nicoline

Locatiemanager

Organisatie

DE ORGANISATIE
Onze opdrachtgever, de Vivium Zorggroep, is een organisatie die ouderen in de regio Gooi en Vechtstreek helpt om zo gezond, vitaal en zelfstandig mogelijk te leven. Bijna 4000 medewerkers en vrijwilligers bieden op vakkundige wijze woonzorg, thuiszorg, aanvullende thuiszorg services, groepsgerichte begeleiding en geriatrische revalidatiezorg.

De transities en decentralisaties in het sociaal domein hebben gevolgen voor alle welzijns- en zorginstellingen, dus ook voor Vivium. Het totale speelveld zal opnieuw moeten worden gedefinieerd. 
De wijzigingen in het kabinetsbeleid en verschuiving van verantwoordelijkheden waren de afgelopen twee jaar aanleiding om kritisch te kijken naar de organisatie. Deze ingrijpende kanteling in het sociaal domein vraagt ook om een kanteling in de structuur. Voor de nieuw gekozen opzet is zelfsturing het uitgangspunt gebaseerd op de kernwaarden verbinden, vertrouwen en vakmanschap. Inmiddels is de organisatie aan het veranderen naar een wendbare organisatie, georganiseerd op basis van vier klantgroepen en is zij verankerd in de wijk. De vier klantgroepen omvatten ouderen die steun nodig hebben, mensen met psychogeriatrische problemen, mensen die geriatrische revalidatie zorg nodig hebben en mensen met psychiatrische problemen.

DE VISIE
Onze opdrachtgever, Vivium locatie de Hogeweyk, heeft over de afgelopen jaren een concept ontwikkeld rondom de visie:
                 'wonen en leven als Thuis'
Je leven kunnen voortzetten, in je eigen leefstijl, in een gewoon huis. Waar wonen, leefplezier én zorg hand in hand gaan en er toe leiden dat er echt kwaliteit van leven kan zijn voor mensen met dementie. 
Deze visie wordt in de Hogeweyk waargemaakt. Een unieke en inmiddels wereldwijd bekende visie die vorm en inhoud krijgt in een bijzondere woonomgeving. 

DE LOCATIE
De Hogeweyk staat in Weesp. Hier wonen 152 mensen met dementie in een speciaal voor hun gebouwde wijk met 23 woningen. In deze wijk wonen de bewoners in verschillende huizen op basis van hun eigen leefstijl. Zo kunnen ze het leven voortzetten zoals ze dat gewend zijn. Behalve in de Hogeweyk, wonen ook in woonzorgzorgcentrum Oversingel in Weesp, mensen met dementie samen volgens deze visie.
Wij zijn op zoek naar kandidaten die deze visie op wonen, leefplezier en zorg voor mensen met dementie volledig omarmen. De kandidaten zijn gedreven en zijn bereid om hier verantwoording voor te dragen en deze werkwijze continue te verbeteren.

De Functie

DE FUNCTIE
De locatiemanager is eindverantwoordelijk voor de locatie de Hogeweyk en de woningen psychogeriatrie (PG) van locatie Oversingel in Weesp. De locatiemanager stuurt een team aan dat bestaat uit wijkmanagers, sociaal agogisch medewerkers en praktijkverpleegkundigen. De locatiemanager is actief lid van het managementteam van de klantgroep PG en legt verantwoording af aan de directeur van de klantgroep PG. 

De nieuwe opdracht van de locatiemanager is om het integrale concept van de Hogeweyk verder te ontwikkelen en te optimaliseren en daarbij continue de bedrijfsvoering te verbeteren. Je werkt hierin nauw samen met de facilitair manager. Als lid van het management team van de klantgroep PG heb je de uitdaging om ook de andere PG-locaties mee te nemen in dit integrale concept. Je levert een bijdrage aan de ontwikkeling en uitvoering van het organisatiebeleid zowel in- als extern. De kanteling naar zelfsturing is ingezet maar nog niet voltooid. De Hogeweyk moet onder jouw leiding zelfsturing verder gaan implementeren. Naast bovenstaande opdracht draagt de locatiemanager bij aan en is verantwoordelijk voor resultaten op het gebied van:

* Bewaken van de balans tussen wonen-leefplezier en zorg; 
* Uitvoering en realisatie van het strategisch beleid;
* Bijdragen aan overstijgende projecten t.b.v. de klantgroep en Vivium;
* Het realiseren van de personele, operationele en financiële doelstellingen.


HET PROFIEL
De verandering binnen Vivium vraagt om een bepaald type manager. Een stevige maar ook sociaal bewogen manager die strategisch en beleidsmatig sterk is, conceptueel kan denken en innovatief is. Daarnaast weet je veranderingsprocessen bij mensen en in de cultuur door te voeren. Zelfsturing zit in je genen en je stimuleert het zelfoplossend vermogen in je team. Je staat voor je mensen, bent toegankelijk en bereikbaar. Je geeft coachend leiding aan de teammanagers, sociaal agogische medewerkers en praktijkverpleegkundigen. Je faciliteert en stimuleert de samenwerking en verbinding tussen medewerkers en ondersteunende diensten. 

Je weet binnen de strakke lijnen en heldere kaders de ruimte te vinden om de visie van de Hogeweyk nog verder uit te diepen en te implementeren. Je benut hierbij je eerdere ervaring en creëert iets nieuws als het van toegevoegde waarde is. Je bent innovatief en bewaakt de kwaliteit. Je hebt oog voor en blijft nieuwsgierig naar nieuwe ontwikkelingen en je hebt voldoende analytisch vermogen om kansen, mogelijkheden of knelpunten te signaleren. Je bezit leiderschapskwaliteiten en doorzettingsvermogen om verandertrajecten op effectieve manier vorm te geven. 
 

Het Profiel

FUNCTIE-EISEN EN KERNCOMPETENTIES
Je hebt kennis van managementtechnieken, organisatie-, personeels-, en kwaliteitsbeleid. Je bent een teamspeler en mensenmens. Je ondersteunt de visie volledig en hebt een drive/passie om deze op een nog hoger niveau verder te brengen ten behoeve van de eigen locatie en de klantgroep. Kennis van PG is een pré. Ondernemerschap is je niet vreemd. Daarnaast ben je vaardig in het communiceren, verbinden, initiëren, motiveren, feedback geven,  het begeleiden van veranderprocessen en het overbruggen van tegenstellingen. Hierbij toon je lef en passie, heb je geduld en doorzettingsvermogen en ben je integer, sensitief, vrolijk en heb je humor. 

De volgende functie-eisen zijn van toepassing op deze nieuwe managementrol;
* relevante opleiding op HBO+ of universitair niveau;
* financieel economisch inzicht en analytische vaardigheden;
* minimaal 3 jaar leidinggevende ervaring;
* kennis van relevante wet- en regelgeving; 
* bij voorkeur kennis van de PG;
* conceptueel denkvermogen en implementatiekracht;
* bekend met omgang met professionals;
* uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;.
* veranderkundig;
* verbindend vermogen;
* systematisch en geordend, afspraak is afspraak;
* transparant, open, helder en duidelijk;
* representatief en politiek vaardig.

Aanbod en procedure

AANBOD EN SOLLICITATIE PROCEDURE
Het salaris en arbeidsvoorwaarden conform de CAO VVT, inschaling afhankelijk van opleiding en ervaring in FWG 65 (max. € 5.088,48) bij 36 uur. Goede secundaire arbeidsvoorwaarden en een eindejaarsuitkering van 5,7 % over het bruto jaarsalaris. 
Het betreft een functie met een duidelijke transitie-opdracht voor de periode van twee tot drie jaar. 
De arbeidsovereenkomst zal aansluiten bij de duur van deze opdracht. De inschrijftermijn voor deze vacature sluit op 8 mei 2015.
De eerste gesprekken zijn vanaf 10 mei op ons kantoor in Rijswijk. Gesprekken bij de Hogeweyk vinden plaats vanaf 22 mei. Een case assessment maakt deel uit van de procedure.
Voor vragen kan je contact opnemen met Nicoline Franken van Bosman & Vos.
Je cv met motivatie zien we graag via onze website: www.bosmanvos.nl/vacatures .

Deel deze pagina in uw netwerk