen realiseert. Uiteraard beschik je over goede communicatieve vaardigheden/contactuele eigenschappen. Je vertaalt het organisatiebeleid naar de eigen locatie en stelt doelen op in een jaarplan met een conceptbegroting ter onderbouwing. Je weet anderen te motiveren en te stimuleren door je enthousiasme en gedrevenheid. Je ziet kansen en mogelijkheden, weet die te benutten en hebt een groot zelfoplossend vermogen. Je hanteert daarbij wel het vanuit de organisatie opgestelde beleid.

Aanbod en procedure

Salaris is conform CAO V&V, FWG 60/65 afhankelijk van de groote van de locatie met een maximum van respectievelijk € 3794,--/€ 4465,-- bij een fulltime dienstverband. Secundaire regelingen op het gebied van spaarloon, levensloop en opleidingsmogelijkheden. Het dienstverband is voor een jaar met uitzicht op vast dienstverband.

Deel deze pagina in uw netwerk