nicoline

Manager afdeling gezondheid in de wijk, veiligheid en bescherming (GVB) 32-36 uur

Organisatie

GGD Zeeland staat voor het bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid van alle Zeeuwen. De GGD in Zeeland is de service organisatie voor de 13 gemeenten bij de advisering over en uitvoering van hun gezondheidsbeleid. Alle gemeentelijke taken in de Wet Publieke Gezondheid worden door de GGD uitgevoerd, Daarnaast werkt ze samen met andere partijen, zoals kennisinstellingen, zorgorganisaties, welzijnsorganisaties, sportverenigingen, bedrijven en onderwijs. De GGD is een netwerkorganisatie. Bij de GGD Zeeland werken 340 mensen en de omzet bedraagt ca. € 15 miljoen. Daarnaast is  de inkooporganisatie voor jeugdzorg  in de bestaande gemeenschappelijke regeling van de GGD toegevoegd met een inkoopbudget van € 85 miljoen.
 
De ingrijpende kanteling in het sociale domein heeft ook gevolgen voor GGD Zeeland. Het gaat niet meer om de afwezigheid van ziekte maar om eigen regie op het leven en participatie in de maatschappij. Om aan de 'Publieke Gezondheid nieuwe stijl' te kunnen voldoen moet de organisatie aansluiten bij de vraag van de klant, moet er op verschillende niveaus werkafspraken geregeld worden (boven provinciaal, provinciaal, gemeente of wijk) en zal er optimale en efficiënte samenwerking met partners gezocht worden. De rode draad is het denken in gezondheid, preventie en eigen kracht. De visie van de GGD is verwoord in 'Een leven lang meedoen': https://www.youtube.com/watch?v=5izJn2uMq6c
Dit is vertaald in drie programmalijnen met een bijpassende transformatie in het management. De GGD gaat uit van zelfsturende teams die worden ondersteund, geserviced vanuit een bedrijfsbureau. De functie van regiomanager is verdwenen en verantwoordelijkheden worden lager in de organisatie belegd. Het nieuwe MT bestaat uit de directeur publieke gezondheid, een manager bedrijfsvoering, een manager onderzoek, programma's en advisering(OPA) en een manager Gezondheid in de Wijk/Veiligheid en Bescherming (GVB). Voor deze laatste functie is een vacature ontstaan.
 
Wij zijn op zoek naar kandidaten voor de positie van Manager GVB die de medewerkers van GGD Zeeland begeleidt bij deze fundamentele veranderingen.
 

De Functie

De functie

De manager GVB is verantwoordelijk voor de resultaten van de twee programmalijnen Gezondheid in de Wijk en Veiligheid & Bescherming. In deze programma's zijn de uitvoerende (wettelijke en aanvullende) markttaken ondergebracht van de genoemde programma's. Je bent integraal verantwoordelijk voor de processen rondom klanten, medewerkers en bedrijfsvoering in de regio's. Samen met de relatiebeheerders en proces coördinatoren schep je een optimaal en inspirerend perspectief en heldere kaders voor alle zelfsturende teams en weet je de strategische doelstellingen op concernniveau op zo'n wijze te communiceren en implementeren dat dit door alle medewerkers van de organisatie begrepen wordt. Je signaleert kansen, mogelijkheden en knelpunten en laat consequenties zien. Op innovatieve wijze weet je externe veranderingen te vertalen naar nieuwe producten en nieuwe doelgroepen en verbindingen met andere partijen. Je brengt de verschillende regio's effectief met elkaar in verbinding en houdt daarbij de eigen ontwikkelingsbehoefte van de regio's in het vizier. Je stuurt 250 medewerkers aan verdeeld over 15 zelfsturende teams. Je bent budgetverantwoordelijk voor ca. 10 miljoen euro.
 
Als manager GVB ben je lid van het integrale management team en neem je deel aan organisatie overstijgende projecten. Je legt verantwoording af aan de directeur publieke gezondheid. Binnen het MT heb je de rol van procesmanager en structuur bewaker.
 
Dit vraagt van de manager dat hij/zij bijdraagt aan en verantwoordelijk is voor resultaten op het gebied van:

 • ontwikkeling strategie
 • uitvoering en realisatie van strategisch beleid.
 • organisatie overstijgende projecten.
 • zelfsturing en complexe veranderingen
 • netwerk en ontwikkelen ketens.
 • de interne organisatie
 • gedeeld leiderschap in het MT.
 • personele, operationele en financiële doelstellingen vastleggen, voortgang meten en monitoren.

 De manager zal op termijn, na scholing, de piketfunctie ( 7x24uur) van Strategisch Adviseur Geneeskundig gaan vervullen in de operationele hoofdstructuur binnen de veiligheidsregio Zeeland. Het is wenselijk dat de manager zich in Zeeland vestigt, ook in verband met de opkomsttijd in het kader van deze piketfunctie.

HET PROFIEL

De verandering binnen het sociale domein in Zeeland vraagt om een ander type manager. Een stevige, energieke en inspirerende manager die strategisch en beleidsmatig sterk is, conceptueel kan denken, innovatief is en netwerken kan aanleggen en beheren. Je hebt een duidelijke visie op de positie en toegevoegde waarde van Publieke gezondheid in het veiligheids- en sociale domein. Je bent in staat om zelfstandig en met anderen te komen tot een passend aanbod van diensten en je denkt daarbij in mogelijkheden.
Je hebt ervaring met het schakelen tussen strategische processen en het primair proces. Je hebt ruime adviesvaardigheden zodat je de directeur PG  kan ondersteunen en adviseren in het maken van beleid en strategische partners kan overtuigen over de te varen koers. 
 
Je weet veranderingsprocessen bij mensen en in cultuur door te voeren. Zelfsturing zit in je genen en je stimuleert het zelfoplossend vermogen in je teams, je bent daarbij zakelijk en resultaatgericht en geeft de professionals de nodige ruimte. Je staat voor je teams, stimuleert en mobiliseert, bent toegankelijk, integer, betrokken en flexibel. Je werkt gestructureerd en procesmatig en weet anderen hierin mee te nemen.
 

Het Profiel

Je beschikt over een relevante opleiding op universitair niveau. Je hebt minimaal vijf jaar leidinggevende ervaring en hebt kennis van management technieken, organisatie-, personeels-, en kwaliteitsbeleid. Je werkt gestructureerd en procesmatig. Je hebt een duidelijke visie op de positie en toegevoegde waarde van Publieke gezondheid in het veiligheids- en sociale domein. Daarnaast ben je vaardig in het begeleiden van veranderprocessen en het overbruggen van tegenstellingen. Je stuurt op hoofdlijnen en bent een sterke persoonlijkheid.  
 
In deze nieuwe management rol verwachten we dat je de volgende competenties bezit:
 • leiderschap
 • verbindend en coachend
 • zakelijk en resultaat gericht
 • overtuigingskracht
 • bestuur sensitief
 • inleveringsvermogen/sensitief
 • analytisch
 • veranderkundig
 • uitstekende mondelingen en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden

Aanbod en procedure

Het salaris is afhankelijk van ervaring en bedraagt op basis van 36 uur per week, maximaal € 6.151.= bruto per maand (schaal 14). Het betreft een functie met een transitie opdracht voor de periode van drie tot vier jaar. De gemeentelijke rechtspositie is van toepassing. De arbeidsovereenkomst zal aansluiten bij de duur van deze opdracht.  De inschrijftermijn voor deze vacature sluit op 28 januari 2015.
De eerste gesprekken zijn vanaf 27 januari op ons kantoor in Rijswijk. Gesprekken bij GGD Zeeland vinden plaats in de week van 16-20 februari. Een case assessment maakt deel uit van de procedure.
Je cv met motivatie zien we graag via onze website: www.bosmanvos.nl/vacatures.
 

Deel deze pagina in uw netwerk