francine

Maatschappelijk ondernemende directeur/bestuurder 32-36 uur

Sluitingstermijn

Organisatie

Onze opdrachtgever, Stichting Wende, is een organisatie die zich in de breedste zin bezig houdt met huiselijk of anderszins relationeel gerelateerd geweld. Stichting Wende, met 100 medewerkers en een omzet van € 6 miljoen, is actief binnen de regio Haaglanden. Ze biedt haar doelgroep, die uit zowel vrouwen als mannen bestaat, diverse diensten en ondersteuning, zoals opvang, hulpverlening, ambulante begeleiding, voorlichting en advies. Wende beschouwt relationeel geweld als een breed maatschappelijk probleem en heeft er dan ook werk van gemaakt om het stevig op de politieke agenda te krijgen. Deze externe profilering blijft noodzakelijk gezien de maatschappelijke, economische en politieke ontwikkelingen. In de regio beschikt ze over een aantal opvanghuizen en een steunpunt dat met een front- en backoffice werkt. Steunpunt Huiselijk Geweld regio Haaglanden, zoals het officieel heet, is in het afgelopen jaar is uitgebreid. Dit was nodig, vanwege hun rol bij het adviseren en coördineren bij vraagstukken rondom eergerelateerd geweld en door de toename van het toepassen van het huisverbod.
Het doel van de Stichting is dat iedereen, die met relationeel gerelateerd geweld te maken heeft, weer in haar of zijn eigen kracht komt te staan. Het gaat erom de regie over het eigen leven te (her)krijgen. De begeleiding gebeurt zo dicht mogelijk bij huis, zo kort mogelijk en gericht op de toekomst.
De financiële middelen komen van de gemeentes in de regio, met een regierol vanuit Den Haag. Inherent aan een maatschappelijke organisatie is dat er kritisch gekeken wordt als het gaat om besteding van middelen en de positie van de organisatie. Een goede positionering kan niet zonder samen te werken met andere partners. Er zijn genoeg onderwerpen, zoals mannenopvang, ouderenhulpverlening, e.d. om verder te ontwikkelen en/of te implementeren. Dat geldt ook voor de interne bedrijfsvoering op het gebied van financiën, personeel- en kwaliteitbeleid en bijbehorende werkprocessen. Bovendien is het noodzakelijk om aandacht te vestigen op ontwikkelingen op het terrein van het vastgoed.
Kortom, het is een dynamische omgeving, waar je intern moet waarmaken wat je extern belooft. Voor deze organisatie zoeken we een ondernemende directeur/bestuurder.

De Functie

Als directeur/bestuurder ben je verantwoordelijk voor:
1. Aansturen van de organisatie:
• Direct aansturen van de 4 managers hulpverlening, wonen, steunpunt en bedrijfsvoering, indirect 100 medewerkers.
• Managers en medewerkers aansturen op resultaten en aanspreken op gedrag. Delegeren waar mogelijk en faciliteren waar nodig, zodat medewerkers cliënten in hun kracht weten te zetten.
• Optimaliseren van de bedrijfsvoering en realiseren van een heldere planning en control cyclus. Hiermee het veranderingsproces doorzetten om niet alleen op inhoud te sturen, maar ook op resultaten en effectiviteit. Bedrijfsvoering moet informatie opleveren die leeft voor iedereen. Werkprocessen uniformeren met als doel de daadkracht van de organisatie te vergroten.
• Verantwoordelijk zijn voor de resultaten op het gebied van financiën, personeel, kwaliteit, facilitair, vastgoed en relatiebeheer.
• Innoveren: ontwikkelen en uitdragen van innovatieve dienstverlening afgestemd op de vraag. Zorgen voor uitvoering en toetsing gedurende het traject.
• Onderhouden van een goede relatie met de OR en Cliëntenraad.
• Periodiek overleggen met en rapporteren aan de Raad van Toezicht over het gevoerde beleid, de vorderingen en de ontwikkelingen van de organisatie.
2. Ontwikkelen visie en strategie:
• Er ligt een koersdocument waarin aanbevelingen staan en waarin de aanzet wordt gegeven tot het doorvoeren van de veranderingsprocessen. Dit moet verder uitgewerkt en geïmplementeerd worden.
• Ontwikkelen strategie en diverse scenario’s aan de hand van de financiële en inhoudelijke ontwikkelingen op zowel de korte als langere termijn.
• Anticiperen op actuele ontwikkelingen en deze vertalen naar positionering in de markt en inrichting van het dienstverleningsaanbod.
3. In- en extern representeren van de organisatie:
• Uitdragen van missie, visie en cultuur.
• Het boegbeeld zijn naar samenwerkingspartners en financierders. Onderhandelen en lobbyen ten aanzien van financiën en inhoudelijke ontwikkeling in een politiek bestuurlijke omgeving.

Het Profiel

Om bovenstaande tot een goed resultaat te brengen beschik je over:
- Academisch werk- en denkniveau.
- Ervaring in een functie waarin men eigenstandig en solitair verantwoordelijk was.
- Ruime aantoonbare ervaring met bedrijfsvoering en financieel beheer in het bijzonder.
- Aantoonbare affiniteit met en ervaring binnen het maatschappelijk veld.
- Ervaring met het werken met een (onderdeelcommissie van de) Ondernemingsraad.

Hier horen de volgende competenties bij:
- Leiderschap: koers uitzetten en procesmatig werken naar het gewenste resultaat. Zelfstandig keuzes maken en vastgesteld beleid implementeren. Grenzen stellen aan haalbaarheid van organisatiemogelijkheden gezien schaalgrootte en eigen expertise. De juiste balans in zakelijkheid en empathie, waardoor er sprake is van professionele betrokkenheid en gepaste distantie. Je bezit de flexibiliteit om te schakelen tussen je strategische, tactische en operationele rol waar ook je hands-on mentaliteit uit blijkt. Je durft het eigen functioneren binnen de organisatie kritisch onder de loep te nemen en verbeteringen aan te brengen. Je bent een onafhankelijk denker en doener, besluitvaardig en koersvast. Gezien de aard van de organisatie is het van het grootste belang dat zowel op werk- als privéterrein sprake is van onbesproken gedrag en onberispelijke relaties.
- Verbindend: tot stand brengen van de verbinding tussen organisatieonderdelen, waardoor er meer sprake is van saamhorigheid en organisatiesensitiviteit. Extern zorg je voor een prettige en constructieve manier van samenwerken. Je voelt je eigenaar van deze maatschappelijke organisatie en dus verantwoordelijk.
- Netwerken: in- en extern het boegbeeld zijn van de organisatie en onderhouden van relaties met samenwerkingspartners en financiers. Je kent en lobbyt in het politieke speelveld en weet het spel te spelen.
- Maatschappelijk ondernemerschap en innovatiekracht: signaleren en eventueel anticiperen op ontwikkelingen in de markt. Keuzes maken, prioriteiten stellen en implementatie realiseren.
- Communicatief vaardig: open en heldere manier van communiceren. In staat om op resultaten te sturen en dit onderwerp tot leven te brengen in de organisatie.

Aanbod en procedure

Het salaris bedraagt maximaal € 6.133 bruto per maand op basis van 36 uur conform schaal 14 CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. De reactietermijn sluit op 29 augustus. Gesprekken bij opdrachtgever vinden plaats op 13 en 14 september. Een assessment kan onderdeel zijn van de procedure.
Contact persoon: Francine van Rosmalen.


Deel deze pagina in uw netwerk