Manager Audit & Advies (36 uur) Bergen op Zoom

Sluitingstermijn

Organisatie

TanteLouise wil de beste zorg leveren, dat is haar missie. Dat doet ze door met 1.800 medewerkers en 850 vrijwilligers zorg te bieden aan ruim 1.100 cliënten in haar zorgcentra en verpleeghuizen in West-Brabant. TanteLouise is de grootste werkgever in het werkgebied en is een uiterst professionele organisatie die op het gebied van innovatie en vernieuwing tot de toonaangevende zorginstellingen in Nederland behoort. Ze scoort hoog op cliënttevredenheid en externe partijen spreken het vertrouwen uit in de organisatie. En ook binnen het programma Waardigheid en Trots is tanteLouise op diverse onderdelen koploper. Het is een dynamische zorginstelling waar veel ruimte is voor nieuwe ideeën en initiatieven; een werkgever waar medewerkers trots op zijn. De omzet van de organisatie bedraagt € 100 miljoen. Meer informatie kun je vinden op www.tantelouise.nl.

TanteLouise is geen doorsnee zorginstelling. Je kunt haar zelfs een tikje eigenzinnig noemen. Het ondernemingsplan 2018-2022 van tanteLouise is daarom een weldoordachte en breed gedragen strategie waarop zij als zorgorganisatie de komende jaren wil koersen. Hoewel tanteLouise er goed voor staat en op tal van fronten toonaangevend is, kan van een pas op de plaats geen sprake zijn. Dat strookt niet met haar ambities om een toenemend aantal ouderen op de Brabantse Wal, nu en in de toekomst, de beste zorg te garanderen.

Daarvoor zijn nieuwe initiatieven onontbeerlijk. Door ‘anders te kijken naar hetzelfde’ komen ze tot verfrissende ideeën en verrassende oplossingen om zo het verschil te maken. Een woord dat vaak wordt gebruikt in het ondernemingsplan is het woord ‘geluk’. Dat is geen hoogdravende ambitie. Geluk is voor tanteLouise de overtreffende trap van tevredenheid. Dat is waar ze voor gaan, dat is waar ze voor staan: gelukkige medewerkers die het leven van haar cliënten, ook in die moeilijke fase van het leven, net wat meer kleur geven.

De strategische koers van tanteLouise staat beschreven in het Ondernemingsplan 2018-2022 ‘Anders kijken naar hetzelfde’. Voor het realiseren van de strategische koers zijn afspraken gemaakt met cliënten, mantelzorgers, collega’s en andere stakeholders. Deze afspraken zorgen ervoor dat alle betrokkenen weten wat nodig is om de juiste kwaliteit van zorg te kunnen bieden.

Het ‘kwaliteitskader verpleeghuiszorg’ van het Zorginstituut Nederland vormt de basis van het Kwaliteitsplan van tanteLouise. Het Kwaliteitsplan is afgeleid van het Ondernemingsplan en borgt de zorgdoelen van tanteLouise: de beste zorg, leefplezier en woongeluk. Het stimuleert om continu te leren en te verbeteren én anders te kijken naar zorg. TanteLouise stuurt vanuit het Kwaliteitsplan op vier thema’s voor kwaliteit en veiligheid: persoonsgerichte zorg en ondersteuning, wonen en welzijn, veiligheid en leren en verbeteren van kwaliteit. Tevens zijn er randvoorwaardelijke thema’s geformuleerd. Het risicomanagement kent meerdere invalshoeken: preventie, kwaliteit, financiën en veiligheid/crisis.
Het Kwaliteitsplan is opgesteld in samenspraak met medewerkers, cliënten en partners.
De afdeling Audit & Advies is verantwoordelijk voor het auditen en screenen van de dienstverleningsprocessen van de organisatie. Het is een kleine en relevante afdeling.
De afdeling voert audits, monitors, onderzoeken en controles uit, zowel gevraagd als ongevraagd en stelt adviezen ter verbetering op. De afdeling vertaalt op innovatieve en creatieve wijze bevindingen, in cocreatie met de managers en medewerkers uit het primaire proces, naar realistische resultaten en implementaties.
De afdeling bestaat uit 4 auditors op HBO/academisch niveau die ieder een specifiek expertisegebied hebben: zorg, Arbo/ preventiemedewerker, financiën en veiligheid/crisisbeheersing.
Vanwege het vertrek van de manager Audit & Advies is deze vacature ontstaan.

De Functie

Als manager Audit & Advies rapporteer je direct aan de Raad van Bestuur en ben je verantwoordelijk voor:

Bijdragen aan de ontwikkeling van tanteLouise
Je bent (mede)verantwoordelijk voor het (door)ontwikkelen en implementeren van het ondernemingsplan in het algemeen en het kwaliteitsbeleid in het bijzonder. Je draagt bij aan de realisatie van het vastgestelde beleid binnen de organisatie, adviseert over de uitvoering van het vastgestelde beleid binnen de organisatie, toetst het beleid, de bedrijfsprocessen en de borging hiervan en functioneert als verbinder tussen de diverse niveaus binnen de organisatie. Je vertaalt technisch risicomanagement naar strategie in nauwe samenwerking met de directie en het management van tanteLouise. Je bent verantwoordelijk voor het kwaliteitsmanagementsysteem en zorgt ervoor dat er jaarlijks een geactualiseerd, organisatiebreed intern toezichtsplan is, gekoppeld aan de doelstellingen in het Kwaliteits- en Ondernemingsplan. Je werkt vanuit de praktijk continu aan verbeteringen en zet hiervoor methodieken en instrumenten in om het lerend vermogen van de organisatie verder te vergroten. Innovatie en creativiteit zijn hierbij van belang. Je benadert dit vanuit de invalshoek van integraal risicomanagement.
Je werkt nauw samen met anderen in de organisatie. Je bent gedreven om kwaliteit tot in de haarvaten van de organisatie in te bedden. Mensen stappen gemakkelijk bij je binnen.

Leiding geven aan de stafafdeling
Je geeft leiding aan de stafafdeling Audit & Advies en werkt voor een deel ook mee als auditor. Je zorgt voor een effectieve en efficiënte organisatie van de afdeling. Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het tactisch en operationeel beleid van de stafafdeling en de kwalitatieve en kwantitatieve output en dienstverlening van de stafafdeling.
Uitvoeren van audits en onderzoeken, monitoring van risicobeheersings- en controlesystemen, bewaken van keurmerken en erkenningen, doorlichten van de administratieve organisatie en controle van het strategische duurzaamheid- en milieubeleid behoren tot de dagelijkse activiteiten van de afdeling.
Je adviseert en faciliteert, samen met de medewerkers, de directeuren en managers proactief en deskundig.  De afdeling ondersteunt bij de implementatie, toepassing en uitvoering van het beleid op de genoemde terreinen. Je stimuleert de samenwerking en ondersteuning van processen tussen de medewerkers van de stafafdeling en managers/medewerkers uit de organisatie. Maximale participatie is hierbij het uitgangspunt.
Je maakt medewerkers bewust van een op (interne)klanten gerichte attitude en stuurt hier concreet op.

Advisering van de Raad van Bestuur, het MT en de managers
Je adviseert de Raad van Bestuur en (de leden van) het MT, gevraagd en ongevraagd, over het strategisch en tactisch beleid vanuit de zorgvisie, de missie en doelstellingen van tanteLouise. Je werkt hierin nauw samen met alle strategisch leidinggevenden binnen de organisatie.

In het bijzonder richt je je op:

 • de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van kwalitatief hoogwaardig en toetsbaar kwaliteits-, Arbo-, veiligheids- en hygiëne beleid
 • financiën en de administratieve organisatie
 • het systeem van interne controle
 • duurzaamheid
 • toezicht en naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg)
 • gevoelige dossiers zoals integriteit, gegevensbescherming, privacy en informatieveiligheid

Bedrijfsvoering van de stafafdeling Audit & Advies:
Vanuit de specifieke expertise op het gebied van kwaliteitsdenken is de stafafdeling gericht op het continu verbeteren van de werkwijze en de toepassing van methoden en instrumenten. Je volgt nauwlettend ontwikkelingen om de monitoring en uitvoering in de organisatie te verbeteren vanuit de invalshoek dat “voorkomen beter is dan genezen”. Je richt je op het stroomlijnen van de werkprocessen en stuurt op een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering.

Het Profiel

Voor deze positie zoeken we een manager Audit & Advies die enige jaren leiding heeft gegeven in een managementpositie en/of leiding heeft gegeven aan zware projecten/programma’s op het genoemde vakgebied. Je voelt goed aan hoe de rollen zijn in de organisatie.
We zoeken een kandidaat die proactief is en de juiste prioriteiten stelt. Iemand die goed aanvoelt wat de rol van de manager van de stafafdeling Audit & Advies is en het “spel” begrijpt binnen de organisatie.

Je bent stevig maar gemakkelijk in de omgang, analyseert en schakelt snel van abstract naar concreet. Je verbindt gemakkelijk en hebt oog voor verhoudingen. Je hebt een natuurlijk overwicht, opgebouwd door jouw kennis en ervaring. Je straalt vertrouwen uit, bent duidelijk en geeft door je houding en gedrag een natuurlijk voorbeeld binnen de organisatie.
Die processen goed snapt en kwaliteitsdenken in de vezels heeft. Iemand gericht op constructieve samenwerking. Je hebt een visie, kunt die verder ontwikkelen en wilt die graag uitdragen.

We willen in gesprek met iemand die ervaring heeft met genoemde onderwerpen, gevoel en ervaring heeft met verbeter- en ontwikkelprocessen in zorgorganisaties en de juiste toonzetting en gevoel voor verhoudingen heeft. Je hebt een academisch werk- en denkniveau in, bedrijfskunde of een andere relevante studie. Je hebt kennis van kwaliteitsbeleid en –systemen, controle van processen en financiën, de toepassing van innovatieve methodieken en instrumenten op dit gebied en de advisering hierover. Je hebt kennis van bedrijfsvoering processen en besturingssystemen. Je bent bedreven in cocreatief werken, vaardig in het maximaal betrekken van mensen en het creëren van eigenaarschap.

Je bent goed op de hoogte van innovaties op jouw vakgebied, je zoekt naar slimme manieren van werken en rapporteren. Je beschikt over een relevant extern netwerk. Een kandidaat die goed schrijft, creatieve werkvormen omarmt en gemakkelijk zaken kan visualiseren. Humor is belangrijk. De nieuwe kandidaat moet bereid zijn om de opleiding functionaris gegevensbescherming te volgen.

Je herkent je in deze competenties:

 • Leiderschap
 • Samenbindend vermogen
 • Klantgericht en proactief
 • Organisatie sensitief
 • Innovatief en creatief
 • Hands-on
 • Communicatief
 • Ambitieus

Aanbod en procedure

De functie is ingedeeld in de schaal FWG 70 van de CAO VVT. Het maximum salaris bedraagt € 6.512,17 per maand bij een fulltime dienstverband.
Voor deze functie is eerder een wervingsprocedure opgestart. Op basis van ervaringen in deze procedure is de functie aangepast en starten wij opnieuw de wervingsprocedure.
Je kunt t/m 23 januari 2019 op de functie reageren (Word documenten) via onze website www.bosmanvos.nl/vacatures. De intakegesprekken bij Bosman & Vos in Rijswijk worden gevoerd op maandag 28 januari 2019.
De selectie- en adviesgesprekken vinden plaats bij tanteLouise in Bergen op Zoom op maandag 4 februari 2019 tussen 9.00 en 13.00 uur en dinsdag 12 februari 2019 tussen 15.00 en 17.00 uur. Het doel is om de procedure voor 1 maart 2019 af te ronden.
Een integriteitsverklaring en referentenonderzoek maken onderdeel uit van de procedure. Je moet een VOG kunnen overleggen.


Deel deze pagina in uw netwerk