nicoline

Manager bedrijfsvoering (36-40 uur) Utrecht

Sluitingstermijn

Organisatie

Wil je werken in een organisatie met leuke collega’s, in een complexe omgeving met maatschappelijke impact? Dat kan!

GGD en GHOR Nederland zijn sinds 1 januari 2014 juridisch één vereniging: GGD GHOR Nederland. GGD staat voor Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst. GHOR voor de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio. GGD GHOR Nederland is de landelijke vereniging van de 25 regionale GGD'en en GHOR-bureaus. De GGD GHOR beschermt, bewaakt en bevordert de gezondheid en veiligheid van inwoners in Nederland.

Daarnaast draagt GGD GHOR Nederland bij aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken als het gaat om jeugd, sociaal domein en veiligheid. Dit heet ook wel: publieke gezondheid en veiligheid. Om dit doel te bereiken behartigt GGD GHOR Nederland collectief de belangen van haar leden, de directeuren publieke gezondheid (DPG’en) richting politiek, overheden, samenwerkingspartners en publiek. Tevens voert zij landelijke projecten uit, die randvoorwaarden en producten opleveren waarmee de GGD’en en GHOR-bureaus hun werkzaamheden kunnen verrichten. 
De opdrachtgevers van de projecten zijn vaak ministeries.
 

In totaal werken bij GGD GHOR Nederland ruim 110 collega’s.
De standplaats is Utrecht.

Per 1 juli vertrekt de huidige manager bedrijfsvoering naar de veiligheidsregio. De nieuwe manager bedrijfsvoering zal zich focussen op finance en control en de professionalisering van de dienstverlening van de afdeling.

De Functie

De manager bedrijfsvoering geeft leiding aan (de ongeveer 20 medewerkers van) de afdeling bedrijfsvoering. Je draagt zorg voor het behalen van de afgesproken resultaten op de verschillende deelgebieden (Financiën, HR, Informatievoorziening, Secretariaat, Inkoop en Huisvesting). Je bent hierin gespreks- en sparringpartner voor de directie. Je ressorteert onder de adjunct-directeur van GGD GHOR Nederland en je maakt deel uit van het managementteam. Je onderhoudt contacten met de penningmeester, samenwerkingspartners en leveranciers. Je beweegt mee met de externe ontwikkelingen en realiseert een gezonde bedrijfsvoering en een klantgerichte ondersteuning. Voor de komende periode liggen er o.a. de volgende uitdagingen voor de nieuwe manager bedrijfsvoering:

 • Zorgdragen voor voldoende kwantitatieve- en kwalitatieve bezetting in een sterk groeiende organisatie, waarbij de vereisten, met name rondom de projectsubsidies, steeds complexer worden.
 • Voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving.
 • Zorgdragen voor de continuïteit van de bedrijf kritische ondersteunende processen.
 • Verder verbinden van de verschillende disciplines van bedrijfsvoering onderling en met de andere medewerkers en teams binnen de organisatie.
 • Bijdragen aan de doorontwikkeling van een nieuwe financieringsstructuur, strategisch personeelsbeleid en de informatievoorziening.
 • Verder professionaliseren van het inkoop- en contractmanagement.
 • Leidinggeven aan medewerkers in een veranderende organisatie.
 • Je rapporteert rechtstreeks aan de directie.

Het Profiel

Je beschikt over een academische opleiding aangevuld met een bedrijfskundige- en/of financiële studie. Je hebt minimaal 10 jaar relevante ervaring. Je bent de verbindende schakel voor de bedrijfsvoering en de sparringpartner op dit vlak voor bestuur en directie, voor je collega teammanagers en je eigen team.

In deze brede en veelzijdige rol is het belangrijk dat je kennis hebt van en ruime ervaring hebt met:

 • Bedrijfsvoering in een complexe organisatie.
 • Finance, control en compliance.
 • ICT- en informatiemanagement.
 • Financieringsvraagstukken en subsidietrajecten.
 • HR-control en strategisch personeelsbeleid.
 • Ervaring in het werken binnen een brancheorganisatie en/of het werken met projectsubsidies vanuit ministeries is een pre. 

Je bent een daadkrachtige, overtuigende en inspirerende manager Je bent politiek handig en standvastig. Je spart, duwt, trekt, signaleert en spreekt aan. Je bent een goede communicator en komt met gedurfde oplossingen, een manager met humor waarvoor je graag wilt werken. Je bent zowel pragmatisch als strategisch, hands-on en op alle terreinen aanspreekbaar. Je haalt de vraag op bij jouw klanten in de organisatie. Je schakelt makkelijk tussen de verschillende onderdelen van bedrijfsvoering en de rest van de organisatie. Je bent in staat om de bedrijfsvoering verder te professionaliseren, de afdeling verder op te bouwen en de organisatie te adviseren welke stappen er nog verder gezet dienen te worden. Je verwerft en verspreidt expertise. Je bent een meewerkend voorman en bent sterk in plannen, organiseren en controleren. Daarnaast ben je consciëntieus in het bewaken van je plan. Je bent een stevige persoonlijkheid, durft positie in te nemen zonder de verbinding te verliezen en beschikt over een ruime mate van organisatie- en verenigingssensitiviteit.

Aanbod en procedure

Het gaat om een functie voor 36 - 40 uur per week. Inschaling is afhankelijk van opleiding en ervaring in schaal (minimaal € 5.081,= en maximaal € 6.122,= bruto) per maand op basis van een werkweek van 40 uur). Je krijgt 25 vakantiedagen en 12 adv dagen en een eindejaarsuitkering van € 1.142,=. GGD GHOR Nederland biedt ruime opleidingsmogelijkheden. De aanstelling is in eerste instantie voor een jaar, met uitzicht op een vast dienstverband. Je kunt t/m 30 augustus  2019 op de functie reageren via onze website middels Word documenten. De intakegesprekken bij Bosman & Vos in Rijswijk worden gevoerd in de eerste week van september. De selectie- en adviesgesprekken vinden in de 3e week van september plaats bij GGD GHOR Nederland in Utrecht. Een case assessment en referentencheck kan onderdeel uitmaken van de procedure. De procedure wordt begeleid door Nicoline Franken van Bosman & Vos. Informatie over deze functie kunt u verkrijgen via mail nfranken@bosmanvos.nl. Nicoline Franken is ook telefonisch bereikbaar (na 9 augustus) op 06-28 88 76 23.


Deel deze pagina in uw netwerk